Anvisningar för hur du gör upp en affärsverksamhetsplan

När du planerar att starta ett företag och du redan har någon form av affärsidé, kan du fortsätta planeringen av det egna företaget med hjälp av Lissu, ett program för planering av affärsverksamheten. Programmet är utvecklat enligt kundernas behov och hjälper dig att gå igenom och tänka över allt som behövs. Samtidigt förädlas affärsidén, eftersom affärsverksamhetsplanen hjälper till att strukturera tankarna för dig själv och vad du tänker göra och då är det också lättare att berätta om det för andra. Affärsverksamhetsplanen är i första hand ett verktyg för dig själv, men den är också ett hjälpmedel till exempel när du ansöker om finansiering och startpeng.

Lissu svVyn där du fyller i affärsverksamhetsplanen

Här går vi steg för steg igenom vad du ska skriva in i affärsverksamhetsplanen och vad som särskilt behöver beaktas i varje del.

Snabbguide: så här används Lissu:

 1. Stäm träff med en företagsrådgivare som ger dig inloggningsuppgifter till Lissu ELLER skaffa dem själv på webbplatsen.
 2. Fyll i dina egna grunduppgifter.
 3. Skapa en affärsverksamhetsplan och fyll i alla delar.
 4. Allteftersom planeringen framskrider, kan du vid behov göra en begäran om kommentar till företagsrådgivaren ifall du behöver hjälp med att fylla i planen.
 5. Gå igenom den slutgiltiga versionen av affärsverksamhetsplanen tillsammans med företagsrådgivaren.
   

Affärsverksamhetsplanens olika delar

Affärsverksamhetsplanen består av åtta delar som innehåller olika punkter. Klicka på den del eller punkt som du vill se mer information om.

Basuppgifter

Affärsidé, orsak till att du startar eget företag

 • Skriv allra först in basuppgifterna i affärsverksamhetsplanen, det vill säga affärsidén och orsaken till att du startar eget företag.
 • Beskriv affärsidén kort och koncist –  ett enda ord kan räcka, till exempel "pizzeria".
 • Beskrivningen av affärsidén kan också ses som en slags slogan som berättar om företagets grundidé, till exempel "pizzabuffé för hela familjen".
 • Det kan finnas flera orsaker till att starta ett företag, men den vanligaste anledningen är nog att den som funderar på att bli företagare har sett att det finns en efterfrågan på affärsidén. Den egna affärsidén kan rentav lösa något problem.
 • Det är i varje fall viktigt att affärsidén och orsakerna till att starta ett företag är tydliga för dig själv och att skriva ner dessa i affärsverksamhetsplanen hjälper till att göra affärsidén klarare.
Direkt länk till denna fråga ›

Beskrivning av produkterna eller tjänsterna

Beskrivning av affärsidén, produktens och tjänstens kundnytta, utveckling av tjänsten och produkten

 • I den här delen beskriver du produkterna och tjänsterna och utvecklingen av dem samt kundnyttan.
 • Här berättar du mer i detalj vad affärsidén går ut på. Låt oss säga att du startar en pizzeria, då kan du förtydliga om det till exempel är fråga om en buffé- eller cateringrestaurang, om restaurangen fokuserar på vegetarisk mat eller om den erbjuder hemkörning.
 • Kundnytta avser något som din produkt eller tjänst innehåller som gör att kunden har nytta av den. Om kunden inte har någon nytta av produkten eller tjänsten, kommer hen inte att köpa den.
 • Kundnyttan kan till och med vara väldigt enkel – för såväl en restaurang som ett byggföretag kan kundnyttan vara till exempel att kunden själv får mer fritid.
 • Skriv också in dina idéer för hur produkterna och tjänsterna ska utvecklas, för även om det i starten kanske är mest lönsamt att fokusera på sitt kärnkunnande, behöver du ändå ha några tankar i bakhuvudet om hur du ska gå vidare.
Direkt länk till denna fråga ›

Bedömning av marknaden

Kunder, marknaden, konkurrensläge och egen konkurrensfördel, framtidsutsikter, efterfrågan

 • I den här delen skriver du in information om kunder, marknaden, konkurrensläge, framtidsutsikter och efterfrågan.
 • Kunden är utgångspunkten för verksamheten, eftersom det endast är kunden som ger dig pengar.
 • Det är viktigt att vara medveten om vilka de egna kunderna är, hur de beter sig och vilka medier de använder, eftersom allt marknadsförings- och försäljningsarbete görs utgående från kunden. Det är svårt att göra marknadsföring och försäljning om du inte vet vem du säljer din produkt eller tjänst till.
 • I fråga om marknaden bör du fundera över ditt eget marknadsområde. Fokuserar din verksamhet enbart på Vasaregionen eller Österbotten, eller siktar du på hela den finska marknaden eller rentav på den internationella marknaden?
 • Beslutet om ditt eget marknadsområde inverkar på många saker, som marknadsföring, logistik och försäljningskedjor.
 • Det är mycket viktigt att veta vilka de egna konkurrenterna är och sin egen konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter. Konkurrensfördelen hör nära ihop med kundnyttan, det vill säga det mervärde som en kund får av en produkt eller tjänst. Varför behöver kunden en produkt eller tjänst?
 • Även om framtiden inte går att förutsäga, måste du ändå alltid blicka framåt. Hur beaktar man förändringar i verksamhetsmiljön när man utvecklar sin egen företagsverksamhet?
Direkt länk till denna fråga ›

