Möjligheter till finansiering

Hur bra affärsidén, produkten eller tjänsten än är, så säljer den inte sig själv. När man startar upp en affärsverksamhet eller utvecklar en existerande verksamhet så behövs vanligen finansiering. Nedan finns en förteckning över finansiärer. För mer information om respektive finansieringsform, kontakta VASEK.

Banken

Bankerna lånar ut pengar mot säkerhet (hus eller annan egendom). Bankerna erbjuder olika typer av lånefinansiering, med räntor, amorteringar och säkerheter. Banken är mån om att minimera sin och företagarens risk, och därför är det viktigt att man har en genomtänkt affärsplan för sin verksamhet. Bankerna samarbetar med Finnvera, som är en offentlig organisation, som erbjuder olika krediter. Om Finnvera kan du läsa nedan under offentliga finansiärer.

Riskkapitalister

Riskkapital är ett samlat begrepp för investeringar i ett bolags egna kapital. Riskkapitalister och affärsänglar investerar i verksamheter för att få aktier i utbyte mot sin investering. Som företagare bör man då vara beredd på att släppa ifrån sig en del av aktiestocken. Verksamheter som är intressanta att investera i är ofta företag med stor tillväxtpotential nationellt och gärna internationellt.

Länk till Suomen pääomasijoitusyhdistys: http://www.fvca.fi/
Länk till Svenska riskkapitalföreningens sida, där man kan hitta finansiering www.svca.se  

Affärsänglar är ett begrepp på privatpersoner som investerar i verksamheter.

Offentliga finansiärer

Ett antal olika offentliga organisationer på lokal och nationell nivå kan bevilja stöd till företag. Exempel på dessa organisationer är Business Finland och Arbets- och näringsbyrån. Oftast krävs medfinansiering från företagets sida.

En finansiär som är offentlig som lånar pengar är Finnvera, som har ett brett urval av krediter att erbjuda, bl a borgenslån. Finnvera har ett nära samarbete med bankerna.

www.finnvera.fi  (krediter, exportfinansiering)
www.businessfinland.fi (nationella program, beredningsfinansiering)
www.tyomarkkinatori.fi (lönesubvention och andra understöd)
www.ely-keskus.fi  (utvecklingsstöd för investeringar, internationalisering)
www.nopef.com  (räntefria lån som kan konverteras till stöd)
www.finnfund.fi  (riskfinansiering, lån mm)
www.finnpartnership.fi  (internationaliseringsstöd)
www.aktion.fi  (stöd för landsbygdsutveckling)
www.yhyres.fi  (stöd för landsbygdsutveckling)

Startpeng

Syftet med startpeng är att främja uppkomsten av ny företagarverksamhet och sysselsättning av en person. Den tryggar företagarens utkomst under den tid som det uppskattningsvis tar att starta och etablera företagsverksamhet – dock för högst 12 månader.

Nyföretagscentrum Startia hjälper dig med alla dina frågor om att starta eget företag. För att kunna lämna in ansökan om startpeng krävs att du gör upp en affärsverksamhetsplan tillsammans med Startias företagsrådgivare.

Mer information om startpeng