Hållbart byggande

Byggsektorns bidrag till växthusgasutsläppen är cirka 40% globalt, och byggandet står för ungefär hälften av användningen av jungfruråvaror. Av denna anledning är byggsektorn av stor betydelse och enorm potential i gemensamt arbete för att spara resurser och minska utsläppen.

Livscykeltänkande i projekteringsskedet

Byggandet har stor inverkan både på miljö och ekonomi. För att man ska kunna bygga hållbart måste fastighetens hela livscykel beaktas redan i behovsutredningsskedet. Förutom att livscykelplanering hjälper att hantera miljöpåverkan och kostnader, så hjälper det också till att hantera framtida risker. Det här ger ett mervärde åt fastighetens ägare och användare.

Kompetens och metoder för beräkning av koldioxidavtryck

Den största möjligheten att påverka en byggnads koldioxidavtryck är i början av projektet. Koldioxidberäkningen hjälper att identifiera de centrala utsläppskällorna och potentiella metoder att minska på avtrycket. Om man beaktar miljöfaktorer i sin verksamhet redan nu så garanterar man att verksamheten är lönsam också i framtiden. Då kommer lagstiftningen både på nationell och EU-nivå samt olika finansieringsinstrument att kräva beräkning av koldioxidavtryck.

Cirkulära lösningar inom byggbranschen

Det är alltid bättre att använda materialen än att föra dem till avstjälpningsplatsen. Byggandet ger en möjlighet att få sådana redan använda material tillbaka i omlopp som är i livscykelns slutskede. För att cirkulära lösningar ska fungera i byggbranschen måste man fästa uppmärksamhet vid materialval, nätverkande, noggrann planering av olika arbetsskeden och samarbete. I bästa fall skapar den cirkulära ekonomin nya affärsmöjligheter för företag.

Du kan ladda ner guiderna via länkarna nedan!

Ladda ner
Ladda ner
Ladda ner

Sustainable Technology Hub på Vasklot – ett avgörande steg i Wärtsiläs väg mot dekarbonisering

08.06.2023 | Nyheter
Ett år har hunnit gå sedan Wärtsilä öppnade sitt nya teknologicenter STH, Sustainable Technology Hub, på Vasklot i Vasa. Förverkligandet av det nya forsknings-, produktutvecklings- och produktionscentret innebar starten på en ny era för Wärtsilä. Här finns nu 1 500 anställda samlade under samma tak. STH är en investering på över 250 miljoner euro där hållbarhet, energieffektivitet och innovativa, miljövänliga...
Läs mera

Styrelsegården i Vasa – ett modernt exempel på en hållbar renovering

29.05.2023 | Nyheter
Vacker stuckatur från en svunnen tid blandas med modern färgsättning i ljusa toner, akustikdämpande fotoväggar och sofistikerade mattor i imponerande längder. Den energisnåla belysningen tänds automatiskt och steglöst vartefter vi äntrar mötesrummen, och i de som används mindre ofta noterar vi direkt en lägre temperatur. Vasa styrelsegård är ett helt nytt hus efter den omfattande renoveringen under 2020-2022.
Läs mera

Miljövänligt, energieffektivt och förmånligt

02.05.2023 | Nyheter
GreenStar är Finlands första koldioxidneutrala hotellkedja och allt fler väljer idag hotell utgående från hållbarhets- och miljöpolicy. Joensuubördige Kristian Ikonen var före sin tid då han grundade kedjan 2008 och skapade ett koncept som nu ligger helt rätt i tiden. Kedjans femte hotell öppnade i Vasa i november 2019, ett projekt som förverkligades av WasaGroup.
Läs mera

Nya sjukhusbyggnaden – innovativt och hållbart resultat av alliansbygget

29.11.2022 | Nyheter
En smart sjukhusbyggnad med kostnadseffektiv livscykel, beredskap att utnyttja framtidens teknologi där hållbara och innovativa lösningar implementerats i syfte att spara på både miljö och energi utan att för den saken skulle pruta på patientsäkerheten och funktionaliteten. Ungefär så kunde man beskriva den nya H-byggnaden vid Vasa Centralsjukhus, som nu står klar.
Läs mera

Teknikhuset visar nya möjligheter för byggbranschen

12.10.2022 | Nyheter
Byggnadsbranschen kännetecknas av ett traditionellt tänkande där de flesta produktionsprocesser utförs såsom de gjorts i decennier, men på Yrkesakademin i Vasa beslöt man sig redan för flera år sedan att börja tänka utanför ramarna och skapa ett exempelhus för såväl hållbarhet, produktions- och även driftskostnader. Nu står det så kallad Teknikhuset klart.
Läs mera

Bli en del av lösningen genom att göra mer än minimikraven

15.09.2022 | Nyheter
Under eftermiddagsseminariet som ordnades av Projektet Byggnadsbranschens hållbara framtid i Vasaregionen och Green Building Council Finland den 7 september förberedde man sig för den cirkulära ekonomin och funderade på hur byggbranschen bör förnya sig själv. Ella Lahtinen från Green Building Council Finland påpekade att byggbranschen också vill vara en del av lösningen och inte bara en del av problemet, vilket...
Läs mera

Första moderna tidens trähöghus i Vasa byggs upp i Melmo

08.10.2020 | Nyheter
Trä har redan i århundraden använts som byggmaterial för hus, men KL-tekniken (korslimmat trä) har ändrat spelplanen för träbyggning permanent. De hållbara och miljövänliga träbyggnaderna blir allt fler även i Vasaregionen, och regionens första trähöghus, Vaasan Viherlehto, byggs som bäst i Melmo. Lakea ansvarar för dess uppbyggnad.
Läs mera