Internationalisering

Tillsammans med vårt nätverk av experter tillhandahåller vi internationaliseringstjänster till lokala företag samt till utländska företag och investerare som är intresserade av de möjligheter som Vasaregionen har att erbjuda. Vi behandlar frågor om export, utländska etableringar, import och direktinvesteringar i regionen. Vi har också ett välutvecklat nätverk för rekrytering och kunskapsöverföring från utlandet.

Vi erbjuder rådgivning i internationella frågor som exempelvis finansiering, lokaler, marknadsföring, försäljning och teknologi samt juridiska och ekonomiska frågor.

Bekanta dig med Vasaregionen och dess möjligheter:

Vasaregionen för företagare Investera i Vaasa

Hjälp vid internationalisering och etablering erbjuds också av

Viexpo  
Merinova   

Affärslokaler och tomter
Vasaregionens tomter och lokaler

Finansiering, stöd och bidrag
Business Finland 
Finnvera  
Finnpartnership 
Finnfund 
Nordiska Investeringsbanken 
NTM-centralen  

Rekrytering från utlandet
TE-byrån / EURES   

Dokument och intyg i internationell handel  
Österbottens handelskammare  

Övriga
Tullen  
China IPR SME Helpdesk