Vaasan tavoitteena on luoda Suomeen maailman vihrein akkuekosysteemi. GigaVaasa -nimike tarkoittaa yli 350 ha akkuteollisuudelle tarkoitettua teollisuuspuistoympäristöä, jonka tarkoituksena on tarjota kestävällä tavalla toteutettu akkukemian teollisuusympäristö. Tämän tarkoitus on houkutella kestävyysteemaan sitoutuneita akkualan toimijoita sijoittautumaan alueelle. Kestävyyden lisäksi tarjottava teollisuuspuistoympäristö pyrkii infraympäristöllään varmistamaan yritysten kilpailukykyä pitkälle tulevaisuuteen.

Hankkeen tavoitteena on edistää GigaVaasa-konseptin seuraavaa vaihetta, kun siirrytään tonttivarauksista ja luvituksesta, hankealueella tapahtuvaan toteutusvaiheeseen. Hankkeen tavoitteena on pyrkiä ensisijaisesti vastaamaan tässä vaiheessa kriittisiksi tunnistettujen kehityskohteiden edistämiseen. 

Tonttivarauksen tehneiden toimijoiden osalta asiakashallinta­järjestelmän kehittäminen

Luodaan asiakasjärjestelmä GigaVaasa -alueen toiminnan seuraavaan vaiheeseen. Tavoitteena on varmistaa, että alueen yrityksien oleelliset henkilöt ja osastot saavat oikeansisältöistä palvelua, jotta heidän sijoittumisensa sujuisi mahdollisimman tehokkaasti.

Viestintä alueen edistymisestä sekä varautuminen kasvavaan työvoimatarpeeseen seudulla

Vetovoimakampanjan suunnittelu on tehty ja hankkeen puolesta akkuarvoketjun tarpeet on huomioitu kampanjassa.

Tapahtumakonsepti GigaVaasa-alueelle sijoittuvan akkuarvoketjun kehittämisen tueksi

Hankkeen aikana tapahtumakonsepti on luotu ja pilotoitu. Tapahtumakonseptin ja luodun viestintäsuunnitelman avulla tavoitetaan GigaVaasa-alueen kehittämisen kannalta oleellisimmat sidosryhmät.

GigaVaasa-alueen liikenteen ohjaaminen merille ja raiteille

Työpaketin tavoitteena on edistää GigaVaasa-alueen logistiikkayhteyksiä satamaan ja pääväyliin sekä Suomen raideverkostoon. Työpaketissa tehdään myös sidosryhmä- ja edunvalvontatyötä infranparannuspaketin läpiviemiseksi yhteistyössä Pohjanmaan liiton kanssa.

Riitta Bjorkenheim
Kehitysjohtaja
Riitta Björkenheim
- GigaVaasa
- Vaasan seudun ekosysteemisopimus