Pohjanmaan maakunnassa on maan paras työllisyystilanne ja sen johdosta suuri työvoimatarve jo tällä hetkellä. Alueella on etenemässä historiallisen mittavat teollisuus- ja infrainvestoinnit, jotka tuovat toteutuessaan ison työvoimatarpeen monelle alalle. Vetovoimainen Vaasanseutu -hankkeen päätavoitteena on eri toimenpitein saada Vaasan seudulle riittävästi osaavaa työvoimaa, jotta alue pärjää kiristyvässä alueiden välisessä kilpailussa. Tavoitteena on lisäksi löytää hyviä käytäntöjä työvoimatarpeen edistämiseksi sekä yhteistyön lisääminen eri toimijoiden välillä. Nämä ovat perusedellytyksiä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hankkeen pääkohderyhmänä on juuri valmistuvat korkeakouluopiskelijat, jotka ovat muualla Suomessa eri korkeakouluissa. Keskeinen kohderyhmä on myös jo työmarkkinoilla olevat osaajat ja lapsiperheet, mutta jotka eivät vielä ole sitoutuneet ja juurtuneet pysyvämmin johonkin paikkaan. Yksi erityinen kohderyhmä hankkeessa ovat henkilöt, jotka jonkin suuren rakennemuutoksen johdosta ovat juuri joutuneet työttömiksi tai ovat työttömyysuhan alaisia jollain muulla alueella.

Vaasassa olevien korkeakouluopiskelijoiden integrointityötä jatketaan, sillä he ovat tärkeä kohderyhmä seudun työvoiman saatavuuden parantamiseksi. Pitovoimatyötä jatketaan korkeakouluopiskelijoiden kanssa ja kehitetään edelleen yhteisiä kohtaamistilaisuuksia niin, että yhä useampi korkeakouluopiskelija jää seudulle valmistumisensa jälkeen.

Hankkeen avulla toteutettavat toimenpiteet auttavat yrityksiä ja organisaatioita löytämään tarvittavaa työvoimaa, joten hankkeen toimenpiteet tullaan tekemään yhteistyössä näiden tahojen kanssa. Koska tarkoituksena on kohdata paljon potentiaalisia uusia työntekijöitä, tavoitteena on osallistua moniin rekrytointimessuihin eri korkeakouluissa. Tarkoituksena on eri toimijoiden kanssa järjestää tapahtumia ja toimenpiteitä, joissa esitellään avoimia työpaikkoja, työantajatahojen toimintaa ja seudun vahvuuksia potentiaalisena uutena asuinpaikkakuntana.

Hanke omalta osaltaan tekee työtä sen eteen, että Suomessa tunnetaan Vaasan seutu paremmin määritellyissä kohderyhmissä. Hankkeen tuloksena Vaasan seudun työnantajien on tulevaisuudessa helpompi vastata työvoiman saatavuuden haasteisiin, koska Vaasa tunnetaan paremmin paikkana luoda työuraa. Alueen tunnettuus ylipäätään edistää seudulla toimivien yritysten kilpailukykyä ja kasvua.

Haglund Maria GU6A0684 nelio
Projektipäällikkö, osaava työvoima
Maria Haglund

- Vetovoimainen Vaasanseutu -hanke

- seutuviestintä

Mari Kattelus
Markkinointipäällikkö
Mari Kattelus
Seutuviestintä ja -markkinointi