Hållbart byggande

Materialet (tre olika guider) på svenska är på kommande under juni.

Du kan ladda ner guiderna på finska via länkarna nedan eller på engelska här

Ladda ner
Ladda ner
Ladda ner

Styrelsegården i Vasa – ett modernt exempel på en hållbar renovering

29.05.2023 | Nyheter
Vacker stuckatur från en svunnen tid blandas med modern färgsättning i ljusa toner, akustikdämpande fotoväggar och sofistikerade mattor i imponerande längder. Den energisnåla belysningen tänds automatiskt och steglöst vartefter vi äntrar mötesrummen, och i de som används mindre ofta noterar vi direkt en lägre temperatur. Vasa styrelsegård är ett helt nytt hus efter den omfattande renoveringen under 2020-2022.
Läs mera

Miljövänligt, energieffektivt och förmånligt

02.05.2023 | Nyheter
GreenStar är Finlands första koldioxidneutrala hotellkedja och allt fler väljer idag hotell utgående från hållbarhets- och miljöpolicy. Joensuubördige Kristian Ikonen var före sin tid då han grundade kedjan 2008 och skapade ett koncept som nu ligger helt rätt i tiden. Kedjans femte hotell öppnade i Vasa i november 2019, ett projekt som förverkligades av WasaGroup.
Läs mera

Nya sjukhusbyggnaden – innovativt och hållbart resultat av alliansbygget

29.11.2022 | Nyheter
En smart sjukhusbyggnad med kostnadseffektiv livscykel, beredskap att utnyttja framtidens teknologi där hållbara och innovativa lösningar implementerats i syfte att spara på både miljö och energi utan att för den saken skulle pruta på patientsäkerheten och funktionaliteten. Ungefär så kunde man beskriva den nya H-byggnaden vid Vasa Centralsjukhus, som nu står klar.
Läs mera

Teknikhuset visar nya möjligheter för byggbranschen

12.10.2022 | Nyheter
Byggnadsbranschen kännetecknas av ett traditionellt tänkande där de flesta produktionsprocesser utförs såsom de gjorts i decennier, men på Yrkesakademin i Vasa beslöt man sig redan för flera år sedan att börja tänka utanför ramarna och skapa ett exempelhus för såväl hållbarhet, produktions- och även driftskostnader. Nu står det så kallad Teknikhuset klart.
Läs mera

Bli en del av lösningen genom att göra mer än minimikraven

15.09.2022 | Nyheter
Under eftermiddagsseminariet som ordnades av Projektet Byggnadsbranschens hållbara framtid i Vasaregionen och Green Building Council Finland den 7 september förberedde man sig för den cirkulära ekonomin och funderade på hur byggbranschen bör förnya sig själv. Ella Lahtinen från Green Building Council Finland påpekade att byggbranschen också vill vara en del av lösningen och inte bara en del av problemet, vilket...
Läs mera

Första moderna tidens trähöghus i Vasa byggs upp i Melmo

08.10.2020 | Nyheter
Trä har redan i århundraden använts som byggmaterial för hus, men KL-tekniken (korslimmat trä) har ändrat spelplanen för träbyggning permanent. De hållbara och miljövänliga träbyggnaderna blir allt fler även i Vasaregionen, och regionens första trähöghus, Vaasan Viherlehto, byggs som bäst i Melmo. Lakea ansvarar för dess uppbyggnad.
Läs mera