Uutiset

Suunnittelemattomaan omistajanvaihdokseenkin kannattaa varautua

Lue Pohjankyrö-lehdessä 26.6. ilmestynyt Antti Alasaaren kolumni:

Suunnittelematon omistajanvaihdos kuvituskuva


"Olemme VASEKilla jo vuosia muistutelleet yrittäjiä omistajan- ja sukupolvenvaihdosprosessien aloittamisesta ajoissa. Yritystoiminnan lopettaminen on suuri päätös, ja se vaatii huolellista suunnittelua ja toimenpiteitä. Mutta entäs jos tämä tilanne tuleekin vastaan täysin yllättäen, esimerkiksi yrittäjän äkillisen sairastumisen, onnettomuuden tai muun odottamattoman tapahtuman johdosta?

Yrittäjän on tärkeää varautua tällaisiin tilanteisiin ennakolta, tässä muutama ohje siihen:

Yllättäviin tilanteisiin voi varautua edunvalvontavaltakirjalla. Se ei pelasta itse toimintakyvyttömyydeltä taikka kaikilta sen ikäviltä seuraamuksilta, mutta se yksinkertaistaa ja nopeuttaa virallisen päätösvallan siirtymistä nimetylle henkilölle, jonka kautta yhtiön toimintaan liittyvät asiat hoituvat parhaiten. Oikeus kirjoittaa yrityksen nimi mahdollistaa esimerkiksi raha-asioiden nopean haltuunoton, jotta pystytään laskuttamaan ja maksamaan laskuja.

Edunvalvontavaltuutus on asiakirja, jolla henkilö antaa toiselle henkilölle päätösvallan omista asioistaan, kokonaan tai osittain. Se muistuttaa muodoltaan testamenttia, mutta asiakirja koskee aikaa ennen kuolemaa. Edunvalvontavaltuutus voi myös päättyä, mikäli valtuuttaja palautuu toimintakykyiseksi.

Laadi myös testamentti, jossa määritellään yrityksen omistuksen siirtyminen. Tämä auttaa varmistamaan, että yritys jatkaa toimintaansa ilman suuria häiriöitä. Keskustele myös asiantuntijan kanssa yrityksen omistuksen ja varallisuuden siirtymisen suunnittelusta.

Nimeä yksi tai useampi henkilö, joka pystyy ottamaan yrityksen johtamisen haltuunsa väliaikaisesti tai pysyvästi. Tämä henkilö voi olla yrityksen sisältä tai ulkopuolelta. Varmista, että varahenkilöllä on riittävästi tietoa yrityksen toiminnasta ja valtuudet tehdä päätöksiä. Perehdyttäminen kannattaa aloittaa ajoissa.

Laadi selkeä ja yksityiskohtainen toimintasuunnitelma, joka sisältää ohjeet yrityksen päivittäisten toimintojen, talousasioiden ja tärkeimpien asiakassuhteiden hoitamisesta. Pidä toimintasuunnitelma aina ajan tasalla ja varmista, että se on tarvittaessa helposti saatavilla.

Tarkista ja päivitä yrityksen sopimukset ja varmistaa, että ne sisältävät ehtoja, jotka koskevat omistajanvaihdosta. Pidä huolta siitä, että yrityksen hallinnolliset asiakirjat ovat ajan tasalla ja helposti löydettävissä.

Keskustele vakuutusasiantuntijan kanssa yrityksen riskeistä ja niiden hallinnasta ja varmista, että sinulla on riittävä henkivakuutus ja mahdollisesti avainhenkilövakuutus, joka kattaa yrityksen taloudelliset tarpeet äkillisessä tilanteessa.

Pidä yllä riittävää likviditeettiä, joka mahdollistaa yrityksen toiminnan jatkumisen myös omistajanvaihdostilanteessa. Suunnittele verotusasiat huolella, jotta vältytään ylimääräisiltä veroilta omistajanvaihdoksen yhteydessä.

Keskustele perheesi, avainhenkilöiden ja muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa omistajanvaihdossuunnitelmasta. Varmista, että kaikki tietävät roolinsa ja tehtävänsä mahdollisessa yllättävässä omistajanvaihdostilanteessa.

Hanki tarvittaessa ulkopuolista konsultointiapua esimerkiksi lakimieheltä, tilitoimistolta tai yritysneuvojalta.

Olemme Pohjanmaan laajuisessa Ostrobothnian Business Transfers -hankkeessa parasta aikaa laatimassa opasta suunnittelemattoman omistajanvaihdoksen toteuttamiseen. Toivomme, ettei yhdenkään yrityksen kohdalla jouduta oppaaseen tarttumaan, mutta se ei ole realistista. Hoida siis yrittäjänä omalta osaltasi yrityksesi asiat kuntoon, jotta kriisitilanteessa yrityksesi, elämäntyösi ei vaarannu. Samalla osaltaan varmistetaan, että Kyrönmaa pysyy elinvoimaisena.

Hyvää kesää kaikille!"

 

Tagit: