Yrityksen vastuullisuus kattaa niin taloudelliset, sosiaaliset kuin ympäristöllisetkin näkökohdat. Vastuullinen toiminta ei ole vain suurten yritysten etuoikeus, vaan se on yhtä tärkeää mikro- ja pk-yrittäjille.

Vastuullisuus tuo kilpailuetua, parantaa yrityksen mainetta ja lisää asiakkaiden ja työntekijöiden luottamusta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yritys toimii rehellisesti ja läpinäkyvästi, huolehtii työntekijöistään ja ympäristöstä sekä edistää yhteisön hyvinvointia. Vastuullinen yritys on houkutteleva työnantaja ja yhteistyökumppani, ja se rakentaa vahvan perustan kestävälle liiketoiminnalle.

Alla on lueteltu keskeiset vastuullisuuden osa-alueet, jotka jokaisen yrityksen on hyvä ottaa huomioon. 

Ympäristövastuu

 • Energian kulutus: Vähennä energiankulutusta ja käytä uusiutuvaa energiaa aina kun mahdollista.
 • Jätteiden vähentäminen: Kierrätä ja vähennä jätteen määrää tuotantoprosessissa sekä toimistossa.
 • Kestävät hankinnat: Valitse ympäristöystävällisiä ja kestäviä raaka-aineita sekä toimittajia.
 • Päästöjen vähentäminen: Minimoidaan hiilidioksidipäästöt ja muut ympäristölle haitalliset päästöt.

Sosiaalinen vastuu

 • Työolot ja työntekijöiden oikeudet: Tarjoa turvalliset ja terveelliset työolot, oikeudenmukainen palkka ja kunnioita työntekijöiden oikeuksia.
 • Monimuotoisuus ja tasa-arvo: Edistä tasa-arvoa ja monimuotoisuutta työpaikalla. Huolehdi, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet.
 • Yhteisön tukeminen: Osallistu ja tue paikallista yhteisöä, esimerkiksi yhteistyössä järjestöjen tai paikallisten koulujen kanssa.
 • Koulutus ja kehittyminen: Tarjoa työntekijöille koulutus- ja kehitysmahdollisuuksia heidän urakehityksensä tukemiseksi.

Taloudellinen vastuu

 • Läpinäkyvyys ja rehellisyys: Toimi läpinäkyvästi ja rehellisesti kaikissa liiketoiminnan osa-alueissa, mukaan lukien kirjanpito ja raportointi.
 • Kestävät liiketoimintakäytännöt: Varmista, että liiketoimintakäytännöt ovat pitkäjänteisiä ja vastuullisia.
 • Asiakassuhteet: Rakenna ja ylläpidä luotettavia ja rehellisiä asiakassuhteita, kuuntele asiakkaiden palautetta ja reagoi siihen asianmukaisesti.

Vastuullinen johtaminen

 • Johtajuus ja hallinto: Hyvä hallinto ja johtajuus ovat avainasemassa vastuullisuuden edistämisessä. Johtajien on oltava esimerkkinä ja sitouduttava vastuullisuuteen.
 • Riskienhallinta: Arvioi ja hallitse liiketoiminnan riskejä, jotka voivat vaikuttaa yrityksen vastuullisuuteen.
 • Viestintä ja raportointi: Viesti vastuullisuustoimista selkeästi ja avoimesti sekä sidosryhmille että yleisölle.

Yrityksen vastuullisuuden edistäminen vaatii johdonmukaista ja pitkäjänteistä työtä, mutta se tuo mukanaan monia hyötyjä. 

Malkamaki Hanna IMG 8179 rajattu
Projektipäällikkö, kestävä kehitys ja kiertotalous
Hanna Malkamäki
- Sustainable Ostrobothnia as a Forerunner -hanke
pexels mac mullins 2534492
Sustainable Ostrobothnia as a Forerunner -hanke

Tässä hankkeessa haluamme luoda edellytyksiä kilpailukykyiselle, houkuttelevalle ja kestävälle Pohjanmaalle ja keskitymme erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joiden toiminnassa uudet vaatimukset lähitulevaisuudessa tuntuvat. Tavoitteena on auttaa pääasiassa pieniä ja keskisuuria yrityksiä (PK-yrityksiä), muun muassa niitä yrityksiä, jotka tällä hetkellä toimivat suurempien ja muutostyöskentelyssään pitemmälle ehtineiden yritysten alihankkijoina.