Internationalisering

Har du frågor kring export, utlandsetableringar, import eller etablering i Vasaregionen eller med rekrytering av utländsk arbetskraft och kompetens? Vänd dig till oss. Vi betjänar såväl företag som redan är etablerade i regionen som inhemska och utländska företag och investerare som är intresserade av att etablera sig inom regionen. Bekanta dig med Vasaregionen och dess möjligheter:

Vasaregionen för företagare Investera i Vaasa

Future Cleantech Solutions vill öka och förbättra den praktiska informationen om affärs- och samarbetsmöjligheter inom Kvarkenregionen och främjar cleantechföretagens möjligheter till konkreta affärs- och samarbetsmöjligheter på ett sätt som stärker deras förutsättningar att göra affärer på regionala, nationella och internationella marknader. Kontakta oss och kom med!

Nyttiga länkar om internationalisering

Tips för tillväxtföretag: utomlands går det alltid åt dubbelt så mycket pengar (Finnvera)
Flera olika artiklar om internationalisering (mittforetag.com)
Guide för global e-handel (svenskhandel.se) 

Hjälp vid internationalisering och etablering erbjuds också av

Viexpo  
Finpro  
Merinova   

Affärslokaler och tomter
Vasaregionens tomter och lokaler

Finansiering, stöd och bidrag
Finnvera  
Finnpartnership 
Finnfund 
Nordiska Investeringsbanken 
Tekes  
NTM-centralen  

Rekrytering från utlandet
TE-byrån / EURES   

Dokument och intyg i internationell handel  
Österbottens handelskammare  

Utländska handelskammare  
Finsk-svenska handelskammaren  
Tysk-finska handelskammaren   
Amerikanska handelskammaren  
FinChi Innovation Center  
Finsk-ryska handelskammaren 

Övriga
Tullen  
China IPR SME Helpdesk