Skuldrådgivning

Det blir lågkonjunktur. Branschen går i allmänhet dåligt. Företagaren blir allvarligt sjuk. Några stora, olönsamma kontrakt. Alltför stora investeringar och för få kunder.

Dessa är alla exempel på orsaken till att en företagare är fast i ekonomiska svårigheter och ansöker om skuldsanering. Företagsrådgivarna Antti Alasaari och Kjell Nydahl ger råd till företagare, med målet att arrangera skulderna och få igång en fortsatt lönsam affärsverksamhet.

Skuldsaneringen är en lång och obehaglig process, och därför hoppas vi att företagaren agerar i tid och tar kontakt med oss redan innan det samlas för många obetalda räkningar. På företagsrådgivningen kan vi fundera på hur operationen skall lotsas i en lönsam riktning.

Boka tid hos företagsrådgivare

Fakta:
Ett personbolags (kb, öb) skulder från näringsverksamhet kan saneras och den lönsamma verksamheten kan fortsätta om företagsverksamheten har varit förhållandevis småskalig och baserar sig främst på företagarens egen arbetsinsats. Genom skuldsanering kan man trygga såväl företagarens som eventuella arbetstagares arbetsplatser.

Man ansöker om skuldsanering genom att kontakta skuldrådgivningen. Vasa stad sköter om skuldrådgivningen i Vasaregionen. Skuldrådgivningen ber VASEK om ett utlåtande gällande kundens situation och skickar kunden till VASEKs rådgivning.

Se även: