Nyheter

Försäljning av företag steg för steg – så här lyckas du

Att sälja ett företag är en process i flera steg som kräver noggrann planering och förberedelse. I den här artikeln går vi igenom de mest centrala stegen.

Yrityksen myyminen kuvituskuva

Företagets prislapp – värdering är ett viktigt steg

Att fastställa rätt värde på företaget är en av de viktigaste faserna i försäljningsprocessen. Med hjälp av värdering kan du sätta ett realistiskt försäljningspris och locka potentiella köpare.

Det finns flera metoder för att värdera ett företag , såsom:

 • Resultatbaserad värdering: baserar sig på en bedömning av företagets tidigare resultat och framtida resultatprognoser.
 • Marknadsbaserad värdering: baserar sig på försäljningspriserna för andra företag inom samma bransch och den allmänna marknadssituationen.
 • Nettoförmögenhetsbaserad värdering: baserar sig på företagets tillgångar och skulder utgående från balansräkningen.

Vanligtvis ger en kombination av dessa metoder den mest heltäckande bilden av företagets värde.

Identifiera företagets styrkor och svagheter inför värderingen

Inför värderingen är det viktigt att identifiera ditt företags styrkor och svagheter. Styrkor, som kan öka företagets värde, är till exempel en stark kundbas, innovativa produkter och en effektiv produktionskedja. Svagheter, som kan minska företagets värde, kan till exempel uppstå av att företaget är beroende av entreprenören själv eller av en stor kund men också föråldrad teknologi kan ses som en svaghet. Genom att identifiera dessa faktorer är det lättare att sätta ett realistiskt försäljningspris och samtidigt förbereder du dig för köparnas frågor.

Genom att analysera marknaden kan du skapa dig en bättre bild av branschens och marknadens tillstånd samt hur konkurrensen ser ut. Med hjälp av den här informationen kan du sätta ett realistiskt försäljningspris och utveckla en strategi för att locka rätt köpare. Det är viktigt att vara flexibel och beredd att förhandla om priset utgående från marknadsläget.

Hitta en köpare och kom ihåg att förhandla

Potentiella köpare kan delas in i flera grupper, till exempel:

 • Strategiska köpare: Företag som vill expandera sin verksamhet och söker synergieffekter.
 • Finansiärer: Riskkapitalister och privata investerare som letar efter lönsamma investeringsobjekt.
 • Konkurrenter: Företag inom samma bransch som vill stärka sin marknadsposition.
 • Nya företagare: Nyföretagare eller karriärväxlare som är intresserade av att starta eget genom att köpa ett företag.

Genom att rikta in dig på någon av de här grupperna fokuserar du din målgrupp och det blir lättare att anpassa kommunikationen och förhandlingarna.

Välgjorda förberedelser utgör grunden för framgångsrika företagsförhandlingar. Det här inkluderar till exempel att:

 • Ta fram material och dokument för försäljningen: Företagspresentation, ekonomisk information och framtidsplaner.
 • Göra upp en taktik för förhandlingarna: Se till att ha klara mål och definiera vilka förhandlingspunkter du är mera flexibel med.
 • Slå fast de viktigaste förhandlingspunkterna som behöver avtalas om.

I köparens checklista hittar du fler råd kring hur du på bästa sätt kan förbereda dig för förhandlingarna.

Nyckelfrågor som ska ingå i förhandlingarna:

 • På vilket sätt får köparen assistans av försäljaren med företagsbesiktningen?
 • Vad ingår i försäljningen? Ingår allt (t.ex. utrustning eller fastigheter) i affären?
 • Slutligt försäljningspris och betalningsvillkor samt eventuella villkor kopplade till affären.
 • Avtal om hur verksamheten ska fortsätta och hur personal och kunder ska behandlas.
 • Exit-plan och förberedelse för nästa steg

Att sälja ett företag är bara det första steget. Därför är det viktigt att också planera för vad som händer efter företagsförsäljningen.

Juridiska och praktiska frågor vid företagsförsäljning

I en företagsförsäljning ingår många juridiska och praktiska frågor, såsom:

 • Uppgörande av avtal: Köpeavtal, sekretessavtal och andra nödvändiga juridiska dokument.
 • Beskattning: Skatteaspekter vid företagsförsäljning och eventuellt behov av skatteplanering.

Boka tid för ägarskiftesrådgivning, så går vi igenom ditt företags situation och planerar dina nästa steg samt söker de partners du behöver för processen.