Byggnadsbranschens hållbara framtid i Vasaregionen

MicrosoftTeams image 8

För tillfället pågår det en enorm förändringstakt inom byggnadsbranschen med stora omställningar och utmaningar. Regionens aktörer hinner inte med i kraven och förändringarna, och har svårt att hinna utveckla sin egen verksamhet, samt att öka sin nivå av vetskap, kunskap, kompetens och motivation.

Byggnadsbranschen och den bebyggda miljön är avgörande för att motarbeta klimatförändringarna, som enligt den senaste IPCC rapporten kräver vår högsta prioritering. Därför finns det starka påtryckningar och förväntningar på byggnadsbranschens aktörer att minska energiförbrukningen, koldioxidavtrycket, miljöpåverkan och utsläppen för den byggda miljön. Byggnadsbranschen står som helhet inför en enorm utmaning med den gröna och hållbara omställningen. För att åtgärda detta problem behövs ett utvecklingsprojekt som kan stöda processen hos aktörerna inom byggnadsbranschen.

VASEK har under flera års tid samlat utmaningar och behov från byggnadsbranschens aktörer som underlag för beredelsen av detta projekt. Projektets huvudmål är att höja nivån av vetskap, kunskap, kompetens och motivation hos byggnadsbranschens alla aktörer då det kommer till de utmaningar och lösningar som finns då det kommer till den gröna omställningen och för att nå målet med att vara koldioxidneutrala.

Projektets direkta målgrupper är företag inom byggnadsbranschen, kommuner och utbildningsinstitut som har program inom byggnadsbranschen.

Projektet kommer att välja ut olika temaområden där man samlar in information och verktyg och förädlar dessa till format som är lättare för aktörerna att implementera. Information och verktyg presenteras på olika evenemang, tillställningar och möten (fysiska, digitala och hybrid) som genomförs under projektets gång.

  • Projekttid: 1.1.2022-30.6.2023
  • Budget: 166 760 euro

Sustainable Technology Hub på Vasklot – ett avgörande steg i Wärtsiläs väg mot dekarbonisering

08.06.2023 | Nyheter
Ett år har hunnit gå sedan Wärtsilä öppnade sitt nya teknologicenter STH, Sustainable Technology Hub, på Vasklot i Vasa. Förverkligandet av det nya forsknings-, produktutvecklings- och produktionscentret innebar starten på en ny era för Wärtsilä. Här finns nu 1 500 anställda samlade under samma tak. STH är en investering på över 250 miljoner euro där hållbarhet, energieffektivitet och innovativa, miljövänliga...
Läs mera

Styrelsegården i Vasa – ett modernt exempel på en hållbar renovering

29.05.2023 | Nyheter
Vacker stuckatur från en svunnen tid blandas med modern färgsättning i ljusa toner, akustikdämpande fotoväggar och sofistikerade mattor i imponerande längder. Den energisnåla belysningen tänds automatiskt och steglöst vartefter vi äntrar mötesrummen, och i de som används mindre ofta noterar vi direkt en lägre temperatur. Vasa styrelsegård är ett helt nytt hus efter den omfattande renoveringen under 2020-2022.
Läs mera

Miljövänligt, energieffektivt och förmånligt

02.05.2023 | Nyheter
GreenStar är Finlands första koldioxidneutrala hotellkedja och allt fler väljer idag hotell utgående från hållbarhets- och miljöpolicy. Joensuubördige Kristian Ikonen var före sin tid då han grundade kedjan 2008 och skapade ett koncept som nu ligger helt rätt i tiden. Kedjans femte hotell öppnade i Vasa i november 2019, ett projekt som förverkligades av WasaGroup.
Läs mera

Nya sjukhusbyggnaden – innovativt och hållbart resultat av alliansbygget

29.11.2022 | Nyheter
En smart sjukhusbyggnad med kostnadseffektiv livscykel, beredskap att utnyttja framtidens teknologi där hållbara och innovativa lösningar implementerats i syfte att spara på både miljö och energi utan att för den saken skulle pruta på patientsäkerheten och funktionaliteten. Ungefär så kunde man beskriva den nya H-byggnaden vid Vasa Centralsjukhus, som nu står klar.
Läs mera

Teknikhuset visar nya möjligheter för byggbranschen

12.10.2022 | Nyheter
Byggnadsbranschen kännetecknas av ett traditionellt tänkande där de flesta produktionsprocesser utförs såsom de gjorts i decennier, men på Yrkesakademin i Vasa beslöt man sig redan för flera år sedan att börja tänka utanför ramarna och skapa ett exempelhus för såväl hållbarhet, produktions- och även driftskostnader. Nu står det så kallad Teknikhuset klart.
Läs mera

Bli en del av lösningen genom att göra mer än minimikraven

15.09.2022 | Nyheter
Under eftermiddagsseminariet som ordnades av Projektet Byggnadsbranschens hållbara framtid i Vasaregionen och Green Building Council Finland den 7 september förberedde man sig för den cirkulära ekonomin och funderade på hur byggbranschen bör förnya sig själv. Ella Lahtinen från Green Building Council Finland påpekade att byggbranschen också vill vara en del av lösningen och inte bara en del av problemet, vilket...
Läs mera

Första moderna tidens trähöghus i Vasa byggs upp i Melmo

08.10.2020 | Nyheter
Trä har redan i århundraden använts som byggmaterial för hus, men KL-tekniken (korslimmat trä) har ändrat spelplanen för träbyggning permanent. De hållbara och miljövänliga träbyggnaderna blir allt fler även i Vasaregionen, och regionens första trähöghus, Vaasan Viherlehto, byggs som bäst i Melmo. Lakea ansvarar för dess uppbyggnad.
Läs mera