Första moderna tidens trähöghus i Vasa byggs upp i Melmo

08.10.2020

IMG 0889Lakeas regionchef Ari Myllyniemi och projektchef Ari Nyman vid Vaasan Viherlehto.

Trä har redan i århundraden använts som byggmaterial för hus, men KL-tekniken (korslimmat trä) har ändrat spelplanen för träbyggning permanent. De hållbara och miljövänliga träbyggnaderna blir allt fler även i Vasaregionen, och regionens första trähöghus, Vaasan Viherlehto, byggs som bäst i Melmo. Lakea ansvarar för dess uppbyggnad. 

– KL är en miljövänlig lösning. Massivträ binder stora mängder kol i sig och har bra kolhandavtryck. Här i Finland har vi omfattande skogar att få timmer ifrån, så material behöver man inte transportera långa vägar, förklarar Lakeas regionchef Ari Myllyniemi.

Lakea har profilerat sig som ett företag som för kunnande i träbyggning till nya orter. De första trähöghusen byggde företaget för sex år sedan och har sedermera varit först i flera städer med att låta bygga trähöghus och samtidigt fört kunnande till lokala underleverantörer. 

– I Vasaregionen finns det ännu inte mycket kunnande inom träbyggning, största delen av aktörerna som är med i Viherlehto-projektet kommer från andra områden. Planerare med kvalificering inom träbyggning är över huvud taget fåtaliga i hela Finland, men arbete skulle det finnas nog om, berättar Myllyniemi. 

KL-skivorna som används i Viherlehto har tillverkats av Crosslam från Kuhmo och CLT Plant från Kauhajoki, och elementen som gjorts av dem är tillverkade av Elementti Sampo från Kuhmo. Elementmonteringen på bygget sköts av Nordic Rakennus från Jakobstad och byggnaden är planerad av Marco Casagrande från Helsingforsbaserade Casagrande Laboratory. 

Mer än bara grönt kolhandavtryck 

KL-byggning har flera fördelar än bara miljövänlighet. Bostäderna monteras och byggs helt färdiga på fabriken och de färdiga elementen transporteras till bygget, där delarna monteras i rätt ordning och rörsystemet och elledningarna kopplas samman till en funktionerande helhet. På så sätt undviker man helt byggande i våta förhållanden, eftersom huselementen emballeras i plast på fabriken och monteras färdigt endast då vädret är torrt.
 
Samtidigt är genomgångstiden för bygget kortare än vid betongbyggen och byggskedet innehåller betydligt färre lyftningar, då hela våningar lyfts på plats på en gång. 
IMG 0886

Hela våningar lyfts på plats på en gång.

Att bygga i fabriksförhållanden möjliggör även serieproduktion, och i framtiden kan produktionslinjerna vara robotiserade. Därtill är det möjligt att transportera KL-elementen till och med långa sträckor tack vare deras lätthet, vilket inte kan sägas om betongelement. 

– Hemmen byggda av trä är också estetiska. Trä är ett varmt och akustiskt material som tilltalar sinnena. För detta har vi fått mycket positiv respons från kunderna, ler bostadsförsäljare Katariina Heinua


Flera lokala aktörer till branschen efterlyses 

I all sin miljövänlighet kan träbyggning bidra till de olika nationella och lokala koldioxidsnålhetsmålen, men varför är det fortfarande så sällsynt i Vasaregionen? 

– En orsak till det kan vara ovillighet att ta risker: det handlar ju om en ganska ny teknik, så det kan vara enklare att fortsätta med sådant som man alltid tidigare gjort, funderar Myllyniemi. 
Enligt Vasa stads planläggningschef Päivi Korkealaakso finns det inget hinder för träbyggning ur planläggningens synvinkel: 

– Med planen påverkar man inte byggnadens stomme, endast fasaden. En bra detaljplan är sådan att den åtminstone inte förbjuder träfasad, men nog kan ju också en träbyggnads fasad vara av annat material än trä. Ibland betonar man miljöfrågor i tomternas sökkriterier och då kan man få tilläggspoäng av träbyggning. 

