Uutiset

Yrityksen myyminen – näillä askeleilla onnistut

Yrityksen myyminen on monivaiheinen prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua ja valmistautumista. Tässä artikkelissa käymme läpi yrityksen myymisen keskeiset askeleet.

Yrityksen myyminen kuvituskuva

Yritykselle hintalappu – arvonmääritys tärkeä vaihe

Yrityksen oikean arvon määrittäminen on yksi myyntiprosessin tärkeimmistä vaiheista. Arvonmäärityksen avulla voit asettaa realistisen myyntihinnan ja houkutella potentiaalisia ostajia.

Yrityksen arvonmäärityksessä voidaan käyttää useita eri menetelmiä, kuten:

 • Tulosperusteinen arvonmääritys: Perustuu yrityksen historiallisten tulosten ja tulevaisuuden tulosennusteiden arviointiin.
 • Markkinaperusteinen arvonmääritys: Perustuu saman toimialan muiden yritysten myyntihintoihin ja markkinoiden yleiseen tilanteeseen.
 • Nettoarvoon perustuva arvonmääritys: Perustuu yrityksen taseen omaisuus- ja velkaeriin.

Yleensä näiden menetelmien yhdistelmä antaa kattavimman kuvan yrityksesi arvosta.

 

Yrityksen vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen arvonmääritystä varten

Arvonmäärityksessä on tärkeää tunnistaa yrityksesi vahvuudet ja heikkoudet. Vahvuudet, kuten vahva asiakaskunta, innovatiiviset tuotteet ja tehokas tuotantoketju, voivat nostaa yrityksen arvoa. Heikkoudet, kuten riippuvuus yrittäjästä itsestään tai yhdestä suuresta asiakkaasta tai vanhentunut teknologia, voivat puolestaan laskea sen arvoa. Näiden tekijöiden tunnistaminen auttaa asettamaan realistisen myyntihinnan ja valmistautumaan ostajien kysymyksiin.

Markkina-analyysin avulla voit ymmärtää toimialan ja markkinoiden tilan sekä kilpailutilanteen. Tämä tieto auttaa asettamaan realistisen myyntihinnan ja kehittämään strategian, jolla houkuttelet oikeanlaisia ostajia. On tärkeää olla joustava ja valmis neuvottelemaan hinnasta markkinatilanteen mukaan.

Ostajan etsiminen ja neuvottelutaktiikat

Potentiaaliset ostajat voidaan jakaa useisiin ryhmiin, kuten:

 • Strategiset ostajat: Yritykset, jotka haluavat laajentaa toimintaansa ja hakevat synergiaetuja.
 • Rahoittajat: Pääomasijoittajat ja yksityiset sijoittajat, jotka etsivät tuottoisaa sijoituskohdetta.
 • Kilpailijat: Samalla toimialalla toimivat yritykset, jotka haluavat vahvistaa markkina-asemaansa.
 • Uudet yrittäjät: Yrittäjyydestä kiinnostuneet uudet yrittäjät tai alanvaihtajat.

Kohdentaminen näihin ryhmiin helpottaa viestinnän ja neuvottelujen räätälöintiä.

Hyvä valmistautuminen on onnistuneiden yrityskauppaneuvottelujen perusta. Tähän kuuluu esimerkiksi:

 • Yrityksen myyntimateriaalien laatiminen: Yrityksen esittely, taloustiedot ja tulevaisuuden suunnitelmat.
 • Neuvottelutaktiikoiden suunnittelu: Selkeät tavoitteet ja joustavuus eri neuvottelupisteissä.
 • Tärkeimmät neuvottelukohdat ja niistä sopiminen
 • Tutustu tarkemmin neuvotteluihin valmistautumiseen yrityksen ostajan muistilistan avulla 

Neuvotteluissa käsiteltäviä keskeisiä asioita ovat:

 • Ostajan avustaminen yritystarkastuksen tekemisessä
 • Mikä on kaupan sisältö? Kuuluuko kaikki (esim. laitteet tai kiinteistöt) kauppaan?
 • Lopullinen myyntihinta ja maksuehdot ja mahdolliset kauppaan liittyvät velvoitteet
 • Sopimukset siitä, miten yrityksen toiminta jatkuu ja miten henkilöstöä ja asiakkaita kohdellaan.
 • Exit-suunnitelma ja valmistautuminen seuraavaan vaiheeseen

Yrityksen myyminen on vasta ensimmäinen askel. On siis tärkeää suunnitella myös, mitä tapahtuu yrityskaupan jälkeen.

Yrityskaupan juridiset ja käytännön asiat

Yrityskauppaan liittyy monia juridisia ja käytännön kysymyksiä, kuten:

 • Sopimusten laatiminen: Kauppasopimukset, salassapitosopimukset ja muut tarvittavat juridiset asiakirjat.
 • Verotus: Yrityskaupan verotukselliset näkökohdat ja mahdolliset verosuunnittelun tarpeet.

Varaa aika omistajanvaihdosneuvontaan, niin käymme läpi yrityksesi tilanteen ja suunnittelemme etenemisjärjestyksen sekä etsimme prosessiin tarvitsemasi kumppanit.