Kiertotalouteen siirtyminen on haastavaa, mutta se täytyy vain tehdä

28.01.2021

Rasmus Hautala, Nora Backlund, Tomas Knuts, Göran ÖstbergRasmus Hautala, Nora Backlund, Tomas Knuts ja Göran Östberg

EnergyVaasa Talks -tapahtumasarja käynnistyi 26.1. kun CERM-hanke järjesti webinaarin Sustainability and Circular Economy, joka keräsi 260 ilmoittautunutta ja 170 kuulijaa linjoille samanaikaisesti.

Per Larshans, RagnSells muistutti, että jokaisen yrityksen toiminta vaikuttaa ympäristöön, ja kiertotalouteen siirtymiseen liittyy omat riskinsä. Silti yritysten täytyy tehdä pitkä tähtäimen suunnitelma, kuinka siirtyä kiertotalouteen, eikä ainoastaan maksimoida tuottoa. Hänen mukaansa jokaisen yrityksen tulisi todella vähentää neitseellisten raaka-aineiden käyttöä eikä vain puskea tätä velkaa tuleville sukupolville. Larshansin mukaan myös pienet yritykset voivat tähdätä kiertotalouteen, kunhan ne tekevät yhteistyötä ja miettivät uusia liiketoimintamalleja.

Niina Aagard Nordic Innovationista esitteli Nordic Sustainable Business Transformation -ohjelmaa, joka tukee pohjoismaisia yrityksiä niiden siirtyessä kiertotalouteen nojaaviin liiketoimintamalleihin. Aagardin mukaan kiertotalous ei ole ainoastaan materiaalihallintaa vaan kokonaisuudessa huomioidaan myös tekniikat, teknologiat ja prosessit sekä liiketoiminta, sillä tavoitteena on sekä ympäristöystävällisempi mutta myös taloudellisesti elinkelpoinen liiketoiminta. Vaatimuksia ei siis aseteta pelkästään tuotteelle vaan koko arvoketjulle ja arvon luomisen prosessille.

Anna-Maija Pajukallio Ympäristöministeriöstä myönsi, että Suomen tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä on kova, mutta kuitenkin realistinen. Ympäristöministeriö on luonut Suomelle kiertotalouden ohjelmaa, koska sitä tarvitaan taistelussa ilmastonmuutosta vastaan, ehkäisemään biodiversiteetin menetystä ja jotta asetetut kestävän kehityksen tavoitteet voidaan saavuttaa. Kiertotalouteen nojaava yhteiskunta turvaa hyvinvointia ja resilienssiä sekä vahvistaa taloutta.

Kasper Larsen tanskalaisesta PurePrint -yrityksestä esitteli, miten painoalan yrityksessä onnistuttiin tekemään tavallisesta liiketoimintamallista kiertotalouteen nojaavaa liiketoimintaa. Larsenin neuvo muille yrityksille olikin valita aluksi muutama tavoite tai pahimmat ongelmat ja lähteä niistä liikkeelle. Kaikkea ei kannata yrittää ohjata kohti kiertotaloutta samalla kertaa. Hän kannusti yrityksiä löytämään omat lähettiläänsä, jotka voivat puhua uudesta kiertotalousstrategiasta yrityksen toimittajille ja asiakkaille. Larsen muistutti, että kiertotalous ei ole sellaista, mihin ryhdytään vasta joskus myöhemmin, kun se on taloudellisesti mahdollista. ”Siirtyminen uuteen on aina vaikeaa, mutta se vain täytyy tehdä,” hän painotti.

Webinaarin lopuksi Rasmus Hautala CERM-hankkeesta esitteli Pohjanmaan omaa kiertotalouden tiekarttaa, joka julkaistaan helmikuussa. Pohjanmaalta löytyy laajat verkostot ja todellinen halu onnistua tässä, ja alueen toimijoiden ainutlaatuisella yhteistyöllä siinä tullaan onnistumaan. Monet asiakkaat ja kumppanit edellyttävät jo nyt yrityksiltä hiilineutraaliutta tai kierrätystä, ja moni onkin ryhtynyt tekemään muutoksia. ”Matka on kuitenkin pitkä, eikä kaikkea pysty tekemään kerralla. Pohjanmaan kiertotalouden tiekartta opastaa yrityksiä tällä matkalla,” Hautala vakuutti.

