Vasabaserade Skycode publikens favorit i tillväxtföretagstävling

05.11.2021

Skycode Jussi MantylaJussi Mäntyläs (på höger) företag Skycode premierades i tillväxtföretagstävlingen.

Jussi Mäntyläs företag Skycode Oy är ett Vasabaserat företag som tillverkar artificiell intelligens. Skycode deltog i tillväxtföretagstävlingen KasvuOpen, där företaget utsågs till det mest lovande tillväxtföretaget inom automationsbranschen och röstades fram som publikfavorit utifrån sin pitch.

Skycode, som grundats av Jussi Mäntylä, har för närvarande 15 anställda – programmerare, programmerare inom artificiell intelligens, matematiker, försäljare och administrativ personal. Skycodes huvudprodukt, SkyPlanner, är en mjukvara där artificiell intelligens skapar en optimal produktionsplan för fabriker, det vill säga ett arbetsschema på en sekund.

– På Skycode har vi själva från början skapat och designat den artificiella intelligensen och dess fullständiga kunskap är av största vikt i utvecklingsarbetet. För företag spelar fabrikens och produktionens arbetsschema en stor roll. När arbetsschemat är optimalt flyter fabrikens produktion smidigare och fabriken producerar mer med samma resurser. Fabriken kommer således att bli mer lönsam helt enkelt genom att använda ett för den mer optimalt arbetsschema med hjälp av artificiell intelligens, säger Mäntylä och fortsätter:

– I dagsläget upprättas arbetsscheman på fabriker manuellt med den mänskliga hjärnans tankeverksamhet även om människans hjärna inte lämpar sig för optimering av hundratals eller till och med tusentals arbetsskeden. Våra hjärnor lämpar sig inte för den typen av arbete. Som ett resultat av detta utnyttjar fabrikerna inte sin fulla kapacitet.

Framgång i tillväxtföretagstävlingen

Mäntylä anmälde sig till KasvuOpens Kasvupolku-program på rekommendation av företagsrådgivaren. Att delta i tillväxtprogrammet var helt klart värt det, eftersom företaget valdes till mest lovande företaget inom automationsbranschen. På KasvuOpen Karnevalen i Jyväskylä 28.10 vann Skycode publikens favoritpris.

– Vi har haft ett mycket långt och givande samarbete med VASEK och vi fungerar också som Nyföretagscentrum Startias sakkunnigorganisation. Vi deltog även i KasvuOpen på uppmaning av vår företagsrådgivare. Kasvupolku-programmet var för oss en bra erfarenhet, och vår tillväxtplan blev mycket grundligt granskad av professionella sparrare. Det är viktigt att föra sina planer för kritisk granskning så att de finslipas till att bli ännu bättre. Det var också trevligt att se att sparrarna tyckte att vår produkt och koncept var så här lovande. Det var just på grundval av de trovärdiga tillväxtplanerna och framställningen som juryn i KasvuOpen och publiken gav sitt erkännande, konstaterar Mäntylä.

– Tillväxtprogrammen ger företag möjlighet till konfidentiell och personlig sparring med upp till fem till åtta olika sakkunniga. Tillväxtprogrammet är också ett bra tillfälle att nätverka regionalt inom den egna branschen och även nationellt med betydande partners, tillägger företagsrådgivare Kenneth Dalkvist.

Internationell tillväxt i planerna

Skycodes målsättning är att växa till ett betydande mjukvaruföretag och till en betydande arbetsgivare i Österbotten. Enligt Mäntylä är en snabb tillväxt möjlig med en reproducerbar mjukvaruprodukt, och det finns en enorm efterfrågan på produkten på den internationella marknaden. Företaget har organiskt finansierat utvecklingen av sin produkt med egna pengar och nu när produkten har lanserats styr dess artificiella intelligens redan produktionen på flera fabriker.

– Enligt våra undersökningar har SkyPlanners artificiella intelligens ett tekniskt försprång också internationellt och efterfrågan har varit häftig. Vårt mål är att göra SkyPlanner till standard inom industriell produktionsplanering internationellt. Nu när produktionsplaneringen ofta är manuell och inte optimal har det varit mycket enkelt att motivera SkyPlanners optimalitet och automatisering för kunderna. Programmets verksamhetsprincip är också lätt att förstå, även om den innehåller avancerad artificiell intelligensteknologi, säger Mäntylä.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Hållbarhetsarbete är en fortgående process i turismbranschen

29.11.2021 | Nyheter
26 företagare från hela Österbotten hade samlats 18.11 för att delta i en informationskväll på temat Vad är hållbar och ansvarsfullt utvecklande av Turismen?
Läs mera

Rekryterings- och anställningsfrågor bör hanteras sakligt och öppet

22.11.2021 | Nyheter
DKCO Advokatbyrås sakkunniga Nathalie Myrskog, Aki Aapio och Sofia Saarikko gav deltagarna en järndos av information om rekryterings- och anställningsfrågor vid evenemanget som arrangerades av VASEK och Kust-Österbottens Företagare den 18 november.
Läs mera

Vätgasnätverket knöt nya kontakter i Vasa

16.11.2021 | Nyheter
Den 11 november 2021 samlades det nationella vätgasnätverket i Vasa. Programmet för dagen inkluderade bland annat ett vätgasseminarium i Hankens auditorium som arrangerades gemensamt av Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och projektet H2 Ecosystem Roadmap. Presentationerna under seminariet gav upphov till livliga diskussioner och en hel del nya kontakter knöts.
Läs mera

Förhandlingarna om tomterna på GigaVaasa-området fortgår

12.11.2021 | Nyheter
Johnson Matthey myy akkumateriaaliliiketoimintansa, Vaasa tulee jatkamaan neuvotteluja uuden omistajan kanssa. GigaVaasa-alueen muistakin tonteista käydään keskusteluja useiden toimijoiden kanssa.
Läs mera

Prao visar arbetslivets olika möjligheter – Prao elevens tankar

12.11.2021 | Nyheter
Hej, jag är en prao elev på Vasaregionens Utveckling VASEK den här veckan.
Läs mera

Vardagslycka – medarbetarnas lycka är också viktigt för företag

11.11.2021 | Nyheter
Hur kan arbete och lycka hjälpa oss att nå framgång? Detta diskuterades på torsdag 4.11 i ett ledarskapsseminarium som anordnades i samarbete med Vasa universitetets Executive Education, Vasa stad och Vasaregionens Utveckling Ab VASEK. Evenemanget lockade representanter från företagsvärlden i Vasa, både på plats i Wasa Innovation Center och på distans.
Läs mera

Lantbruksmaskiner och -byggnader är Johans nisch

09.11.2021 | Nyheter
Det är sen höst och dimman ligger tät över Vörå när vi hälsar på i Johan Asplunds verkstad på Bergbyvägen. Sedan 2007 tillbaka driver han företaget Johans Service med fokus på service och reparationer av i huvudsak lantbruksmaskiner. Största delen av arbetstiden tillbringar han ute på fält, ofta hemma hos kunden, men för två år sedan investerade han i ett...
Läs mera

Nya företag startas aktivt – Nyföretagarcentralerna i Finland rf. uppmuntrar också till ägarskiften

08.11.2021 | Nyheter
Under perioden januari–september grundades det sammanlagt 150 nya företag med hjälp av Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia, vilket var 6 % mer än under motsvarande period i 2020. Att starta företag från noll är fortfarande det vanligaste sättet att bli företagare, men Nyföretagarcentralerna i Finland rf. uppmuntrar också att överväga som ett alternativ att ta över ett fungerande företag.
Läs mera