Rakennusalalla kamppaillaan jatkuvasti hiilijalanjäljen vähentämiseksi. Tämä vaikuttaa rakennusalaan kolmella eri alueella, joita käsitellään tässä hankkeessa; infrastruktuuri, uudisrakentaminen ja rakennuksien kunnostaminen. Seudun yrityksiin kohdistuvat vaatimukset ja tahti koskien materiaalinvalintoja, materiaalienhallintaa ja kiertotalousratkaisuja kiihtyvät koko ajan. Tämä johtaa siihen, että yritykset ja kuntien resurssit eivät riitä oman toiminnan kehittämiseen.

Kehittämishankkeessa jaetaan tietoa ja materiaalia, jotka auttavat toimijoita vähentämään hiilijalanjälkeä ja edistämään rakennusalan kestävää elinkaaria alueella. Tavoitteena on parhaalla mahdollisella tavalla tukea rakennusalan toimijoiden ja kuntien mutta myös suunnittelijoiden kehittämisprosessia. Hankkeen aikana alueelle perustetaan kestävän rakentamisen verkosto. Hankkeessa valitaan erilaisia teemoja, joihin kerätään tietoa ja työkaluja sekä käsitellään ja jalostetaan niitä siten, että toimijat voivat helpommin toteuttaa niitä.

Projektin edetessä esitellään tietoa ja työkaluja erilaisissa tapahtumissa, tilaisuuksissa ja kokouksissa (fyysiset, digitaaliset ja hybridit) sekä vastaperustetun kestävän rakentamisen verkoston kautta. Näiden toimenpiteiden tuloksena rakennusalan toimijat ovat omaksuneet ja toteuttaneet uusia tietoja ja menetelmiä, joilla voidaan vastata hiilijalanjäljen vähentämiseen liittyviin haasteisiin ja edistää siten rakennusalan kestävää elinkaaria.

Ympäristöministeriön vähähiilistä rakentamista koskevia kriteerejä sovelletaan aluksi julkisiin rakennushankkeisiin. Tavoitteena on, että rakennuksen hiilijalanjälkeä ohjataan lainsäädännöllä koko rakennuksen elinkaaren aikana 2020-luvun puoliväliin mennessä. Suomen ympäristöministeriö on laatinut suuntaviivat rakennuksen vähähiiliselle arviointimenetelmälle. Ympäristöministeriö julkaisi myös vuoden 2019 lopussa maksuttoman työkalun, jolla arvioidaan rakennuksen ympäristövaikutuksia koko sen elinkaaren aikana. Tätä menetelmää testataan parhaillaan ja vuodesta 2025 rakennusten hiilijalanjäljen laskeminen tulee olemaan pakollinen jo rakennuslupavaiheessa. Hankkeessa seurataan lainsäädäntöprosessia ja tiedotetaan tulevista vaatimuksista hankkeen kohderyhmille.