Hankkeessa on tavoitteena hyödyntää entistä paremmin omistajanvaihdosta yrityksen kasvun tukena. Tarkoituksena on kehittää ja testata työkaluja, jotka osoittavat, miten omistajanvaihdos voi edistää yrityksen kasvua. Testit suoritetaan työpajojen muodossa, jotka toteutetaan yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa.

Aiomme tutustua tekoälyyn kasvun työkaluna. Lisäksi tarkastelemme kestävyysnäkökohtia, jotka kasvun näkökulmasta saavat tulevaisuudessa entistä suuremman painoarvon.

Hankkeen toimintaan sisältyy myös toimenpiteitä kohtaamispaikkojen luomiseksi omistajanvaihdoksille. Testaamme erilaisia tapahtumamuotoja, jossa korostetaan hyvin suunniteltujen omistajanvaihdosten merkitystä ja niiden tarjoamia kasvumahdollisuuksia yritykselle. Kohtaamispaikkoja ja -mahdollisuuksia järjestetään eri muodoissa ja asiantuntijat ovat mukana antamassa tietoa.

Hankkeen kolmantena osa-alueena kehitämme ja dokumentoimme prosessin siitä, miten suunnittelemattomat omistajanvaihdokset hoidetaan. Suunnittelemattomat omistajanvaihdokset johtavat usein kriisitilanteisiin, ja selkeä toimintasuunnitelma on välttämätön yritystoiminnan jatkumiselle hallitussa muodossa.

Aiempien projektien kokemukset ja materiaalit hyödynnetään täysimääräisesti.

Projektin tuloksena on selkeät kasvusuunnitelmat yrityksille, jotka ovat saaneet uuden omistajan, seudulla on vakiintuneita kohtaamispaikkoja, joissa omistajanvaihdosprosessit voivat saada alkunsa, ja toimintasuunnitelma suunnittelemattta tapahtuvien omistajanvaihdosten käsittelemiseksi.

Antti Alasaari
Yritysneuvoja
Antti Alasaari

- Toimivat yritykset, omistajanvaihdokset
- Aluevastuu: Laihia, Isokyrö

Kjell Nydahl
Yrityspalvelujohtaja
Kjell Nydahl
- Omistajanvaihdokset, toimivat yritykset
- Aluevastuu: Korsnäs