Färsk företagare förser Österbotten med fiber

07.11.2023

Kangasmaki 1Valokaapelityöt Kangasmäki Oy sysselsätter idag fyra personer utöver Joni-Pekka Kangasmäki som äger och också arbetat i företaget. Företaget utför olika typer av fiberkabelarbeten runt om i Österbotten. Det är ett specialiserat yrkesarbete som det är svårt att hitta utbildad arbetskraft för – skolningen av nyanställda sker inom företaget.

Det har snart gått två år sedan Joni-Pekka Kangasmäki från Laihela fick frågan av sin dåvarande arbetsgivare om han var intresserad av att köpa och driva företaget vidare. Joni-Pekka, som då jobbat med svetsning av fiberkabel för Kai Myllyniemi Oy i drygt fem år, hade aldrig tänkt tanken på att själv vara företagare. Frågan sådde ändå ett frö, och snart tog processen för ägarbytet fart.

– Jag är inte uppvuxen med någon företagsverksamhet i familjen och har aldrig föreställt mig själv varken som arbetsledare, chef eller företagare. Tvärtom - jag har alltid sett mig själv som en vanlig ”donare” – som anställd, inleder Joni-Pekka.

Men vis man kan ändra åsikt, säger citatet, och det var precis vad som skedde under de påföljande månaderna.

– Jag behövde tid att fundera innan jag kunde fatta beslutet. Världen har känts osäker redan i flera år och jag visste först inte om jag skulle våga ta steget och satsa.

Kangasmaki 6

Av andra, bekanta företagare fick han rådet att genast vända sig till VASEK för expertråd och konkret hjälp med processen, vilket han också gjorde. Där kom han i kontakt med företagsrådgivare Antti Alasaari, som sedan bistod i hela den halvår långa processen som följde innan ägarbytet var verkställt.

– Det första jag fick veta var just att det kommer att ta tid – att köpa ett företag är inget man gör på en månad, konstaterar Joni-Pekka.

Under processens gång hade han flertalet möten med VASEK då företagets bokföring, en lämplig köpesumma, ansökan om startpeng samt uppgörande av affärsverksamhetsplan och grundandet av det nya företaget gjordes med hjälp av Alasaari.

– Företaget som Joni-Pekka köpte var välskött och alla siffror var i skick, konstaterar Alasaari. Jag såg företagsamheten växa fram i Joni-Pekka under processens gång och det har visat sig att han, trots sina egna fördomar, har många av de egenskaper som krävs av en företagare – han är flitig och målmedveten. Finland skulle behöva fler av hans sort, tillägger Alasaari.

Joni-Pekka, som är utbildad elmontör, hade god insikt i företagets operativa verksamhet – att förse såväl egnahemshus som husbolag och företag med fiberanslutningar på uppdrag av olika telekombolag - men ingen erfarenhet av ekonomiförvaltning eller idkande av näringsverksamhet.

– Tack vare stödet från både VASEK, företagets personal som följde med samt min egen företagsmentor har jag lärt mig det som krävs. Företagets tidigare ägare har funnits med som ett stöd och bistår mig fortfarande då det gäller skrivandet av offerter och dylikt, berättar Joni-Pekka.

– Den största lärdomen från den här tiden är förmodligen insikten i hur kostsamt det är att vara företagare i Finland, tillägger han och skrattar.

Kangasmaki 9För svetsningen av fiberkablarna krävs specialutrustning och det huvudsakliga arbetet sker direkt i paketbilen ute på fältet. Företaget förser både företag och privatpersoner med fiber, och hittills i år har över 500 egnahemshus fått fiberanslutning genom Valokaapelityöt Kangasmäki Oy i egenskap av underleverantör åt olika telekombolag.

Den första tiden som företagare beskriver han som utmanande, på flera sätt, men det har och finns just nu gott om jobb.

– Framtiden vet man ändå aldrig något om, konstaterar han. Jag trivs med själva arbetet och gör fortfarande fältarbete själv dagligen – administrationen sköter jag kvällstid. Jag har också anställt ytterligare en montör och vi är nu totalt fem personer, mig själv medräknat, i företaget, berättar Joni-Pekka och fortsätter:

– Den omfattande hjälpen från VASEKs sida samt min duktiga personal och det faktum att den var bekant för mig från tidigare, underlättade mycket.

 

Text och bilder: Anna Sand/bySand

 ‹ Gå till "Nyheter"

VASEKs företagsrådgivare nu del av det nationella nätverket för Företagarens ekonomihjälp

26.02.2024 | Nyheter
Fakturorna hopar sig, kassan ser tom ut, försäljningen går trögt, och det är svårt att hitta kunder. Företagarens vardag kan ibland vara utmanande. Genom Företagarens ekonomihjälp får företagaren förtroligt, kostnadsfritt och sakkunnigt stöd och rådgivning.
Läs mera

Starta eget-guide för blivande företagare 2024 har publicerats

15.02.2024 | Nyheter
I den nya Starta eget-guiden hittar du aktuell information som hjälper dig när du grundar ditt företag.
Läs mera

Ny flygfrakttjänst från Vasa – Jetpak levererar från dörr till dörr

06.02.2024 | Nyheter
Från och med i höst har Jetpak erbjudit sina tjänster för utgående frakt också från Vasa. Jetpak erbjuder snabba leveranser med flygfrakt från dörr till dörr.
Läs mera

Från föräldraledig till företagare och chef

30.01.2024 | Nyheter
När föräldraledigheten var slut och det var dags att återgå till arbetet, började Caroline Silfver fundera på alternativ. Helg- och kvällsarbetet inom service- och restaurangbranschen där hon jobbat som restonom lockade inte längre, och istället valde hon att förverkliga idén om att grunda eget städföretag.
Läs mera

Verkningarna av de investeringar som planerats inom GigaVaasa sträcker sig över hela Finland

22.01.2024 | Nyheter
I modellen för verkningsfullheten har de direkta och indirekta verkningarna på sysselsättningen, produktionen, värdeökningen och skatteinkomsterna av projekthelheten av de investeringar i batteriklustret som planerats i GigaVaasa-området i Vasa och Korsholm bedömts liksom också den regionala inriktningen av verkningarna på Vasaregionen och hela landet.
Läs mera

Pilotgrupp ger nystart till hållbarhetsarbete och cirkulärt tänkande

19.01.2024 | Nyheter
Pilotgruppen för projektet Sustainable Ostrobothnia as a Forerunner samlades för första gången den 17 januari. Över 30 företag var på plats vid kick-off-evenemanget för att nätverka och lära känna varandra.
Läs mera

Kundantalet både sjunker och stiger

16.01.2024 | Nyheter
Statistiken för verksamhetsåret 2023 visar tillväxt inom startrådgivningen på Nyföretagscentrum Startia, medan befintliga företag inte sökte sig lika ofta till rådgivningstjänsterna. Under året nådde verksamheten hos VASEK och Startia sammanlagt 874 företag (2022: 1 193) och 639 personer som planerade att starta företag (2022: 524).
Läs mera

Projektet Bothnian Coastal Route gör debut på norra Europas största resemässa

16.01.2024 | Nyheter
Bothnian Coastal Route är ett projekt som innefattar 13 destinationer längs kustrutten runt Bottenviken och över Kvarken. Under 2024 kommer projektet att delta i 8-10 mycket viktiga europeiska marknadsföringsevenemang som riktar sig till researrangörer. Det första är Matka Workshop Day i Helsingfors i januari.
Läs mera