Startias sakkunnig- och stödorganisationer

Startias nyföretagskunder kan förutom företagsrådgivarens råd även få remisser till sakkunniga. I remissen listas organisationer och kontaktpersoner som kan ge nyttiga råd till nyföretagare i början av deras företagarkarriär.

Startia kan också, med kundens samtycke, skicka nyföretagares kontaktuppgifter till sakkunnigorganisationen. Sakkunnigorganisationen kan sedan kontakta nyföretagaren och erbjuda denne sina tjänster och sin expertis.

Bekanta dig med Startias sakkunnigorganisationer via menyn i slutet av denna sida!

Vill du bli Startias stöd- eller sakkunnigorganisation?

  • Som Startias stödorganisation finns namnet på Er firma samt länken till hemsidan med på denna webbsida.
  • Sakkunnigorganisationer finns också med på Startias webbsida och deras broschyrer tas med i infopärmen som ges till alla nyföretagare. Sakkunnigorganisationerna presenteras även på Startias och VASEKs some-kanaler samt i nyhetsbreven.
Stödorganisationer

Österbottens handelskammare www.ostro.chamber.fi  

Vasa www.vaasa.fi
Storkyro www.isokyro.fi
Laihela www.laihia.fi
Malax www.malax.fi
Korsholm www.korsholm.fi
Vörå www.vora.fi
Korsnäs www.korsnas.fi
Vasaregionens Utveckling Ab VASEK www.vasek.fi

 

Läs mera om sakkunniga

rajattu kuva 1 laajakuva

Kvevlax Sparbank hjälper till att sätta företagarens bankärenden i ordning

Kvevlax Sparbank hör till Sparbanksgruppen som har varit verksam i redan 200 år. Banken är en av de lokala sparbanker som finns runtom i Finland. Här i Vasaregionen kan man sköta ärenden på kontoret i Vasa eller Kvevlax.
Läs mera
IMG 2923 paakuva pieni pysty

Fennia hjälper nystartade företag med försäkringar

Checklistan för nya företagare är lång och försäkringar är en av dess viktigaste punkter. Du bör alltid gå igenom ditt företags försäkringsbehov i samarbete med en expert, till exempel Fennia, som är en av Vasaregionens Nyföretagscentrum Startias sakkunnigpartners.
Läs mera
Vallonia 1 PIENEMPI rajatumpi

Systematisk försäljning – så ökar du både kundantal och intäkter

Alla företagare torde ha en sak gemensamt – de är beroende av sin försäljning och sina kunder för sin inkomst. Att satsa på sin försäljning är därmed av yttersta vikt. VASEK arrangerade i början av oktober en föreläsning på detta tema.
Läs mera
tama kuva juttuun

Videon är dagens melodi – Seger Marketing stödjer företagare med nya digitala krav

Under våren 2022 ingick marknadsföringsbyrån Seger Marketing ett sakkunnigpartnerskapsavtal med Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia. Företaget erbjuder innehållsfokuserad digital marknadsföring. Verkställande direktör Dennis Nygård specifierar att de kombinerar data med innehåll och digital synlighet, till exempel videomaterial.
Läs mera
Nasman Bask

Mångsidig advokatbyrå ger råd även på sociala medier

Startias långvarige expertpartner Näsman & Båsk är en mångkunnig advokatbyrå. Byrån administrerar inte bara civilrättsliga och straffrättsliga frågor, men också administrativa frågor och har både företags- och privatkunder.
Läs mera
IMG 2588

Kunden skall inte betala för luft – Creamarketing vill förstå kundens unika särdrag

Yrkesstolthet, kompetens, noggrannhet och kundbetjäning. Bland annat dessa termer framkommer när VD Karl-Johan Smeds och projektledare Tina Storsjö beskriver Creamarketing Ab som leverantör av webb baserade marknadsföringslösningar.
Läs mera
tiski 5 ja Tapio uudestaan3

Företagare, sätt försäkringar i skick!

Startias sakkunnigpartner, försäkringsbolaget LokalTapiola hjälper Startias kunder att förbereda sig för framtiden och trygga kontinuiteten i bolaget. Hur skiljer sig en företagares försäkringar från privatpersonens försäkringar? Tapio Mäkelä, affärsområdesdirektör för LokalTapiola Österbotten, svarar:
Läs mera
DSC 0059

Fråga, fråga och fråga!

Bäck & Vilén Företagstjänst Ab är en bokföringsbyrå med full service i Vasa med sidokontor i Pörtom. Bäck & Vilén är också en av Nyföretagscentrum Startias sakkunnigorganisationer. Företagets vd. Johan Hällmark säger att mycket av fokus i bokföringsbyråns arbete idag ligger i att hjälpa kunden att bygga upp bra rutiner för ekonomiförvaltningen.
Läs mera
pexels mikhail nilov 6964138

Agera i tid vid betalningssvårigheter

Om ditt företag har hamnat i betalningssvårigheter, som inte enbart är tillfälliga, är det hög tid att agera. I denna artikel redogörs kort för vad en företagssanering innebär, och hur den går till i praktiken. Det som är a och o i dessa situationer är att agera i tid, eftersom en lyckad sanering blir svårare och kanske omöjlig att genomföra om verksamheten lidit för länge.
Läs mera
Hannele

Bokföringsbyrån är nyföretagarens vän

Vasaregionens Nyföretagscentrum Startias nya sakkunnigpartner bokföringsbyrå Pukinkulman tilitiimi firade sin treårsdag i februari. Hannele Knaapila, företagets ägare, skötte verksamheten själv under en lång tid, men idag har företaget två anställda samt deltidshjälp. De har kunder både i Vasa och i Seinäjoki.
Läs mera
pexels negative space 34088

En IT-partner säkrar företagets verksamhet

I början av 2022 ingick Kensoft Consulting ett sakkunnigpartnerskapsavtal med Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia. Kensoft Consulting, med Korsholm som hemort, erbjuder tjänster och rådgivning inom IT-sektorn till företag av alla storlekar.
Läs mera
pexels eric anada 1495580

Även ett litet företag bör ta reda på patent- och skyddsfrågor

Vad borde man göra när man plötsligt kommer att tänka på en ny innovation? Hur får man veta om någon annan har redan tänkt på det? Hur mycket kostar ett patent eller ett mönsterskydd? Startias och VASEKS sakkunnigorganisation Kolster Oy Ab ger kostnadsfri rådgivning i frågor om patent och andra immateriella skydd första tisdagen i varje månad.
Läs mera