Aluekehitys

Vaasan seudun kehittämistä vuosina 2016–2020 ohjaa keväällä 2016 kuntien hyväksymä Vaasan seudun elinvoimastrategia. Se tähtää kilpailukyvyn parantamiseen vahvistamalla yhteistä tahtoa koko seudun elinvoiman kehittämiseen. Mukana työssä ovat Vaasa, Mustasaari, Vöyri, Maalahti, Korsnäs, Laihia, Isokyrö sekä kuntien yhteinen kehitysyhtiö VASEK. Strategia rakentuu neljän painopisteen varaan: kansainvälisesti kilpailukykyiset yritykset, globaali osaaminen, elinvoimainen toimintaympäristö sekä alueen houkuttelevat palvelut.
Vaasan seudun elinvoimastrategia 2016–2020

VASEKin rooli aluekehittämisessä kattaa:

 • alueelliset strategiat ja ohjelmat
 • VASEKin itse hallinnoimat erillisrahoitteiset (mm. AIKO, EAKR, Botnia-Atlantica, maaseutuohjelma) hankkeet
 • yhtiön myöntämä kunnallinen vastinrahoitus muiden organisaatioiden kehityshankkeisiin
 • toiminta yhteistyökumppanina, ohjausryhmien jäsenenä ym. hankkeisiin liittyvissä tehtävissä ilman rahoitusosuutta

Elpyminen koronapandemian jälkeen

EU:n elpymisrahoitus on tärkeä väline, kun Pohjanmaan talouteen annetaan uutta vauhtia koronapandemian jälkeen. Pohjanmaan liitto on laatinut alueellisen elpymissuunnitelman laajassa yhteistyössä maakunnan eri toimijoiden kanssa. VASEK on ollut valmistelutyössä ja hankkeiden käynnistämisessä mukana. Pohjanmaan alueellisessa elpymissuunnitelmassa korostuu vientipainotteisen teollisuuden toimintaedellytyksien, uudistumisen ja kasvun tukeminen. Lue lisää Pohjanmaan liiton elpymissuunnitelmasta

Vaasan ekosysteemisopimuksen avulla edistetään niin kansallista kuin alueellistakin vihreää siirtymää

Vaasan seudulla on jo pitkään tehty laajaa yhteistyötä ekosysteemimallin mukaisesti, mutta nyt vuosien 2021–2027 ajalle ulottuvan Ekosysteemisopimuksen mukaisesti yliopistokaupunkien kanssa luotiin erilliset sopimukset. Sopimukset koskevat julkisen ja yksityisen TKI-rahoituksen strategista kohdentamista globaalisti kilpailukykyisten ekosysteemien vahvistamiseksi. Sopimuksilla kehitetään innovaatiotoiminnan tiiviitä yhteistoimintaverkostoja ja lisätään TKI-toiminnan vaikuttavuutta.

Ekosysteemisopimuksen toteuttamisessa liikkeelle lähdettiin ensimmäisen vuoden aikana kansallisella rahoituksella, ja panostettiin GigaVaasa- ja EnergySampo -kehittämiskokonaisuuksiin. Vuosi 2021 meni pitkälti koordinointiin ja toiminnan käynnistämiseen, vuoden 2022 aikana päästään etenemään toteuttamisvaiheeseen ja avaamaan ensimmäisiä hankehakuja.

Mikä Ekosysteemisopimus?

 • Vaasan kaupungin allekirjoittama innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus työ- ja elinkeinoministeriön kanssa 
 • Ekosysteemi on yhteistyömalli, joka tuo yhteen yritykset, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, rahoittajat ja muut TKI-toiminnan sidosryhmät vauhdittamaan innovaatioita, uutta liiketoimintaa ja uusia ratkaisuja asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Se tarjoaa esimerkiksi ainutlaatuisia pilotointi- ja testiympäristöjä tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen.
 • Sopimus koskee vuosia 2021–2027
 • Vaasan lisäksi mukana ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Rovaniemi, Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, Lappeenranta, Lahti, Pori, Seinäjoki, Mikkeli, Kajaani ja Kokkola.
 • Ekosysteemisopimukset mahdollistavat kaupunkien ja valtion aiempaa tiiviimmän yhteistyön tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden tukemiseksi.
 • Ekosysteemisopimuksen tarkoituksena on myös saada alueelle lisää EU-rahaa erilaisiin kehityshankkeisiin ja investointeihin.
 • Vaasassa strategisina kumppaneina Vaasan kaupungin, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin ja Teknologiakeskus Merinovan lisäksi ovat Pohjanmaan liitto, Team Finland -verkosto sekä seudun korkeakoulut ja elinkeinoelämä.
 • Lue lisää aluekehittämisestä ja kaupunkipolitiikasta Vaasan kaupungin sivuilta

