Uutiset

Vaikuttavuusmalli kuvaa innovaatioekosysteemityötä

Vaasan ekosysteemisopimuksen toimijat ovat laatineet vaikuttavuuspolun, joka kuvaa ekosysteemisopimuksen tavoitteita, panoksia ja toimenpiteitä sekä onnistumisia ja miten niitä mitataan.

Riitta Björkenheim EnergyWeekillä

Vaasan ekosysteemisopimuksen toimijat ovat laatineet vaikuttavuuspolun, joka kuvaa ekosysteemisopimuksen tavoitteita, panoksia ja toimenpiteitä sekä onnistumisia ja miten niitä mitataan.

Maria Backman r– Jokaisen innokaupungin eli ekosysteemisopimuksen valtion kanssa solmineen kaupungin vaikutuspolku on erilainen, vaikka mallin pohja on samanlainen. Yhteiset sekä kaupunkikohtaiset mittarit seuraavat tuloksia kolmella eri tasolla: vaikutuksia kestävään yhteiskuntaan, alueen innovaatiokykyyn ja ekosysteemien luomiin kasvun edellytyksiin, strategia- ja hankesuunnittelija Maria Backman Vaasan kaupungilta kertoo.

VTT on laatinut vaikuttavuusmallin pohjan sekä fasilitoinut työpajoja ja klinikoita.

– Meidän oli helppo sovittaa oman innovaatioekosysteemimme toiminta tähän malliin, sillä Vaasan ekosysteemisopimuksessa on selkeät tavoitteet, esimerkiksi Vaasan hiilineutraalius, sekä selkeät toimenpiteet, Backman kertoo ja jatkaa:

– Olemme saaneet paljon onnistumisia jo nyt. Jatkuvuus, suunnitelmallisuus ja sitoutuneisuus takaavat, että asioita viedään koko ajan eteenpäin. Systeemitason kehittäminen on ollut erinomaista. Ja koska ekosysteemi perustuu myös historiaan, myös aikaisemmin aloitettu työ on poikinut muun muassa energiaklusterin kultasertifikaatin ja tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnon.

Backman mainitsee myös EnergySampo -hankkeen ja siihen liittyvät pilottihankkeet erinomaisena esimerkkinä laajasta ylimaakunnallisesta yhteistyöstä, johon myös veturiyritykset ovat lähteneet mukaan.

Verkostomainen työskentelytapa vahvistuu

Kaupunkien ekosysteemisopimuksissa keskitytään alueiden vahvuuksiin ja luodaan uusia mahdollisuuksia esimerkiksi EnergyVaasa-klusterin teknologisiin painopisteisiin. Vaasan seudun energiateknologiaklusteri onkin Euroopan tasolla merkittävä energiainnovaatiokeskittymä.

– Seudulla on selkärangassa verkostomainen työskentelytapa ja esimerkiksi yliopistot ovat tärkeinä kumppaneina yrityksille ja hanketoimijoille. Vaasa on juuri sopivan kokoinen kaupunki tällaiselle yhteistyölle. Ekosysteemisopimuksen avulla verkostomaista työskentelyä päästään entisestään vahvistamaan ja laajentamaan, Backman vakuuttaa.

Väliarviointi voi paljastaa muutostarpeita

Työ- ja elinkeinoministeriö tekee kesän aikana väliarvioinnin innokaupunkien toiminnasta, mitä Backman pitää tervetulleena:

– Ekosysteemisopimus ulottuu pitkälle ajalle 2021–2027, joten on selvääkin, että voi olla tarvetta päivittää suunnitelmaa ja sen painopisteitä, kun se väliarvioinnin jälkeen on mahdollista. Meillä on nyt käynnissä 10 eri hanketta, kaksi on jo päättynyt ja kaksi odottaa rahoituspäätöstä.

Backman tuli ekosysteemisopimustyöhön mukaan vuoden 2021 lopussa ja on nyt siirtymässä uuteen tehtävään Pohjanmaan liittoon:

– Tässä työssä minua on innostanut eniten kaikkien kumppaneiden todella dynaaminen kehittämisote ja sitoutuneisuus auttamaan toisia yli organisaatiorajojen. Mitään siiloja tai saumoja ei ole ollut havaittavissa, Backman kiittelee.

 

Tagit: