Agera i tid vid betalningssvårigheter

04.05.2022

pexels mikhail nilov 6964138
Om ditt företag har hamnat i betalningssvårigheter, som inte enbart är tillfälliga, är det hög tid att agera. I denna artikel redogörs kort för vad en företagssanering innebär, och hur den går till i praktiken. Det som är a och o i dessa situationer är att agera i tid, eftersom en lyckad sanering blir svårare och kanske omöjlig att genomföra om verksamheten lidit för länge.

Genom en sanering eftersträvas att rädda en livsduglig verksamhet. Med livsduglig verksamhet avses en verksamhet som i sin grund är sund, men som av olika orsaker, t.ex. en stor kreditförlust, hamnat i ekonomiskt trångmål. En sanering innebär en omstrukturering av skulderna genom fastställande av ett betalningsprogram, men i många fall innebär den även en omstrukturering av själva verksamheten.

I samband med att ansökan om inledande av saneringsförfarande godkänns av tingsrätten förordnas samtidigt en utredare, och det är utredaren som tillsammans med företagsledningen funderar på vilka omstruktureringar som är ändamålsenliga. Det är även utredaren som uppgör förslaget till betalningsprogrammet – d.v.s. hur mycket som företaget månatligen skall betala till varje fordringsägare.

Tanken är att fordringsägarna skall få mer i slutändan jämfört med vad en konkurs skulle ge. De fordringsägare som har säkerheter för sina fordringar (ofta banken) skall få full utdelning så långt som säkerheterna räcker även i ett saneringsförfarande. Det är enbart skulder utan säkerhet som skärs ner i betalningsprogrammet.

Rent konkret innebär inledandet av saneringsförfarandet att företaget får en andningspaus, eftersom dröjsmålspåföljder och indrivningsåtgärder för saneringsskulderna (de skulder som fanns på ansökningsdagen) avbryts i och med inledandet av förfarandet. Dock är det viktigt att inse att sådana skulder som uppstår under tiden som förfarandet pågår måste betalas i normal ordning på förfallodag. Det är här kravet på sund verksamhet kommer med i bilden, för lyckas man inte betala dessa nya löpande skulder (såsom hyror, löner, inköp) finns det ingen förutsättning att fortsätta med saneringsförfarandet.

Att ansöka om sanering kräver en väl uppgjord ansökan som innehåller analyser om företaget, kassaläget, prognoser, revisorsutlåtande m.m.. Av den orsaken uppgörs dylika ansökningar av sakkunniga i så gott som samtliga fall. Om ansökan till någon del är bristfällig ges i allmänhet en möjlighet att komplettera ansökan.

Det är min starka rekommendation att anlita en sakkunnig för uppgörandet av saneringsansökan för att ge hela processen bästa möjliga chanser att lyckas. Det är även vanligt att sökanden ber om förhandsgodkännanden av de största fordringsägarna innan ansökan lämnas in för att på detta sätt förbättra möjligheterna att få ett positivt beslut från tingsrätten.

Bjorn

Om det förefaller klart att en sanering inte kan rädda företaget är det återstående alternativet att endera själv ansöka om konkurs eller invänta att någon fordringsägare gör det.

Oavsett om din fråga gäller sanerings- eller konkursförfarande kan undertecknad och övriga advokater på Näsman & Båsk hjälpa dig med dina frågor. Tveka inte att ta kontakt – vi debiterar inte för en första konsultation per telefon / e-post.

Advokatbyrå Näsman & Båsk Ab
Björn Båsk
advokat, partner  

Saneringsprocessens gång

 1. Ansökan till tingsrätten
  2–4 veckor
 2. Beslut om inledande av saneringsförfarandet, förordnande av utredare
  2 månader
 3. Utredarens ekonomiska grundutredning samt fordringsförteckning
  2 månader
 4. Förslag till betalningsprogram
  1–2 månader
 5. Fastställande av betalningsprogram, förordnande av övervakare (i regel samma person som utredaren)
  3–6 år
 6. Betalningsprogrammet avklarat


‹ Gå till "Nyheter"

Styrelsegården i Vasa – ett modernt exempel på en hållbar renovering

29.05.2023 | Nyheter
Vacker stuckatur från en svunnen tid blandas med modern färgsättning i ljusa toner, akustikdämpande fotoväggar och sofistikerade mattor i imponerande längder. Den energisnåla belysningen tänds automatiskt och steglöst vartefter vi äntrar mötesrummen, och i de som används mindre ofta noterar vi direkt en lägre temperatur. Vasa styrelsegård är ett helt nytt hus efter den omfattande renoveringen under 2020-2022.
Läs mera

Företag bör vara hållbara eftersom det är rätt sak att göra – men hur går man egentligen till väga?

17.05.2023 | Nyheter
Varför ska företag arbeta på ett ansvarsfullt sätt, samt tänka på hållbarhet och cirkulär ekonomi? Är det på grund av pengar? Eftersom det är bra för varumärket och ryktet? Eftersom det gör det lättare att rekrytera ny arbetskraft? Eller endast av den anledningen att det är den nya vägen att gå?
Läs mera

I vinnarföretaget är personalens mångfald en styrka

11.05.2023 | Nyheter
Österbottens jämställdhetsföretag 2023 är Bigro Ab från Närpes. Växthusföretaget Bigro sysselsätter cirka 70 personer, som representerar sex olika nationaliteter. Juryn motiverar sitt val med det mångsidiga arbete som gjorts i företaget för att bygga upp arbetsgemenskapens välmående och mångfald.
Läs mera

VASEK20-tidningen delas ut till varje hushåll

10.05.2023 | Nyheter
VASEK20-jubileumstidningen delades 10.5 som ett offentligt meddelande till alla hushåll i Vasaregionen. Tidningen är ett rejält paket om Vasaregionen och förstås om VASEK som firar jubileumsår.
Läs mera

Stubbtech – mer än namnet avslöjar

09.05.2023 | Nyheter
Den har varit segare än på mycket länge – våren – och tiden då högsäsongen inleds för Stubbtech och företagarna Jens Rodas och Thomas Söderlund. Men nu är den här och verksamheten, som fokuserar dels på stubbfräsning och gårdsarbeten, dels på utomhusmålning samt tak- och fasadtvätt, växer år för år. Planen är nu att omorganisera den tudelade verksamheten under separata marknadsföringsnamn.
Läs mera

”Förvänta dig inte resultat vid det första klicket” – E-handel är en gren som kräver flitighet

04.05.2023 | Nyheter
Den 26 april anordnade Viexpo och VASEK ett informationstillfälle om lanseringen av Österbottens e-handelsklubbverksamhet. På evenemanget höll Leevi Parsama, en expert inom digital handel, ett inspirerande tal om de tio viktigaste framgångspunkterna för e-handel.
Läs mera

Miljövänligt, energieffektivt och förmånligt

02.05.2023 | Nyheter
GreenStar är Finlands första koldioxidneutrala hotellkedja och allt fler väljer idag hotell utgående från hållbarhets- och miljöpolicy. Joensuubördige Kristian Ikonen var före sin tid då han grundade kedjan 2008 och skapade ett koncept som nu ligger helt rätt i tiden. Kedjans femte hotell öppnade i Vasa i november 2019, ett projekt som förverkligades av WasaGroup.
Läs mera

I generationsskiften finns alltid även känslorna på spel

20.04.2023 | Nyheter
Ett generationsskifte är ofta en process som involverar många olika tankar och känslor som kan påverka skiftets framgång. Osäkerhet, oro, sorg och längtan, lättnad, förtroende.
Läs mera