Så här grundar du ett företag

När du funderar på att starta eget, tänk på följande frågor:

Affärsidé

Allt börjar med en idé. Vi på Startia hjälper dig att utveckla din idé till en genomförbar affärsidé och planerar en profil för ditt företags verksamhet.

Under hösten 2019 ordnar Startia morgonkaffetillställningar för nya företagare varje onsdag. Vår företagsrådgivare går igenom grunderna i hur man startar ett företag, så kaffetillställningarna passar alla som är intresserade av företagande. Kom med och få en rejäl dos företagande över en kopp kaffe! Om onsdagar inte passar dig, så kan du boka tid till Startia.

Du kan bli företagare också genom att köpa ett befintligt företag. Information om företag till salu hittar du bland annat på Österbottens företagsbörs och av våra företagsrådgivare.

Affärsplan

Planera affärsverksamheten noga innan du inleder företagsverksamhet. Lissu är ett verktyg för uppgörande av affärsverksamhetsplan. Med hjälp av tjänsten kan du via webben kommunicera med företagsrådgivaren och med andra personer kopplade till utarbetandet av planen. Användarnamn och lösenord till Lissu får du från Startia.

Välj företagsform

När du väljer mellan företagsformerna ska du väga egenskaperna och tänka efter vilket alternativ som bäst passar dig och din situation. Läs mer om företagsformer

Startpeng

Kom ihåg att söka startpeng innan du startar verksamheten och registrerar ditt företag! Affärsverksamhetsplanen och skatteskuldsintyget ska bifogas ansökan. Läs mer om startpeng   

Registrera ditt företag

När du har valt namn för företaget och fyllt i dokumenten om grundande av ett bolag eller andelslag, är det dags att registrera företaget. Det gör du genom att lämna in en grundanmälan till handelsregistret. Läs mer om registering (här hittar du blanketten Y3 m.m.)

Sök tillstånd som behövs

När du startar ett företag är det viktigt att ta reda på om idkande av din planerade företagsverksamhet kräver tillstånd, registrering eller anmälan till en myndighet. Det kan även finnas särskilda krav på näringsidkaren, dvs. företagaren själv, affärslokaler eller själva verksamheten. Läs mer om tillstånd och anmälningar

Skaffa lokaler

Många startar sin företagsverksamhet hemifrån medan andra har ett omedelbart behov för affärslokaler. Observera att dina affärslokaler ska fylla myndigheternas krav. Vilka krav som avses här, bestäms av hurdan verksamhet det kommer att bedrivas i utrymmen.

Skydda din affärsidé

Om du vill skydda dina företagsprodukter, kanske det skulle vara skäl att ansöka om patent, mönsterskydd eller varumärke hos Patent- och registerstyrelsen. Om du har gjort en teknisk uppfinning kan du söka patentskydd. Ditt företags namn eller logotyp skyddas med ett varumärke. För en produkt med en speciell design kan du söka mönsterskydd.
Oy Kolster Ab ger kostnadsfri IPR-rådgivning till Startias kunder 

Bokföring

Alla företag samt privatpersoner som utövar ett yrke är skyldiga att föra bok. Bokföringsskyldigheten börjar när företaget grundas. Att organisera bokföringen hör därför till de första uppgifterna som ett nytt företag ska utföra. Läs mer om bokföring

Försäkra dig själv och ditt företag

Hemförsäkringen gäller inte ditt företag, så tänk noga på vilket försäkringsskydd du och ditt företag behöver. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag och gå igenom dina försäkringsbehov. Läs mer om försäkringar

Mer info och nyttiga länkar

Bli företagare i Finland (pdf)
Nyföretagarcentralerna i Finland (SUK ry)

 

Nu har du grundat eget företag!

Frågor och funderingar? Våra företagsrådgivare ger råd och hjälp under ditt företags hela livscykel.

Boka tid hos företagsgivare