Försäljnings - och marknadsföringsplan

Marknadsföringsmetoder, reklam och säljfrämjande åtgärder

 • I den fjärde delen ligger fokus på försäljnings- och marknadsföringsplanen. I den här delen skriver du in information om bl.a. marknadsföringsmetoder samt om reklam och de säljfrämjande åtgärderna.
 • Det är viktigt att fundera på de här sakerna redan i företagets startskede, eftersom det är livsviktigt för vilket företag som helst att synas och nå ut till kunderna.
 • I samband med affärsverksamhetsplanen lönar det sig att göra upp en marknadsföringsplan för de sex första månaderna, och det lönar sig också att ta reda på kostnaderna för marknadsföring och försäljning med tanke på kalkylerna.
 • Du bör satsa på försäljning och marknadsföring genast från början, för det ger ditt företag kunder.
 • Det har alltså stor betydelse hur du säljer och marknadsför dina produkter och tjänster. Ibland kan det vara värt att överväga att till exempel starta en kampanj, och för försäljning och marknadsföring kan du även få hjälp utifrån av proffs inom området, till exempel av Startias sakkunnignätverk.
Direkt länk till denna fråga ›

Verksamhetsställe, lokaler och produktion

Placering, öppettider och tidsanvändning, verksamhet och produktion, riskhantering, digitala verktyg

 • I den här delen skriver du in information om verksamhetsstället, lokalerna och produktionen. Här beskriver du bland annat placeringen, dess för- och nackdelar samt öppettider och tidsanvändning.
 • Det är bra att redan från början ha klart för sig hur företagets verksamhet ska skötas när företagaren har semester eller blir sjuk.
 • Här skriver du också in uppgifter om eventuella underleverantörer – gör du allt själv eller anlitar du någon underleverantör för vissa aktiviteter?
 • Att anlita underleverantörer handlar även om att skapa nätverk och ibland kan en konkurrent också vara en samarbetspartner. Det lönar sig inte alltid att göra allt själv – ibland kan det vara mer lönsamt att utnyttja ett annat företags tjänster.
 • I den här delen ska du även skriva in avtals-, säkerhets-, IPR-, garanti- och försäkringsärenden, som alla är en del av riskhanteringen.
 • Skriv också, vilka typer av programvara eller applikationer behöver du för din verksamhet (t ex webshop, kundregister, google analytics, e-fakturering/bokföringsprogram)?
Direkt länk till denna fråga ›

Ledning och organisation

Bolagsform och organisation, arbetskraft, kunnande och utbildningsbehov, CV, eget nätverk och expert

 • Den sjätte delen fokuserar på företagets ledning och organisationsstruktur. I den här delen skriver du in uppgifter om bland annat bolagsformen, personer som hör till organisationen och ägarandelar.
 • Om företaget har flera ägare, beskriver du i affärsverksamhetsplanen hur ansvar och skyldigheter fördelas mellan ägarna. Aktieägaravtalet är ett viktigt dokument när ett företag har fler än en ägare.
 • Affärsverksamhetsplanen innehåller också information om arbetskraft, kunnande och utbildningsbehov, både beträffande företagaren själv och de anställda.
 • Det lönar sig att utnyttja all egen arbetserfarenhet och utbildning så mycket som möjligt, men om det finns luckor i kunnandet eller utbildningen måste du fundera över om det är mer lönsamt att fylla luckorna med hjälp av exempelvis underleverantörer eller genom att anställa personal.
 • Nätverket och experterna spelar en viktig roll under hela företagsverksamheten och behandlas också i den här delen. Det lönar sig att utöka det egna nätverket kontinuerligt och till nätverket hör inte enbart personer du känner genom företagsverksamheten, utan även dina egna personliga kontakter.
Direkt länk till denna fråga ›

SWOT-analys

Styrkor, svagheter, möjligheter, hot

 • I den näst sista delen står en SWOT-analys i tur, vilket innebär att analysera styrkor, svagheter, möjligheter och hot.
 • Hur kan styrkorna hos det nya företaget och dess affärsidé ytterligare förstärkas och hur kan svagheterna avhjälpas?
 • Vilka möjligheter finns det att utveckla din affärsidé och hur kan du undvika eller minska hoten?
Direkt länk till denna fråga ›

Ekonomiska prognoser

Bokföring, resultatuppföljning, inköp och lager, prissättning, investeringar, finansiering, kalkyler

 • Den här delen fokuserar på ekonomiska prognoser: bokföring, finansiering, prissättning och investeringar.
 • En av företagarens viktigaste partner är redovisningskonsulten. Genom att outsourca bokföringen kan du fokusera på ditt eget kärnkunnande.
 • När det kommer till investeringar är det viktigt att fundera på hur mycket pengar du behöver för att ens kunna starta företaget och få i gång verksamheten. Varifrån kan du få finansiering?
 • Vid prissättningen bör du vara noggrann så att din egen företagsverksamhet blir lönsam. Din egen prissättning påverkas av såväl kostnader som konkurrenternas priser.
 • Den här delen innehåller också olika beräkningar: investeringskalkyl, kalkylmässig granskning av affärsidén, lönsamhetsberäkning och analys av kassaflödet.
 • Beräkningarna kan verka skrämmande vid första anblicken, men om det behövs hjälper företagsrådgivarna till med att fylla i dem.
Direkt länk till denna fråga ›