Aluekehitys

VASEKin roolia ja painopisteitä sekä yhtiön toiminnassa että aluekehitystoiminnassa ohjaa yhtiön oma strategia, jota päivitetään vuosittain. Omistajakuntien – Vaasa, Mustasaari, Vöyri, Maalahti, Korsnäs, Laihia ja  Isokyrö – tarpeista nousevat ne kehittämisen kärjet, joista johdetaan teemat yhtiön strategiaan. Strategian mukaisesti valitaan ne painopistealueet, joihin haetaan hankerahoitusta. Katso meillä käynnissä olevan kehittämishankkeet alempaa tältä sivulta.

VASEKin rooli aluekehittämisessä kattaa:

 • alueelliset strategiat ja ohjelmat
 • VASEKin itse hallinnoimat erillisrahoitteiset (mm. Ekosysteemisopimus, EAKR, Interreg Aurora, maaseutuohjelma) hankkeet
 • yhtiön myöntämä kunnallinen vastinrahoitus muiden organisaatioiden kehityshankkeisiin
 • toiminta yhteistyökumppanina, ohjausryhmien jäsenenä ym. hankkeisiin liittyvissä tehtävissä ilman rahoitusosuutta

Vaasan ekosysteemisopimuksen avulla edistetään niin kansallista kuin alueellistakin vihreää siirtymää

Innokaupungit ja valtio vahvistivat vuonna 2021 kumppanuuttaan solmimalla ekosysteemisopimukset. Niihin kirjattuja kaupunkien kärkialoja kehitetään vuosina 2021-2027 kehittämishankkeilla. Vaasan seudulla on jo pitkään tehty laajaa yhteistyötä ekosysteemimallin mukaisesti, mutta nyt vuosien 2021–2027 ajalle ulottuvan Ekosysteemisopimuksen mukaisesti yliopistokaupunkien kanssa luotiin erilliset sopimukset. Sopimukset koskevat julkisen ja yksityisen TKI-rahoituksen strategista kohdentamista globaalisti kilpailukykyisten ekosysteemien vahvistamiseksi. Sopimuksilla kehitetään innovaatiotoiminnan tiiviitä yhteistoimintaverkostoja ja lisätään TKI-toiminnan vaikuttavuutta.

Innovoivat kaupungit ja yhteisöt ovat uuden ajattelun tukijoita ja kirittäjiä – muutoksen edelläkävijöitä. Innokaupungit ovat olemassa luodakseen yrityksille, instituutioille ja ihmisille mahdollisuuksia kehittyä ja kehittää, tulla yhteen ja ideoida.
Innokaupunkien tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimijat hyödyntävät digitalisaation, uusien teknologioiden ja hiilineutraaliuden mahdollisuuksia. Samalla kehitetään kansallisia innovaatio- ja osaamisverkostoja.

Tavoitteena on vahvistaa kaupunkiseutujen osaamista ja yhteistyötä ja luoda kansainvälisen tason innovaatio- ja kokeiluympäristöjä ja uusia liiketoimintaekosysteemejä.

Ekosysteemisopimuksen toteuttamisessa liikkeelle lähdettiin ensimmäisen vuoden aikana kansallisella rahoituksella, ja panostettiin GigaVaasa- ja EnergySampo -kehittämiskokonaisuuksiin. Vuosi 2021 meni pitkälti koordinointiin ja toiminnan käynnistämiseen, vuoden 2022 aikana päästiin etenemään toteuttamisvaiheeseen ja avaamaan ensimmäisiä hankehakuja.

Mikä Ekosysteemisopimus?

