Startias sakkunnig- och stödorganisationer

Startias nyföretagskunder kan förutom företagsrådgivarens råd även få remisser till sakkunniga. I remissen listas organisationer och kontaktpersoner som kan ge nyttiga råd till nyföretagare i början av deras företagarkarriär.

Startia kan också, med kundens samtycke, skicka nyföretagares kontaktuppgifter till sakkunnigorganisationen. Sakkunnigorganisationen kan sedan kontakta nyföretagaren och erbjuda denne sina tjänster och sin expertis.

Bekanta dig med Startias sakkunnigorganisationer via menyn i slutet av denna sida!

Vill du bli Startias stöd- eller sakkunnigorganisation?

  • Som Startias stödorganisation finns namnet på Er firma samt länken till hemsidan med på denna webbsida.
  • Sakkunnigorganisationer finns också med på Startias webbsida och deras broschyrer tas med i infopärmen som ges till alla nyföretagare. Sakkunnigorganisationerna presenteras även på Startias och VASEKs some-kanaler samt i nyhetsbreven.
Stödorganisationer

Österbottens handelskammare www.ostro.chamber.fi  

Vasa www.vaasa.fi
Storkyro www.isokyro.fi
Laihela www.laihia.fi
Malax www.malax.fi
Korsholm www.korsholm.fi
Vörå www.vora.fi
Korsnäs www.korsnas.fi
Vasaregionens Utveckling Ab VASEK www.vasek.fi