(uppdaterad 5.7.2019)

Sakkunnigorganisationer

Nordea www.nordea.fi
Lähitapiola www.lahitapiola.fi
Fennia www.fennia.fi
Vamia - Vuxenutbildningar http://vamia.fi/sv/ansok/hakijan-info/haku-aikuiskoulutuksiin/ 
YA! - Yrkesakademin i Österbotten www.yrkesakademin.fi
Advokatbyrå Fondia www.fondia.fi
Kolster Oy www.kolster.fi
Certum Accounting Oy www.certum.fi
Bäck&Vilén www.back-vilen.fi   
Oy Wasa Tilit Ab www.wasatilit.fi    
 Oy Norlic Ab www.norlic.fi       
DKCO Advokatbyrå Ab www.dkco.fi
Securitas www.securitas.fi
EllisOffice Oy www.ellisoffice.fi
Creamarketing Oy www.creamarketing.com 
OP www.op.fi   
Näsman & Båsk Ab Oy www.anb.fi  
Viicon www.viicon.fi
Roukus www.roukus.fi
Acebo Oy www.acebodigitalmarketing.com
Personalhuset www.personalhuset.fi 
Skycode www.skycode.fi  
Buorre www.buorre.fi  
JNT www.jnt.fi   
Webcore www.webcore.fi
Convido www.convido.fi
Linqit linqit.fi

Stödorganisationer

Finnvera www.finnvera.fi
Vasa elnät www.vaasansahkoverkko.fi 
Österbottens handelskammare www.ostro.chamber.fi  

Vasa www.vaasa.fi
Storkyro www.isokyro.fi
Laihela www.laihia.fi
Malax www.malax.fi
Korsholm www.korsholm.fi
Vörå www.vora.fi
Korsnäs www.korsnas.fi
Vasaregionens Utveckling Ab VASEK www.vasek.fi

 

Vill du bli Startias stöd- eller sakkunnigorganisation?

Som Startias stödorganisation finns namnet på Er firma samt länken till hemsidan med på denna webbsida.

Sakkunnigorganisationer finns också med på Startias webbsida och deras broschyrer tas med i infopärmen som ges till alla nyföretagare.

Startias nyföretagskunder kan också få remisser till sakkunniga. I remissen listas organisationer och kontaktpersoner som kan ge nyttiga råd till nyföretagare i början av deras företagarkarriär.

Startia kan också, med kundens samtycke, skicka nyföretagares kontaktuppgifter till sakkunnigorganisationen. Sakkunnigorganisationen kan sedan kontakta nyföretagaren och erbjuda denne sina tjänster och sin expertis.

StartiaUYKIns SE 400px