Maailman tilanne, energiapula ja ilmastotavoitteet päästövähennyksineen asettavat yhä enemmän vaatimuksia kestäville, tehokkaille ja ilmastoystävällisille innovaatioille. Vihreän siirtymän lisääntyneet vaatimukset merkitsevät uusien teollisuudenalojen perustamista Euroopan pohjoisosiin ja laajaa tutkimusta sekä infrastruktuurihankkeiden toteuttamista. Puuttuu kuitenkin alueiden välinen yhteistyö, jolla rakentaa innovatiivisia verkostoja/ekosysteemejä ja edistää tulevaisuuden kestäviä energiainnovaatioita ja johon otetaan mukaan myös alueen energiayhtiöt.

Hankkeen tavoitteena on tukea rajat ylittävää yhteistyötä innovatiivisten ja kestävien energiaratkaisujen kehittämisessä. Tämä tehdään kehittämällä pitkäaikainen yhteistyöalusta, tukemalla innovaatioyhteistyötä ja kehittämällä kansainvälistä yhteistyötä. Hankkeessa perustetaan rajat ylittävä pohjoismainen ekosysteemi. Keskeisenä tavoitteena on innovatiivisten verkostojen/ekosysteemien rakentaminen alueen energiayhtiöiden ja pk-yritysten kanssa.

Hankkeella edistetään alueiden pk-yritysten, energiayhtiöiden, teollisuuden, kuntien/kaupunkien ja alueiden sekä korkeakoulujen ja innovaatioita tukevien järjestelmien yhteistyötä. Se yhdistää energiayhtiöt, teollisuuden ja julkisen sektorin sellaisten pk-yritysten ja startup-yritysten kanssa, joilla on innovatiivisia tuotteita ja palveluita, joilla nopeutetaan vihreää siirtymää lisääntyneen kaupallistamisen kautta.

 

Hankkeen rahoittajat

Interreg Aurora, Lapin liitto, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Merenkurkun neuvosto EAYY, Pietarsaaren seudun kehitysyhtiö Concordia, Vaasanseudun kehitys Oy VASEK, Oy Merinova Ab, Uumajan kunta, Skellefteån kunta, Örnsköldsvikin kunta, Vaasan kaupunki, Kokkolan kaupunki, Umeå Energi, Skellefteå Kraft, Övik Energi, Vaasan sähkö, Katternö/ Herrfors, Kokkolan Energia.

Anna Matts Fransen
Projektipäällikkö, logistiikka-asiantuntija
Anna Måtts-Fransén
- Kestävä ja älykäs tulevaisuuden satama -hanke
- Botnia Green Energy -hanke
Lasse Pohjala
Senior Business Advisor
Lasse Pohjala

- MAREN-hanke
- Botnia Green Energy -hanke
- Vaasan seudun uusi energiatalous