Vanligaste frågor och svar

Tilläggsfinansiering och investeringar

Jag borde investera i en ny maskin/utrustning, men varifrån får jag pengarna?

 • Banker och Finnvera (borgen och/eller lån)
 • Investeringsstöd och konsulthjälp för att bedöma pris/kvalitet-förhållandet kan fås från NTM-centralen eller från lokala aktionsgrupper (till exempel Aktion Österbotten, Leader Yhyres)
Direkt länk till denna fråga ›

Kassaflöde och kassakris

Varför varierar likviditeten? Varför finns det inga pengar i kassan? Är uppföljningen bristfällig?

 • Verksamhet av säsongkaraktär - följ upp månadsförsäljningen
 • För långa betalningstider för kunder - be om förskott och/eller förkorta betalningstiderna
 • Förläng egna betalningstider vid uppköp
 • Finns det för mycket pengar fast i lagret? Ställ upp ett mål för cirkulation, ställ upp ett maximimål i euro
 • Kom ihåg att diskutera med finansiärerna i god tid
 • Vid behov kan t.ex. ett lån eller ett checkkonto med kredit vara till hjälp
 • Kom ihåg att konkurrensutsätta olika leverantörer med jämna mellanrum
Direkt länk till denna fråga ›

Analys av resultat och balans samt verksamhetens lönsamhet

Jag har nog jobbat, men utan resultat. Vad gör jag fel?

 • Du måste lära dig nyckeltalen - ta reda på dem tillsammans med bokföraren
 • Månadsvis uppföljning, kostnadskontroll
 • Jämför med branschens medeltal. T.ex. Finnveras och ELY-centralens statistik hittar du på Toimiala Online
 • Jämför din egen prissättning med konkurrenterna - är de i linje med varandra?
Direkt länk till denna fråga ›

Att ändra företagsform

När är den rätta tidpunkten att byta från F:ma till aktiebolag?

 • Tumregeln: när skatteprocenten överskrider 30 %
 • Det kommer nya ägare
 • Ur riskhanteringens synvinkel
 • Finansiärens krav
 • När balansräkningen är så pass bra att det är möjligt att betala tillräcklig lön och att dela ut dividend.
 • Diskutera med bokföraren om ändringens tidpunkt, speciellt ur beskattningens synvinkel då man vill öka verksamhetens trovärdighet.
 • När man vill flytta beskattningens tyngdpunkt från förvärvsinkomstbeskattningen till kapitalinkomstbeskattning; exempelvis i situationer där man utöver företagsinkomsten får även pensionsinkomster.
Direkt länk till denna fråga ›

Marknadsföring och försäljning

Produkter och service är ok, men kunderna fattas?

 • Gör upp en marknadsföringsplan för minst 6 följande månader
 • Är de möjligt att köra igång en reklamkampanj?
 • Utnyttja ditt sociala nätverk
 • Öka dina personliga kontakter
 • Anlita sakkunniga inom branschen på ett bättre sätt
 • Använd elektronisk marknadsföring och sociala medier starkt
 • Samla in kundrespons och använd resultaten för att utveckla marknadsföringen. Hur hittade kunden dig?
 • Ser du marknadsföringen som en utgift eller som en investering? Företag i Europa spenderar i genomsnitt 4% av sin omsättning på marknadsföringen.
Direkt länk till denna fråga ›

Lokaler

Lokaler

 • Är affärslokalens läge ideal med tanke på affärsidéen? Kom ihåg kundens synvinkel, konkurrenternas lokaler, lätt att nå, parkeringsplatser, synlighet
 • Ta reda på eventuella kommande renoveringar, ändringar, vägarbeten e.d. i själva fastigheten eller närområdet - de kan inverka på företagets verksamhet på ett avgörande sätt. Du får hjälp av disponenten, husets ägare, staden/kommunen, tekniska sektorn.
 • Att äga eller uthyra? Gör upp kalkyler
 • Produktplacering och kassornas placering i lokalerna, är de optimala?
 • Fungerar logistiken?
Direkt länk till denna fråga ›

Finansiering av produkt- och annan utveckling

Hur finansierar jag produktutvecklingen?

 • Du kan få stöd av ELY-centralen: 50 % av uppköp av sakkunnigtjänster. Bekanta dig med ELY-centralens produktifierade tjänster
 • Uppfinningsstiftelsen finansierar nyhetsgranskningar
 • Anlita uppfinningsombudens tjänster, t.ex. Produktled
 • Företag på landsbygden kan ansöka om startstöd, eller stöd till sina undersökningar, från NTM-centralen eller från de lokala aktionsgrupperna (Aktion Österbotten, Leader Yhyres)
 • Finansieringsmöjligheter från TEKES, till exempel innovationssedel
Direkt länk till denna fråga ›

Ägarskifte

Var får jag hjälp med försäljning, köp och värdebestämning?

