ReStart

cowomen cKQkMFzXHAI unsplash

Coronapandemin har drabbat många ensamföretagare hårt. I Vasaregionen har VASEK handlagt alla ansökningarna gällande ensamföretagarens stöd och vill med projektet hjälpa dessa till en ny start. Målet är att identifiera ensamföretagares behov av hjälp med att utveckla sitt företags verksamhet och/eller sig själv som företagare. Åtgärderna är att proaktivt kunna skapa utvecklingsplaner för företag med utvecklingsbehov och -vilja. Resultatet är utarbeta analys- samt utvecklingsverktyg som även är skalbara till andra målgrupper. Därmed kan arbetsplatser räddas samt nya skapas i regionen.

Via projektet kontaktas alla de som sökt ensamföretagarstöd via VASEK och deras behov av fortsatta utvecklingsåtgärder kartläggs och identifieras. Det konkreta målet är att igångsätta företagsspecifika och personliga utvecklingsprocesser för ensamföretagarna. Relevanta och konkreta utvecklings- och utbildningsåtgärder erbjuds i samarbete med det breda nätverk som VASEK har. Som följd tryggas verksamheten för så många företag som möjligt, dvs man säkrar arbetsplatser i första hand nu då krissituationen tillsvidare fortsätter. På lång sikt kan även företaget utvecklas via de planerade åtgärderna så att det även föds nya arbetsplatser.

Via projektet utvecklas en relevant och konkret modell för omstrukturering av ensamföretagarens verksamhet då externa omständigheter ändrat verksamhetsförutsättningarna. Projektet utmynnar i ett utvecklingsverktyg (utvecklingsplanen) som dokumenterar företagets valda utvecklingsprocess. Företagaren har fortsatt tillgång till affärs- / utvecklingsplanen och dess uppdatering digitalt. Erfarenheterna och verktygen är skalbara och modifieras för att användas på andra målgrupper / mindre och medelstora bolag. Via projektet skapas proaktiva rutiner och metoder för att utveckla regionens företag.

  • Projekttid 1.4.2021-30.9.2022
  • Budget 61 280 euro