Suomen tavoitteena on olla vuonna 2035 hiilineutraali yhteiskunta, jossa kiertotalous muodostaa menestyvän talouden perustan (Hiilineutraali Suomi - kansallinen ilmasto- ja energiastrategia). Tämä asettaa koko yhteiskunnalle suuria muutosvaatimuksia ja vaikuttaa merkittävästi yritysten toimintaan.

Tässä hankkeessa haluamme luoda edellytyksiä kilpailukykyiselle, houkuttelevalle ja kestävälle Pohjanmaalle ja keskitymme erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joiden toiminnassa uudet vaatimukset lähitulevaisuudessa tuntuvat. Tavoitteena on auttaa pääasiassa pieniä ja keskisuuria yrityksiä (PK-yrityksiä), muun muassa niitä yrityksiä, jotka tällä hetkellä toimivat suurempien ja muutostyöskentelyssään pitemmälle ehtineiden yritysten alihankkijoina.

Kokemuksesta tiedämme, että PK-yrityksillä on harvoin aikaa ja resursseja pysytellä aiheesta perillä, ja niiden on omin avuin vaikeaa valmistautua asetettuihin vaatimuksiin. Hanketta tarvitaan vastaamaan näiden PK-yritysten tarpeisiin auttamalla yrityksiä varautumaan ja valmistautumaan niille asetettuihin vaatimuksiin, jotta ne pysyvät kilpailukykyisinä - ja säilyvät mielellään kehityksen kärjessä.

Vihreä siirtymä

Kestävyyssiirtymässä ensimmäinen askel on informaatio. Jotta PK-yrityksistämme ja alihankkijoistamme tulisi globaaleja edelläkävijöitä, tarvitaan toimenpiteitä, joiden lähtökohtana on aina ymmärrys vihreän siirtymän merkityksestä yrityksille.

Kaikki alkaa siitä, että löydetään vihreän siirtymän kantavat voimat ja mahdollisuudet. Hankkeen avulla tiedotamme työkaluista, jotka edistävät siirtymää ja säädöksistä, jotka asettavat yrityksille yhä suurempia vaatimuksia. Järjestämme webinaareja ja seminaareja, jotka varmistavat, että yritykset saavat oikeaa ja tutkimukseen perustuvaa tietoa moniulotteisesta teemasta. Testaamme yritysten tavoittamiseksi uusia menetelmiä erilaisten fokusryhmien, virtuaalisten / alueellisten kestävyysfoorumeiden, keskustelualustojen ja benchmarkingtapaamisten sekä muun tyyppisen, syksyn 2022 aikana myös kansainvälistä kiinnostusta herättäneen verkostotyön avulla.

Tulevaisuuden liiketoimintamallit

Vihreä siirtymä asettaa useita vaatimuksia ja edellyttää uusia ajatusmalleja. Yrityksille on yhä tärkeämpää pohtia, miten siirtymä kierotalouteen ja uudistaviin liiketoimintamalleihin tapahtuu.

Jotta neitseellisten raaka-aineiden määrää sekä resurssien ja energian käyttöä voitaisiin vähentää, uudet liiketoimintamallit ovat tärkeä ja keskeinen osa yritysten siirtymätyötä. Autamme yrityksiä esittelemällä hyviä esimerkkejä ja innovatiivisia, vakiintuneita liiketoimintamalleja.

Kestävä Pohjanmaa

Viimeisen vuoden aikana Pohjanmaalla tehtävä työ on alkanut kiinnostaa toimijoita Euroopan tasolla. Samalla kun sijoittajat ovat entistä enemmän alkaneet kiinnostua kestävistä investoinneista ja innovaatioista, Pohjanmaasta voi tulla kestävyyden, kiertotalouden ja uudistavan toiminnan keskipiste.

Erityistä huomioita kiinnitetään edelläkävijöiden esilletuomiselle ja Pohjanmaan profiloinnille Pohjolan kestävimpänä maakuntana. Jotta viestintä on uskottavaa, tehtyä työtä on myös mitattava määrällisesti ja sen tueksi on oltava dataa. Yritysten / alueen tulokset on viestittävä ja paketoitava kestävyyskertomuksissa.

Pääasiallinen tavoite on luoda viestintästrategia ja vuosikello Pohjanmaan kansainvälisen näkyvyyden viestimiseksi sekä luotava näkyvyyttä muutamassa kansainvälisessä verkostossa ja konferenssissa.

Malkamaki Hanna IMG 8179 rajattu
Projektipäällikkö, kestävä kehitys ja kiertotalous
Hanna Malkamäki
- Sustainable Ostrobothnia as a Forerunner -hanke