 • VASEKs experter; Ägarskiftesprojektet
 • Experter på företagsköp & bokföringsbyråer
 • Yrityspörssi
 • Via NTM-centralens företagsutvecklingstjänster är det möjligt att köpa subventionerat experthjälp.
Direkt länk till denna fråga ›

Personalfrågor

Hur mycket behöver omsättningen stiga innan jag kan anställa en arbetstagare?

 • När en ensamföretagare anställer sin första anställd kan man använda en grov tumregel: ca 2,3x omsättningen. Denna siffra innehåller även andra kostnader, eftersom även övriga kostnader stiger, inte bara lönekostnader
Direkt länk till denna fråga ›

Att uppgöra arbetsavtal och uppsägningstider?

 • Gör alltid upp ett skriftligt arbetsavtal (som innehåller prövotiden) och lägg till en paragraf om konkurrensförbud
 • Om eventuella ändringar i de lagstadgade uppsägningstiderna kan överenskommas genom kollektivavtalet eller ett arbetsavtal. Enligt arbetsavtalslagen är de allmänna uppsägningstiderna för arbetsgivare följande: När arbetsförhållandet har varat upp till 1 år = 14 dagar; 1 - 4 år = 1 månad; 4 - 8 år = 2 månader; 8 - 12 år = 4 månader, över 12 år = 6 månader.
 • Arbetstagarens uppsägningstider är enligt arbetsavtalslagen följande: När arbetsförhållandet har varat upp till 5 år = 14 dagar, om över 5 år = 1 månad.
Direkt länk till denna fråga ›

Näthandel

Vilka saker måste man beakta när man grundar en näthandel?

 • Du ska tänka på att en näthandel kräver systematiskt arbete precis på samma sätt som vanlig handelsverksamhet. Bekanta dig med alla aspekter, t.ex. med hjälp av materialet som finns på nätet, bland annat Johdanto verkkokauppaan
 • Jämför olika leverantörernas pris/kvalitet-förhållande och observera underhållskostnader
 • Har du på riktigt tid/intresse/kompetens att underhålla en näthandel?
 • Största delen av nätbutiker avslutar sin verksamhet på grund av olönsamhet, läs: de har inte blivit skötta. Mot allmän förmodan fungerar näthandeln inte utan aktivt arbete, även om nätbutiken är öppet online 24/7
 • Är produkten sådan (pris, kvalitet, form), att man lönsamt kan sälja den på nätet (om man beaktar leveransavgifter, produktsortiment, konkurrensläge osv.)?
 • En bra webbusiness kräver inte nödvändigtvis ett brett produktsortiment (i själva verket tvärtom), utan det är ofta mest effektivt att specialisera sig.
 • Vem bygger upp näthandeln och framför allt: på vilket sätt är det meningen att driva den?
 • I flesta fall är det förnuftigt att låta experter förverkliga handeln. Näthandelns underhåll (att tillägga produkter, marknadsföring osv.) för sin del är oftast behändigast att sköta själv med tanke på flexibilitet och lönsamhet
 • Vad är mitt marknadsområde? Skulle det vara lönsamt att på samma gång betjäna kunder t.ex. i EU-området eller i hela världen = 5 mn eller 100 mn kunder? Sist och slutligen är det inte så dyrt att tillägga olika språkversioner i programmet.
Direkt länk till denna fråga ›

Export och import

Vem ska jag kontakta när jag planerar att börja med exportverksamhet?

 • Viexpo, Business Finland och den lokala handelskammaren, kom ihåg också banken när du planerar betalningsvillkor.
 • Ta även reda på möjligheten till Business Finland -stöd.
Direkt länk till denna fråga ›

Av vem får jag information om importfrågor?

Direkt länk till denna fråga ›

Avtal

Hur gör jag upp ett bra avtal?

 • Anlita experthjälp, jurist/konsult. I mera komplicerade ärenden försök alltid göra upp ett skriftligt avtal.
 • Inom byggnadsbranschen ingå alltid ett avtal med kunden för att klargöra ansvarsfördelningen
 • Kom överens om priset, leveranstider samt skyldigheter, ansvar, uppsägning och betalningsvillkor
Direkt länk till denna fråga ›

Att lägga ner företaget

Hur lägger jag ner min företagsverksamhet?

