Yritysten kilpailukyky ja jopa toiminnan edellytys on riippuvainen paljolti siitä, kuinka ne sopeutuvat ilmastonmuutokseen ja sen tuomiin haasteisiin. Energiatehokkuustoimenpiteet ja yrityksen kyky investoida uusiin kestäviin energiaratkaisuihin kasvattavat jatkuvasti merkitystään yritysten kilpailukykyä arvioitaessa. Yritysten tietoisuus uusista energiatehokkuus- ja energiatuotannon kestävistä ratkaisuista on osittain puutteellista.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on luoda energianeuvonnan palvelukonsepti, jota jatkossa hyödynnetään yrityskehittämisessä sekä lisätä yritysten tietoisuutta kuinka edistää energiatehokkuutta sekä mitä tukimahdollisuuksia vihreän siirtymän toimenpiteisiin sekä investointeihin on haettavissa. Konsepti on yritysneuvojien käyttöön tarkoitettu energianeuvontaopas, jonka avulla yritysneuvoja ohjataan tunnistamaan asiakastarpeet ja systemaattisesti läpikäymään parannusehdotukset sekä edelleen ohjaamaan jatkotoimenpiteisiin. Toinen opas luodaan yrittäjien itsensä tueksi, heidän tarkastellessaan energiatehokkuustoimenpiteitä ja niihin kohdistuvia tukimahdollisuuksia ja toimijoita.

Hankkeen tavoitteena on edistää energiatehokkaiden toimintamallien käyttöönottoa yrityksissä ja siten tuoda yrityksille säästöjä, jotka parantavat lyhentämättömänä suoraan liiketoiminnan tulosta ja parantavat kilpailukykyä. Samanaikaisesti hanke toteuttaa merkittävällä tavalla vihreää siirtymää yrityksissä, kun parantunut energiatehokkuus ja energiantuotannon uudet kestävät ratkaisut vähentävät ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä.

Hankkeen tuloksena syntyy sähköiset oppaat yritysneuvojien käyttöön sekä yrityksille energiatehokkuustoimenpiteiden tunnistamiseksi ja toteutuksen tueksi. VASEKin kotisivuilla ylläpidetään tietopankkia, kuinka edistää yrityksensä energiatehokkuutta. Tietoa tuodaan lisäksi mm. webinaarien ja tapahtumien avulla. Hanke tukee yritysten sopeutumista ilmastonmuutokseen koska se vahvistaa hiilineutraaliin talouteen liittyvää osaamista.

Antti Alasaari
Yritysneuvoja
Antti Alasaari

- Toimivat yritykset, omistajanvaihdokset
- Aluevastuu: Laihia, Isokyrö

Olav Nylund
Yritysneuvoja
Olav Nylund
- Toimivat yritykset, aloittavat yrittäjät
- Aluevastuu: Maalahti, Vöyri