Miljövänligt, energieffektivt och förmånligt

02.05.2023

Wasa Group Greenstar Hotel 1 Henriikka Kontturi och Tiia Rintapää från WasaGroup och längst till vänster i bild, tillsammans med Kristian Ikonen, grundare av och VD för Greenstar Hotels, samt Hanna Malkamäki, projektchef inom hållbar utveckling och cirkulär ekonomi på VASEK, vid hotellreceptionen i Vasahotellet.

WasaGroup byggde koldioxidneutrala GreenStar Hotel i Vasa

GreenStar är Finlands första koldioxidneutrala hotellkedja och allt fler väljer idag hotell utgående från hållbarhets- och miljöpolicy. Joensuubördige Kristian Ikonen var före sin tid då han grundade kedjan 2008 och skapade ett koncept som nu ligger helt rätt i tiden. Kedjans femte hotell öppnade i Vasa i november 2019, ett projekt som förverkligades av WasaGroup.

Kristian Ikonen är uppvuxen inom hotellbranschen, men när det var dags för generationsväxling var tiden samtidigt inne för att skapa något helt nytt.

– Jag ville bort från den gamla, traditionella hotellmiljön. Det var dags att skapa ett hotell där gästerna själv kan välja servicenivå, där påverkan på miljön ska vara positiv i stället för negativ, där man tack vare inbesparingar på energin och kostnaderna också kan erbjuda gästerna ett lägre pris och där man utnyttjar modern teknologi för att uppnå allt detta, inleder Ikonen.

Wasa Group Greenstar Hotel 4Kristian Ikonen växte upp i hotellbranschen, där hans far var företagare. I samband med generationsväxlingen grundade han Greenstar Hotels och konceptet med en ekologisk och miljövänlig hotellkedja – Finlands första sådana. Greenstar Hotels har i dag fem hotell i Finland.

För att förverkliga hotellbygget i Vasa anlitades WasaGroup, som med sitt Wasa360-koncept kunde erbjuda en nyckel i hand-lösning som kan omfatta allt från planering och förverkligande till även finansiering, uthyrning och underhåll.

– Att få allt från samma hus gjorde processen väldigt bekymmersfri, konstaterar Ikonen.

– Kristian kom till oss med ett färdigt utvecklat hotellkoncept, fortsätter Henriikka Kontturi, fastighetschef på WasaGroup. För vår del var det första hotellbygget som förverkligades enligt Wasa260-konceptet, och även ett speciellt sådant, eftersom miljö- och hållbarhetsaspekten beaktades i alla val som gjorts under processen.

Det gäller allt från val av fönster och solskyddslösningar till golvmattor, elapparatur och så vidare.

– Vid alla WasaGroups byggnadsprojekt tas dock hela byggnadens livscykel i beaktande redan i planeringsskedet, tillägger Kontturi.

Wasa Group Greenstar Hotel 7WasaGroup förverkligade bygget av Greenstar Hotel i Vasa genom deras Wasa360-koncept, som innebär att kunden kan få allt från planering och finansiering till förverkligande och fastighetsunderhåll via koncernen. Tiia Rintapää och Henriikka Kontturi från WasaGroup visar ett av rummen på Greenstar Hotel i Vasa, inredda med återvinningsbara, miljövänliga möbler och textilier.

GreenStar Hotels använder sig enbart av grön el och energi, och även vattenförbrukningen minimeras. Den gröna el som köps kompletteras med egen elproduktion tack vare solpaneler. Man använder sig av lokala byggare samt finländska inredningslösningar och material. Så långt som möjligt används återvinningsbara material i såväl byggande som i inredning, och tack vare allt detta har hotellen också Svanen-märkts.

– Inga av våra satsningar på miljö och hållbarhet är bort från kunden – tvärtom, poängterar Ikonen. Tack vare de inbesparingar vi kan göra i allt från byggnadsprocess till energiförbrukning och en högre användningseffektivitet, tack vare lättanpassade och mångsidiga rum, kan vi erbjuda kunderna ett rumspris som ligger under medelnivån.

Att Greenstar valde Vasa som sin femte etableringsort, förklarar Ikonen så här:

– Ur nationell synpunkt fanns det ett utrymme. Vasa har många arbetsresande och affärsresenärer, bra förbindelser och vi fick ett mycket gott intryck av stadens turistorganisation. Detta är vårt mest energieffektiva hotell hittills, tillägger han.

Wasa Group Greenstar Hotel 8

Greenstar Hotel i Vasa var även en av de första platserna i staden med laddstolpar för elcycklar – ett initiativ som kom från WasaGroups sida.

– Vi lanserade själva en ny hållbarhetsstrategi ifjol, som grundar sig på YK:s mål och hållbar utveckling. Vi valde de för oss viktigaste punkterna kring vilken vi byggt vår strategi. Dessa utgörs av humant arbete och ekonomisk tillväxt, hållbara städer och omgivningar samt klimatåtgärder, berättar Tiia Rintapää, hållbarhetschef på WasaGroup och fortsätter

– Hållbar utveckling beaktades i detta projekt redan i ett tidigt skede, eftersom teglet från den gamla byggnaden som stod på tomten tidigare, återanvändes för en fondvägg i WasaGroups huvudkontor.