 • Nedläggning av verksamheten: använd blankett Y6 om det är fråga om en firma, Y5 om det är fråga om ett öppet bolag eller kommanditbolag; Y4 om det är fråga om ett aktiebolag eller andelslag. Anmälan
 • Kontakta ditt försäkringsbolag, bank eller revisionsbyrå samt skattemyndighet eller finansiär. Om du ansöker om arbetslöshetsersättning, kontakta din fack och/eller TE-byrån.
 • Fundera ännu om det är möjligt att sälja verksamheten, en del av den eller någon del av anläggningstillgångarna
Direkt länk till denna fråga ›

Utbildning

Var hittar jag kurser och utbildningar?

 • Ta reda på vad olika utbildningsprojekt kan erbjuda, kontakta lokala läroanstalter t.ex. vuxenutbildningscenter
 • TE-byrån, företagarföreningar, handelskammaren, privata organisationer, ELY-centraler och läroavtalsbyråer mm.
Direkt länk till denna fråga ›

Moms och skatter

Varfor måste jag betala kvarskatter?

 • Du har uppskattat för lite förskottsskatt eller du har inte gett någon uppskattning alls. Kom ihåg att kontrollera skatterna i god tid.
 • Har du upplöst avsättning eller sålt egendom? Då sker det lätt att skattepåföljder försummas
 • Om du är företagare på deltid, du märker väl att skatteprocenten räknas enligt helhetsresultatet (personbolag)
Direkt länk till denna fråga ›

På vad baseras förskottsskatter? Hur ändrar jag förskottsskatter?

 • Under det första och det andra året baseras förskotten på beräknade inkomster som du själv har angett. I fortsättningen höjs den med index enligt det senaste beskattningsbeslutet (dvs. hur mycket du hade beskattningsbara inkomster under det föregående årets räkenskapsperiod).
Direkt länk till denna fråga ›

Att skydda sina idéer

Varifrån får jag en patent eller mönsterskydd till min produkt/idé?

 • Utnyttja uppfinningsstiftelsens projekt med patent- och mönsterskyddsärenden. Du får anvisningar och råd av dem och kan låta dem göra en nyhetsgranskning.
 • Privata aktörer i branschen kan också ge anvisningar
 • Guider och anvisningar om hur skydda idéer: www.prh.fi
 • Utnyttja VASEKs tjänst Sparra med juristen
Direkt länk till denna fråga ›

Att lansera en ny produkt/tjänst samt distributionskanaler

Hur får jag den bästa möjliga synligheten för min produkt/tjänst?

 • Definiera ditt kundsegment så noga som möjligt, så att du kan välja de bästa metoderna för din marknadsföring.
 • Sociala medier och egna webbsidor
 • Tryckt media, direktreklam samt annonsering
 • Personlig försäljning och marknadsföring, utnyttja ditt nätverk
 • Skicka information till närmaste samarbetspartner och kundgrupper
 • Kom ihåg att informera dina gamla kunder, uppdatera och använd kundregistret
 • Skriv ett pressmeddelande och försök att få en journalist att skriva en artikel i tidningen
 • Försök att få samarbetspartners stöd till försäljning, marknadsföring och synlighet
Direkt länk till denna fråga ›

Reseersättningar

Jag har en firma, får jag betala reseersättningar åt mig själv?

 • Du ska föra kördagbok, praxisen varierar från fall till fall. Det beror på branschen, användning av bilen till egna resor osv., så det är bäst att du frågar den lokala skattebyrån.
Direkt länk till denna fråga ›

Kan jag debitera kunden för resekilometer om jag har ett firma?

 • Det kan du göra men det är beskattningsbar inkomst, så kom ihåg att lägga till moms i reseräkningen (t.ex. 0,42 e + moms 24 %)
Direkt länk till denna fråga ›

Lagerhantering

Hur stort lager borde jag ha? Varför behöver man ha ett lager?

 • Ställ upp ett mål för lagercirkulation och följ den
 • Ta reda på vad som är cirkulationstiden i genomsnitt inom din bransch
 • Följ upp leverantörernas betalningstider, konkurrensutsätt
 • Följ upp svinn
 • Var kritisk med inköp och se inte bara på rabattprocenten
 • Kom ihåg att definiera alarmgränser för produkter för att veta när du behöver beställa mer
Direkt länk till denna fråga ›

Franchisingföretagande

Ska jag gå med i en franchisekedja?

 • Anlita en sakkunnig när du går igenom avtalsförslaget, fråga av andra franchiseföretagare av samma storlek som redan är med i kedjan.
Direkt länk till denna fråga ›