Färsk företagare förser Österbotten med fiber

07.11.2023

Kangasmaki 1Valokaapelityöt Kangasmäki Oy sysselsätter idag fyra personer utöver Joni-Pekka Kangasmäki som äger och också arbetat i företaget. Företaget utför olika typer av fiberkabelarbeten runt om i Österbotten. Det är ett specialiserat yrkesarbete som det är svårt att hitta utbildad arbetskraft för – skolningen av nyanställda sker inom företaget.

Det har snart gått två år sedan Joni-Pekka Kangasmäki från Laihela fick frågan av sin dåvarande arbetsgivare om han var intresserad av att köpa och driva företaget vidare. Joni-Pekka, som då jobbat med svetsning av fiberkabel för Kai Myllyniemi Oy i drygt fem år, hade aldrig tänkt tanken på att själv vara företagare. Frågan sådde ändå ett frö, och snart tog processen för ägarbytet fart.

– Jag är inte uppvuxen med någon företagsverksamhet i familjen och har aldrig föreställt mig själv varken som arbetsledare, chef eller företagare. Tvärtom - jag har alltid sett mig själv som en vanlig ”donare” – som anställd, inleder Joni-Pekka.

Men vis man kan ändra åsikt, säger citatet, och det var precis vad som skedde under de påföljande månaderna.

– Jag behövde tid att fundera innan jag kunde fatta beslutet. Världen har känts osäker redan i flera år och jag visste först inte om jag skulle våga ta steget och satsa.

Kangasmaki 6

Av andra, bekanta företagare fick han rådet att genast vända sig till VASEK för expertråd och konkret hjälp med processen, vilket han också gjorde. Där kom han i kontakt med företagsrådgivare Antti Alasaari, som sedan bistod i hela den halvår långa processen som följde innan ägarbytet var verkställt.

– Det första jag fick veta var just att det kommer att ta tid – att köpa ett företag är inget man gör på en månad, konstaterar Joni-Pekka.

Under processens gång hade han flertalet möten med VASEK då företagets bokföring, en lämplig köpesumma, ansökan om startpeng samt uppgörande av affärsverksamhetsplan och grundandet av det nya företaget gjordes med hjälp av Alasaari.

– Företaget som Joni-Pekka köpte var välskött och alla siffror var i skick, konstaterar Alasaari. Jag såg företagsamheten växa fram i Joni-Pekka under processens gång och det har visat sig att han, trots sina egna fördomar, har många av de egenskaper som krävs av en företagare – han är flitig och målmedveten. Finland skulle behöva fler av hans sort, tillägger Alasaari.

Joni-Pekka, som är utbildad elmontör, hade god insikt i företagets operativa verksamhet – att förse såväl egnahemshus som husbolag och företag med fiberanslutningar på uppdrag av olika telekombolag - men ingen erfarenhet av ekonomiförvaltning eller idkande av näringsverksamhet.

– Tack vare stödet från både VASEK, företagets personal som följde med samt min egen företagsmentor har jag lärt mig det som krävs. Företagets tidigare ägare har funnits med som ett stöd och bistår mig fortfarande då det gäller skrivandet av offerter och dylikt, berättar Joni-Pekka.

– Den största lärdomen från den här tiden är förmodligen insikten i hur kostsamt det är att vara företagare i Finland, tillägger han och skrattar.

Kangasmaki 9För svetsningen av fiberkablarna krävs specialutrustning och det huvudsakliga arbetet sker direkt i paketbilen ute på fältet. Företaget förser både företag och privatpersoner med fiber, och hittills i år har över 500 egnahemshus fått fiberanslutning genom Valokaapelityöt Kangasmäki Oy i egenskap av underleverantör åt olika telekombolag.

Den första tiden som företagare beskriver han som utmanande, på flera sätt, men det har och finns just nu gott om jobb.

– Framtiden vet man ändå aldrig något om, konstaterar han. Jag trivs med själva arbetet och gör fortfarande fältarbete själv dagligen – administrationen sköter jag kvällstid. Jag har också anställt ytterligare en montör och vi är nu totalt fem personer, mig själv medräknat, i företaget, berättar Joni-Pekka och fortsätter:

– Den omfattande hjälpen från VASEKs sida samt min duktiga personal och det faktum att den var bekant för mig från tidigare, underlättade mycket.

 

Text och bilder: Anna Sand/bySand

 ‹ Gå till "Nyheter"

Mjöli Bakery är Startias årets nyföretagare 2024 i Vasaregionen

13.06.2024 | Nyheter
Nyföretagscentrum Startia har valt Mjöli Bakery (Bageri Eken Ab Oy) till årets nyföretagare i Vasaregionen. Företaget ägs och drivs av Eva Marttila, en målmedveten bagare och konditorimästare som vunnit medaljer för sina kreativa och ekologiska hantverksbröd. Mjöli kännetecknas av företagarens intresse att hela tiden utveckla utbudet och verksamheten.
Läs mera

Företagets ekonomi – Vikten av budgetering kan inte överskattas

11.06.2024 | Nyheter
Som företagare är ekonomiförvaltning avgörande för företagets framgång. Budgetering är ett effektivt verktyg som hjälper till att hålla ekonomin i skick och säkerställa att företaget fungerar lönsamt.
Läs mera

Företagens beredskap – hur fungerar ditt företag i undantagsförhållanden?

06.06.2024 | Nyheter
Det rådande världsläget med pandemier och krig i Europa har visat att företagare måste vara förberedda också för de mest skrämmande scenarierna.
Läs mera

Långsiktiga åtgärder för en hållbar region  

05.06.2024 | Nyheter
VASEK jobbar långsiktigt för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i Vasaregionen. För tillfället pågår tretton olika regionutvecklingsprojekt där VASEK är huvud- eller medpart. Nya projekt och åtgärder för hållbar utveckling i regionen planeras dessutom kontinuerligt.
Läs mera

VASEKs öppethållningstider på sommaren - observera pausen i TE-byråns startpengsbehandling i juli

04.06.2024 | Nyheter
VASEK har stängt i juli 8.–28.7.2022. Österbottens TE-byrå har sommaruppehåll i startpengsbehandlingen 1.7.–31.7.2024.
Läs mera

Laihian Autotarvikes verksamhet fortsätter tack vare generationsskiftet

04.06.2024 | Nyheter
Tryggheten i en fast tjänst som verkstadschef med allt vad det innebär hindrade inte Jussi Rauhala. I somras lämnade han efter 17 år livet som anställd på en av nejdens bilaffärer för att överta sin fars reservdelsbutik i Laihela. Laihian Autotarvike Oy:s verksamhet fortsätter tack vare generationsskiftet.
Läs mera

EnergyVaasa satsar på ungas intresse för matematik och naturvetenskaper 

29.05.2024 | Nyheter
EnergyVaasa delar i år för första gången ut ett stort antal stipendier som öronmärkts till elever med god framgång inom matematik och naturvetenskaper. Med stipendiet vill energiklustrets företag aktivt vara med och främja barn och ungdomars intresse för kunskap som har stor betydelse för företagen i regionen.
Läs mera

Koll på kosmetikareglerna och dina skyldigheter

21.05.2024 | Nyheter
I Finland behöver du inget förhandstillstånd för att sälja kosmetikaprodukter men när produkten väl är till salu övervakas försäljningen av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Därför är det viktigt att du på förhand har koll på din roll och dina skyldigheter, som du hittar via Tukes hemsida.
Läs mera