VASEKin rooli seutua eteenpäin vievänä voimana on vahva. Tunnemme ja tiedämme työmme päämäärät ja pyrimme ne myös saavuttamaan. Yksin puurtamalla ei menestystä tule, siksi yhteistyö alueen eri toimijoiden kanssa on tiivistä.

Me itse tiedämme jo miten hienolla seudulla asumme ja mitä monia mahdollisuuksia tällä alueella on tarjota myös uusille asukkaille, opiskelijoille ja yrittäjille. Yhteinen tavoitteemme on viedä tätä tietoa eteenpäin, vahvistaa seudun kilpailukykyä eri osa-alueilla ja mahdollistaa elinkeinoelämän kehittymiselle parhaat mahdolliset edellytykset.

VASEKin tehtävät ovat

 • seudullisen elinkeinoneuvonnan koordinointi ja toimialakohtaisten yrityspalvelujen tuottaminen,
 • seudulliset elinkeinoihin ja yrittämiseen liittyvät kehityshankkeet ja
 • seudun markkinointi.

Yhtiö toimii tiiviissä yhteistyössä kuntien, elinkeinoelämän sekä koulutuksen ja tutkimuksen kanssa ja kokoaa eri toimijoita yhteiseen keskusteluun ja toimintaan seudun kilpailukyvyn edistämiseksi.

Visio

VASEK on Suomen tehokkain kehitysyhtiö, joka kehittää vahvalla yhteistyöllä Vaasan seutua maamme houkuttelevimmaksi ja menestyvimmäksi kaupunkiseuduksi.

Missio

 • VASEK tarjoaa asiantuntevat elinkeinopalvelut yritysten koko elinkaaren ajaksi.
 • VASEK edistää alueen kasvua, yritysten toimintaympäristön kehittämistä ja toimijoiden yhteistyötä.
 • VASEK viestii seudusta ja sen mahdollisuuksista erottuvasti etenkin osaavan työvoiman varmistamiseksi.
Stefan Raback 1
Toimitusjohtaja
Stefan Råback
- Yhtiön johto
- Kehityshankkeet ja niiden rahoitus
Kuvituskuva iloiset ilmeet kesällä
Arvot
Tiedämme

Olemme osaavia ja oppimishaluisia, aidosti kiinnostuneita toimintaympäristöstämme. Annamme kaiken ammattitaitomme ja tietomme asiakkaidemme, kollegoidemme ja koko seudun käyttöön.

Teemme

Tartumme rohkeasti uusiin mahdollisuuksiin. Yhdessä teemme enemmän, verkostot ovat tärkeitä työssämme. Toimimme aloitteellisesti ja luotettavasti.

Välitämme

Välitämme toisista ja tuemme toisiamme. Olemme ystävällisiä ja avoimia. Meillä kaikilla on mahdollisuus ja vapaus oppia uutta, joka päivä.

Olemme sinua varten

Olemme läsnä, kannustamme ja autamme. Toimimme sitkeästi asiakkaidemme, omistajiemme ja koko Vaasan seudun menestyksen eteen.

VASEK hallitus ryhmäkuva 2024
Hallitus

Kunnilla, joilla on asukaslukuunsa suhteutettu määrä osakkeita, on hallituspaikka. Lisäksi hallituksessa on edustettuna seudun teollisuus, pk-sektori ja korkeakoulut.

Yhtiön hallitus 3.4.2024–
varsinainen jäsen, kunta/sidosryhmä (varajäsen)
 • Tomas Häyry, Vaasa (Jari Karjalainen)
 • Rurik Ahlberg, Mustasaari (Mikael Alaviitala)
 • Juha Rikala, Laihia (Minna Niemi)
 • Jenny Malmsten, Maalahti (Carola Bengs-Lattunen)
 • Miko Heinilä, Isokyrö (Antti Lintala)
 • Christina Båssar, Korsnäs (Camilla Ribacka)
 • Jan Finne, Vöyri (Göran Westerlund)
 • Antti Hakala-Ranta, teollisuuden edustaja (Mikael Hallbäck)
 • Satu Wivolin, pk-sektori (Göran Östberg)
 • Antti Romu, pk-sektori (Antti Holappa)
 • Lisbeth Fagerström, korkeakoulut (Minna Martikainen)

Työvaliokunnan muodostavat Tomas Häyry, Rurik Ahlberg, Christina Båssar, Antti Romu ja Stefan Råback.

Tj. Stefan Råback toimii hallituksen esittelijänä ja sihteerinä.