 ‹ Siirry "Uutiset"-sivulle

Ajankohtaista

Tilaa uutiskirje

GigaVaasa-työ on ollut maratonin sijaan ultramaraton

30.11.2023 | Uutiset
GigaVaasan myynti- ja markkinointijohtaja Marko Kuokkanen Merinovalta on työskennellyt akkutehdasalueen parissa viisi vuotta. Työtä mahdollistaa osaltaan innovaatio- ja ekosysteemisopimuksen puitteissa toteutettu Älykäs ja kestävä akkuarvoketju -hanke.
Lue lisää

EnergyVaasan saama kansainvälistymispalkinto on yhteisesti ansaittu

24.11.2023 | Uutiset
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myöntänyt vuosittaisen kansainvälistymispalkinnon menestyville suomalaisyrityksille. Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinto myönnetään vuosittain tunnustuksena suomalaisille, kansainvälisesti menestyville yrityksille tai yhteisöille. Huomiota kiinnitetään erityisesti kilpailukykyyn, liiketoiminnan kansainvälisyyteen ja kannattavuuteen.
Lue lisää

Kerro meille työvoimatarpeistasi!

20.11.2023 | Uutiset
Kauppakamarin tuoreen tutkimuksen mukaan Vaasan seudulla on työvoimapulaa. Tästä syystä VASEK on vahvistanut resurssejaan osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi ja rekrytoinut Katarina Hellénin. Katarina työskentelee Pohjanmaan liiton rahoittamassa Vetovoimainen Vaasanseutu -hankeessa, joka pyrkii vahvistamaan alueemme pito- ja vetovoimaa.
Lue lisää

Haluaako yrityksesi olla mukana bisneksessä vielä viiden vuoden kuluttua?

20.11.2023 | Uutiset
Vihreä siirtymä tuo tulleessaan vaatimuksia kaiken kokoisille yrityksille. Vaatimuksia esimerkiksi hiilijalanjäljen, jäljitettävyyden ja materiaalien suhteen voivat asettaa paitsi viranomaiset, myös asiakkaat, joten tiedon ja osaamisen puute aiheuttaa suuria riskejä tulevaisuuden liiketoimintaa ajatellen. Olemalla osa ratkaisua, samalla hyötyen muutoksen mukanaan tuomista mahdollisuuksista, voidaan luoda uusia liiketoimintamalleja, saada uusia asiakkuuksia ja löytää merkittäviä rahoituskanavia.
Lue lisää

Haemme: tiedottaja-kääntäjä määräaikaiseen työsuhteeseen (sijaisuus)

15.11.2023 | Uutiset
Tarvitsemme sinun apuasi VASEKin yrityspalveluiden ja EnergyVaasa-klusterin viestinnässä. Meillä pääset osallistumaan myös seudun markkinointiin. Kanssamme pääset tekemään monipuolisesti viestintää ja markkinointia sekä tutustumaan Vaasan seudun verkostoihin.
Lue lisää

Lankapuoti ja studio saivat parissa päivässä uudet toimitilat

13.11.2023 | Uutiset
Joskus palapelin palaset loksahtelevat paikoilleen ilman ylimääräistä pyörittelyä, ja näin kävi myös syksyllä, kun Pitkänlahdenkadun ja Konepajankadun kulmassa liiketilan omistava valokuvausalan yrittäjä Esa Siltaloppi otti yhteyttä VASEKin Stefan Råbackiin ja pyysi vinkkejä yrityksistä, joita voisi kiinnostaa edellisten vuokralaisten jälkeen vapautunut liiketila. Stefan ohjasi Esan eteenpäin VASEKilla toimitila-asioista vastaavalle yritysneuvojalle sekä nettiin tutustumaan Vaasan seudun tontti- ja toimitilarekisteriin.
Lue lisää

Tuore yrittäjä toimittaa kuituliittymiä Pohjanmaalle

07.11.2023 | Uutiset
On kulunut pian kaksi vuotta siitä, kun laihialainen Joni-Pekka Kangasmäki sai kysymyksen silloiselta työnantajaltaan, olisiko hän kiinnostunut ostamaan ja jatkamaan yrityksen toimintaa. Joni-Pekka, joka oli työskennellyt kuitukaapeleiden hitsaamisen parissa Kai Myllyniemi Oy:ssä yli viiden vuoden ajan, ei ollut koskaan harkinnut yrittäjäksi ryhtymistä. Kysymys kuitenkin istutti siemenen, ja pian omistajanvaihtoprosessi lähtikin liikkeelle.
Lue lisää

Vastuullisuus ja investoinnit puhuttivat VASEKin juhlakiertueella

31.10.2023 | Uutiset
VASEKin 20-vuotisjuhlavuoden Vastuullisuuskiertue kiersi kahdeksan tapahtuman verran kaikissa VASEKin omistajakunnissa. Syyskuun puolessa välissä alkanut kiertue saatiin päätökseen lokakuun lopulla. Yhteensä lähes 200 osallistujaa tuli mukaan verkostoitumaan sekä kuulemaan yrityksen vastuullisuustyöstä, vastuullisuusviestinnästä, saatavilla olevista yritystuista sekä valmistautumisesta Vaasan seudulle suunniteltuihin suurinvestointeihin.
Lue lisää