– Det är fint att Lakea har börjat profilera sig inom träbyggning här i de österbottniska landskapen. Jag skulle gärna se flera lösningar som Viherlehto i Vasa, fortsätter hon. 

Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs projektchef Mauritz Knuts har följt utvecklingen av träbyggning i Finland och i Vasaregionen med intresse, och han besökte även Viherlehtobygget. 

– Hoppas att vi i framtiden får se flera lokala företag syssla med träbyggning. Det finns potential inom branschen för många olika aktörer från planerare till elementmontör, konstaterar Knuts. 
 ‹ Gå till "Nyheter"

Var försiktig med företagskataloger – ta reda på vad du förbinder dig till

20.10.2020 | Nyheter
Att ingå olika slags avtal är en viktig del av företagarens vardag. Med avtalsfrågor bör man dock alltid vara försiktig så att det inte kommer några obehagliga överraskningar i efterhand. Gör aldrig något avtal muntligt eller via telefon, utan be alltid om säljarens offert minst via e-post och lova svara på det skriftligt exempelvis via e-post.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

20.10.2020 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Hur fixa läget när pengarna börjar ta slut? – Företagsrådgivarens 10 tips

15.10.2020 | Nyheter
Framförallt de rådande undantagsförhållandena under den här våren har försatt många företag i svårigheter, men motsvarande kan hända även i så kallade normala förhållanden. Om pengarna börjar ta slut och företaget har likviditetsproblem, vad ska man göra för att fixa läget?
Läs mera

Motorintresset förenar – Från sidobusiness till familjeföretag

12.10.2020 | Nyheter
Det faktum att det redan fanns fyra serviceverkstäder i byn skrämde inte Niklas Sjödahl i Molpe. För två år sedan tog han steget fullt ut och gick från fast anställd med en bisyssla till heltidsföretagare som mekaniker, plåtslagare och målare. Idag är NT-Service ett familjeföretag som förutom Niklas också sysselsätter tre personer till.
Läs mera

Första moderna tidens trähöghus i Vasa byggs upp i Melmo

08.10.2020 | Nyheter
Trä har redan i århundraden använts som byggmaterial för hus, men KL-tekniken (korslimmat trä) har ändrat spelplanen för träbyggning permanent. De hållbara och miljövänliga träbyggnaderna blir allt fler även i Vasaregionen, och regionens första trähöghus, Vaasan Viherlehto, byggs som bäst i Melmo. Lakea ansvarar för dess uppbyggnad.
Läs mera

Ägarskiftesrådgivningen lugnade inte helt ner sig ens under coronatiden

07.10.2020 | Nyheter
Till följd av coronasituationen fick VASEKs företagsrådgivning omorganisera sina företagstjänster och fokuserade på att hjälpa företag med de ekonomiska problem som orsakades av coronapandemin. Samtidigt skedde en tillfällig minskning av antalet kunder i start- och agärskiftesrådgivningen. – Under våren och sommaren främjades emellertid redan pågående ägar- eller generationsskiftesprocesser.
Läs mera

VASEK och Startia övergår tillfälligt till att betjäna sina kunder på distans

05.10.2020 | Nyheter
VASEK och Nyföretagscentrum Startia övergår som försiktighetsåtgärd från och med måndag 5 oktober att betjäna sina kunder endast på distans. Alla redan bokade möten ändras till distansmöten.
Läs mera

Epidemin upptrappas inom Vasa sjukvårdsdistrikt - Företagare, bekanta dej med rekommendationerna

04.10.2020 | Nyheter
Vår förhoppning är också att butiksägare, upprätthållare av andra offentliga utrymmen samt andra som erbjuder service förutsätter att personal av arbetarskyddsskäl men också kunder använder ansiktsmask. Dessutom bör man säkerställa att 1-2 meters säkerhetsavstånd iakttas i alla lägen.
Läs mera