 • Vaasan kaupungin allekirjoittama innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus työ- ja elinkeinoministeriön kanssa 
 • Ekosysteemi on yhteistyömalli, joka tuo yhteen yritykset, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, rahoittajat ja muut TKI-toiminnan sidosryhmät vauhdittamaan innovaatioita, uutta liiketoimintaa ja uusia ratkaisuja asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Se tarjoaa esimerkiksi ainutlaatuisia pilotointi- ja testiympäristöjä tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen.
 • Sopimus koskee vuosia 2021–2027
 • Vaasan lisäksi mukana ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Rovaniemi, Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, Lappeenranta, Lahti, Pori, Seinäjoki, Mikkeli, Kajaani ja Kokkola.
 • Ekosysteemisopimukset mahdollistavat kaupunkien ja valtion aiempaa tiiviimmän yhteistyön tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden tukemiseksi.
 • Ekosysteemisopimuksen tarkoituksena on myös saada alueelle lisää EU-rahaa erilaisiin kehityshankkeisiin ja investointeihin.
 • Vaasassa strategisina kumppaneina Vaasan kaupungin, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin ja Teknologiakeskus Merinovan lisäksi ovat Pohjanmaan liitto, Team Finland -verkosto sekä seudun korkeakoulut ja elinkeinoelämä.
 • Lue lisää aluekehittämisestä ja kaupunkipolitiikasta Vaasan kaupungin sivuilta

Näin haet hankerahoitusta

Hanketoimintaan liittyvän kunnallisen vastinrahoituksen volyymin määrittää VASEKin omistajakuntien kanssa laadittava vuosittainen talousarvio. Tavoitteena on, että VASEKin kautta voitaisiin myöntää kunnallinen vastinrahoitus erityisesti koko seudun kattavien, elinkeinoelämän kehittämiseen liittyvien hankkeiden osalta. Näiden päärahoitus koostuu yleensä Ekosysteemisopimus-rahoituksesta, Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Maaseutuohjelmasta tai Interreg Aurora -ohjelmasta. 

Kunnalliseen vastinrahoitukseen liittyvät rahoitushakemukset ja hanke-esitykset pyydetään osoittamaan toimitusjohtaja Stefan Råbackille.

VASEKin vastinrahoitus muiden toimijoiden kehityshankkeisiin vuonna 2023:

 • Vaasanseudun Urheiluakatemia (säätiö, VSUA/VRIA) 20 000 €
 • Nuori Yrittäjyys ry. (Vaasan seudun toiminta) 18 200 €
 • Vaasan seudun yrityskummitoiminta ja Suomen Yrityskummit ry 13 000 €
 • EU Affairs Manager (yhteisrahoitettu suorien EU-rahoitushakujen alueellinen tuki) 10 000 €
 • Puurakentamisen tutkimusprofessuuri (Vaasan yliopisto) 10 000 € (jatkuu edellisvuoden rahoituksella)
 • Pohjanmaan Tekno 4.0 ( Merinova)  7 000 €
 • Pohjanmaan Yrityskylä (ala- ja yläkoulujen yrittäjyyskasvatus) 7 000 €
 • Vaasanseudun tontti- ja toimitilarekisteri 5 000 €
 • 5G HUB Vaasa (VAMK) 3 000 €
 • Catella kiinteistömarkkinakatsaus 3 000 € 
 • OFFwind - Offshore Wind Turbine Farms (Novia) 2 500 €
 • Digitaalisten energiajärjestelmien kyberturvallisuus ja resilienssi (CR-DES) 1 000 € 

Tilastotietoa Vaasan seudusta – tuoretta tietoa kaikkien käyttöön

VASEK on julkaissut sivuillaan tietopalvelun, johon on kerätty tärkeimpiä Vaasan seutua kuvaavia tilastoja väestöön, työllisyyteen, yritystoimintaan ja aluetalouteen sekä alueen vetovoimaan liittyen.

Vaasan seutua koskevia tilastotietoja on aikaisemmin jouduttu keräämään eri lähteistä, mutta nyt on mahdollista saada tärkeimmät tilastot samasta paikasta. Tilastot ovat niin ajantasaisia kuin on ylipäätään mahdollista saada ja ne päivittyvät säännöllisesti.  

Tutustu tietopalveluun

Päättyneet hankkeet ja ohjelmat