CERM - kiertotalouden strategia- ja toimintasuunnitelma Pohjanmaalla

FOOTERBACKGROUND

CERM-hankkeessa laaditaan roadmap, joka sisältää strategian ja toimintasuunnitelman, jonka mukaan kolme Pohjanmaan maakuntaa kehittävät kiertotaloutta ja kestävää yhteiskuntaa. Tavoitteena on kehittää elinkeinoelämää siten, että toiminta perustuisi kiertotalouteen liittyvien vähähiilisyyden ja resurssitehokkuuden periaatteisiin.

Tavoitteena on tunnistaa kultakin alueelta ne tärkeimmät toimialat, joilla on suurimmat volyymit ja joissa kiertotaloudella on suurin potentiaali ja se voidaan implementoida helpoiten. Strategia- ja toimintasuunnitelman pohjaksi tehdään nykytila-analyysi, joka perustuu tilastoihin, yhteiskuntarakenteeseen, asukkaisiin ja liike-elämään.

Hankkeen aikana tunnistetaan yritysryhmiä, joilla yhdessä on suuri potentiaali käyttää toistensa materiaalivirtoja hyödykseen. Luodaan prosesseja, joitka hyödyntävät näitä tavoitteita tuotantoketjuissaan. Kun seudulla aloitetaan uusia hankkeita ja toimenpiteitä, joissa tarkoituksena on siirtyminen kiertotalouteen, on tämä toimintasuunnitelma tärkeä työkalu, jotta kaikki toimenpiteet ovat seudun yhteisten ja tunnistettujen tavoitteiden mukaisia.

Toimintasuunnitelmassa luodaan useita yritysyhteistyökuvioita, joissa toiminnasta tulee huomattavasti enemmän kiertotalouden mukaista, ja yritykset hyödyntävät seudun sisä- tai ulkopuolelta tulevia materiaalivirtoja, jotka tuovat selkeitä kilpailuetuja.

Hankkeen päättyessä meillä on seudulle selkeä strategia ja toimintasuunnitelma, jonka mukaan voimme käyttää kaikki resurssimme - sekä materiaali- että taloudelliset - tehokkaimmalla mahdollisella tavalla ja saada seutumme siirtymään täydelliseen kiertotalouteen ja muotoutumaan kestäväksi yhteiskunnaksi.

Hankeaika: 1.6.2019–30.9.2021

Talousarvio: 542 790 euroa