Vaasan ekosysteemisopimuksen avulla edistetään niin kansallista kuin alueellistakin vihreää siirtymää
Ekosysteemisopimuksen tavoitteena on vauhdittaa elinkeinoelämän uudistumista ja parantaa ihmisten elämää kaupunkiympäristöissä. Innokaupungit tukevat innovaatioita, soveltavat tutkimusta ja kokeiluita. 

Innokaupungit ja valtio vahvistivat vuonna 2021 kumppanuuttaan solmimalla ekosysteemisopimukset. Niihin kirjattuja kaupunkien kärkialoja kehitetään vuosina 2021-2027 kehittämishankkeilla. Vaasan seudulla on jo pitkään tehty laajaa yhteistyötä ekosysteemimallin mukaisesti, mutta nyt vuosien 2021–2027 ajalle ulottuvan Ekosysteemisopimuksen mukaisesti yliopistokaupunkien kanssa luotiin erilliset sopimukset. Sopimukset koskevat julkisen ja yksityisen TKI-rahoituksen strategista kohdentamista globaalisti kilpailukykyisten ekosysteemien vahvistamiseksi. Sopimuksilla kehitetään innovaatiotoiminnan tiiviitä yhteistoimintaverkostoja ja lisätään TKI-toiminnan vaikuttavuutta.

Innovoivat kaupungit ja yhteisöt ovat uuden ajattelun tukijoita ja kirittäjiä – muutoksen edelläkävijöitä. Innokaupungit ovat olemassa luodakseen yrityksille, instituutioille ja ihmisille mahdollisuuksia kehittyä ja kehittää, tulla yhteen ja ideoida.
Innokaupunkien tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimijat hyödyntävät digitalisaation, uusien teknologioiden ja hiilineutraaliuden mahdollisuuksia. Samalla kehitetään kansallisia innovaatio- ja osaamisverkostoja.

Tavoitteena on vahvistaa kaupunkiseutujen osaamista ja yhteistyötä ja luoda kansainvälisen tason innovaatio- ja kokeiluympäristöjä ja uusia liiketoimintaekosysteemejä.

Ekosysteemisopimuksen toteuttamisessa liikkeelle lähdettiin ensimmäisen vuoden aikana kansallisella rahoituksella, ja panostettiin GigaVaasa- ja EnergySampo -kehittämiskokonaisuuksiin. Vuosi 2021 meni pitkälti koordinointiin ja toiminnan käynnistämiseen, vuoden 2022 aikana päästiin etenemään toteuttamisvaiheeseen ja avaamaan ensimmäisiä hankehakuja.

  • Vaasassa strategisina kumppaneina Vaasan kaupungin, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin ja Teknologiakeskus Merinovan lisäksi ovat Pohjanmaan liitto, Team Finland -verkosto sekä seudun korkeakoulut ja elinkeinoelämä.

Mikä Ekosysteemisopimus?
  • Vaasan kaupungin allekirjoittama innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus työ- ja elinkeinoministeriön kanssa
  • Ekosysteemi on yhteistyömalli, joka tuo yhteen yritykset, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, rahoittajat ja muut TKI-toiminnan sidosryhmät vauhdittamaan innovaatioita, uutta liiketoimintaa ja uusia ratkaisuja asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Se tarjoaa esimerkiksi ainutlaatuisia pilotointi- ja testiympäristöjä tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen.
  • Vaasan lisäksi mukana ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Rovaniemi, Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, Lappeenranta, Lahti, Pori, Seinäjoki, Mikkeli, Kajaani ja Kokkola.
  • Ekosysteemisopimukset mahdollistavat kaupunkien ja valtion aiempaa tiiviimmän yhteistyön tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden tukemiseksi.
  • Ekosysteemisopimuksen tarkoituksena on myös saada alueelle lisää EU-rahaa erilaisiin kehityshankkeisiin ja investointeihin.
Stefan Raback 1
Toimitusjohtaja
Stefan Råback
- Yhtiön johto
- Kehityshankkeet ja niiden rahoitus
Riitta Bjorkenheim
Kehitysjohtaja
Riitta Björkenheim
- GigaVaasa
- Vaasan seudun ekosysteemisopimus