Kasvusopimus

Vaasa on yksi kuudesta kaupungista, jotka sisältyivät Suomen hallitusohjelmaan sisältyvän Kasvusopimuksen piiriin vuosina 2016−2018. Hankekokonaisuudet kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen, digitalisaation ja innovaatioympäristön kehittäminen sekä kansallisen kaasualan osaamiskeskittymän luominen priorisoitiin energiaklusterin toimijoiden yhteistyönä toteutettavaksi Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -ohjelman rahoituksella. VASEK osallistui Vaasan kasvusopimuksen laadintaan, osallistui usean hankkeen toteuttamiseen sekä oli mukana sopimukseen sisältyvien hankkeiden rahoituksessa. Osa AIKO-hankkeista on edelleen käynnissä.
Vaasan Kasvusopimus, Kasvusopimushakemus    
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)     

Näin haet hankerahoitusta

Hanketoimintaan liittyvän kunnallisen vastinrahoituksen volyymin määrittää VASEKin omistajakuntien kanssa laadittava vuosittainen talousarvio. Tavoitteena on, että VASEKin kautta voitaisiin myöntää kunnallinen vastinrahoitus erityisesti koko seudun kattavien, elinkeinoelämän kehittämiseen liittyvien hankkeiden osalta. Näiden päärahoitus koostuu yleensä AIKO/Vaasan seudun kasvusopimukseen sisältyvistä varoista, Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) tai Botnia-Atlantica -ohjelmasta. 

Kunnalliseen vastinrahoitukseen liittyvät rahoitushakemukset ja hanke-esitykset pyydetään osoittamaan toimitusjohtaja Stefan Råbackille.

VASEKin vastinrahoitus muiden toimijoiden kehityshankkeisiin vuonna 2022:

 • Vaasanseudun Urheiluakatemia (säätiö, VSUA/VRIA) 20 000 €
 • Nuori Yrittäjyys ry. (Vaasan seudun toiminta) 18 200 €
 • Pohjanmaan Tekno 4.0 (by Merinova) 14 000 €
 • Vaasan seudun yrityskummitoiminta ja Suomen Yrityskummit ry 13 000 €
 • Puurakentamisen tutkimusprofessuuri (Vaasan yliopisto) 10 000 €
 • EU Affairs Manager (yhteisrahoitettu suorien EU-rahoitushakujen alueellinen tuki) 10 000 €
 • Pohjanmaan Yrityskylä (ala- ja yläkoulujen yrittäjyyskasvatus) 7 000 €
 • Vaasa Entrepreneurship Society ry (VES) 6 000 €
 • Vaasanseudun tontti- ja toimitilarekisteri 5 000 €
 • E2 Tutkimus: Nuoret Vaasassa 5 000 € 
 • AM-Akatemia/3D  (VAMK) 5 000 € 
 • WIC Innovations Groups 3 600 €  
 • 5G HUB Vaasa (VAMK) 3 000 €
 • Catella markkinakatsaus 3 000 € 
 • FAIR (Finding innovations to Accelerate Implementation of electric Regional aviation) 2 500 €
 • Digitaalisten energiajärjestelmien kyberturvallisuus: Virtuaalilaboratorio (VL-DES) 1 500 €
 • Digitaalisten energiajärjestelmien kyberturvallisuus ja resilienssi (CR-DES) 1 000 €
 • Kvarken Space Center / Hackathon (Vaasan yliopisto) 1 000 €     

Tilastotietoa Vaasan seudusta – tuoretta tietoa kaikkien käyttöön

VASEK on julkaissut sivuillaan tietopalvelun, johon on kerätty tärkeimpiä Vaasan seutua kuvaavia tilastoja väestöön, työllisyyteen, yritystoimintaan ja aluetalouteen sekä alueen vetovoimaan liittyen.

Vaasan seutua koskevia tilastotietoja on aikaisemmin jouduttu keräämään eri lähteistä, mutta nyt on mahdollista saada tärkeimmät tilastot samasta paikasta. Tilastot ovat niin ajantasaisia kuin on ylipäätään mahdollista saada ja ne päivittyvät säännöllisesti.  

Tutustu tietopalveluun

Päättyneet hankkeet ja ohjelmat