– Ett strålande exempel på cirkulär ekonomi, konstaterar Hanna Malkamäki, projektchef inom hållbar utveckling och cirkulär ekonomi på VASEK, som just nu genomför projektet utvecklingsprojektet ”Byggnadsbranschens hållbara framtid i Vasaregionen”.

Från WasaGroups sida kan man konstatera att miljö- och hållbarhetskraven blir allt mer synliga i de offentliga upphandlingarna.

– Allt fler vaknar då det gäller miljön, säger Rintapää och får medhåll av Kontturi.

Även Ikonen vittnar om samma trend inom sin bransch:

– Allt fler väljer hotell ur miljösynpunkt och för att lämna minsta möjliga klimatavtryck under sina resor.

 

Text och bilder: Anna Sand/bySand

 

Byggbranschen står inför en enorm utmaning med den gröna och hållbara omställningen som nu kommer att krävas inom alla branscher. För att stöda processen hos aktörerna inom byggnadsbranschen, genomför VASEK utvecklingsprojektet ”Byggnadsbranschens hållbara framtid i Vasaregionen” under tiden 1.1.2022-30.6.2023.

Projektets mål är att höja nivån av vetskap och kunskap samt motivation och kompetens hos branschens alla aktörer för att på sikt nå målet att vara koldioxidneutrala. Projektet riktar sig till företag inom byggnadsbranschen, kommuner samt utbildningsinstitut med program i branschen.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Styrelsegården i Vasa – ett modernt exempel på en hållbar renovering

29.05.2023 | Nyheter
Vacker stuckatur från en svunnen tid blandas med modern färgsättning i ljusa toner, akustikdämpande fotoväggar och sofistikerade mattor i imponerande längder. Den energisnåla belysningen tänds automatiskt och steglöst vartefter vi äntrar mötesrummen, och i de som används mindre ofta noterar vi direkt en lägre temperatur. Vasa styrelsegård är ett helt nytt hus efter den omfattande renoveringen under 2020-2022.
Läs mera

Företag bör vara hållbara eftersom det är rätt sak att göra – men hur går man egentligen till väga?

17.05.2023 | Nyheter
Varför ska företag arbeta på ett ansvarsfullt sätt, samt tänka på hållbarhet och cirkulär ekonomi? Är det på grund av pengar? Eftersom det är bra för varumärket och ryktet? Eftersom det gör det lättare att rekrytera ny arbetskraft? Eller endast av den anledningen att det är den nya vägen att gå?
Läs mera

I vinnarföretaget är personalens mångfald en styrka

11.05.2023 | Nyheter
Österbottens jämställdhetsföretag 2023 är Bigro Ab från Närpes. Växthusföretaget Bigro sysselsätter cirka 70 personer, som representerar sex olika nationaliteter. Juryn motiverar sitt val med det mångsidiga arbete som gjorts i företaget för att bygga upp arbetsgemenskapens välmående och mångfald.
Läs mera

VASEK20-tidningen delas ut till varje hushåll

10.05.2023 | Nyheter
VASEK20-jubileumstidningen delades 10.5 som ett offentligt meddelande till alla hushåll i Vasaregionen. Tidningen är ett rejält paket om Vasaregionen och förstås om VASEK som firar jubileumsår.
Läs mera

Stubbtech – mer än namnet avslöjar

09.05.2023 | Nyheter
Den har varit segare än på mycket länge – våren – och tiden då högsäsongen inleds för Stubbtech och företagarna Jens Rodas och Thomas Söderlund. Men nu är den här och verksamheten, som fokuserar dels på stubbfräsning och gårdsarbeten, dels på utomhusmålning samt tak- och fasadtvätt, växer år för år. Planen är nu att omorganisera den tudelade verksamheten under separata marknadsföringsnamn.
Läs mera

”Förvänta dig inte resultat vid det första klicket” – E-handel är en gren som kräver flitighet

04.05.2023 | Nyheter
Den 26 april anordnade Viexpo och VASEK ett informationstillfälle om lanseringen av Österbottens e-handelsklubbverksamhet. På evenemanget höll Leevi Parsama, en expert inom digital handel, ett inspirerande tal om de tio viktigaste framgångspunkterna för e-handel.
Läs mera

Miljövänligt, energieffektivt och förmånligt

02.05.2023 | Nyheter
GreenStar är Finlands första koldioxidneutrala hotellkedja och allt fler väljer idag hotell utgående från hållbarhets- och miljöpolicy. Joensuubördige Kristian Ikonen var före sin tid då han grundade kedjan 2008 och skapade ett koncept som nu ligger helt rätt i tiden. Kedjans femte hotell öppnade i Vasa i november 2019, ett projekt som förverkligades av WasaGroup.
Läs mera

I generationsskiften finns alltid även känslorna på spel

20.04.2023 | Nyheter
Ett generationsskifte är ofta en process som involverar många olika tankar och känslor som kan påverka skiftets framgång. Osäkerhet, oro, sorg och längtan, lättnad, förtroende.
Läs mera