Nooga strävar efter att förbättra sina kunders vardag

31.03.2020

Bild tagen på Noogas kontor.Nooga erbjuder sina kunder bland annat löneräkning, bokföring, ekonomirådgivning samt system- och konsulttjänster.

Löneräkning, bokföring, ekonomirådgivning, system- och konsulttjänster eller kanske en ekonomichef på deltid – bland annat allt detta kan Nooga erbjuda sina kunder. I slutet av 2019 anslöt sig bolaget i Startias nätverk av sakkunnigorganisationer för att ännu bättre nå ut till företagen i Vasaregionen.

Nooga grundades 2016 i Jakobstad av fem företag, alla med kärnkompetens inom ekonomihantering. I dagens läge är det åtta ägare som är med i företaget. De har sammanlagt 22 anställda i Jakobstad, Vasa och Karleby.

–  Vi strävar efter att förenkla, förändra och förbättra våra kunders vardag. De får fokusera på sin kärnkompetens så sköter vi ekonomiförvaltningen, säger Noogas vd Monika Ahlskog.

Nooga har kunder från riktigt små företag till riktigt stora bolag. Vissa kunder köper enstaka tjänster, andra större helheter. Gemensamt för Noogas tjänster är att de baserar sig på moderna tekniker:

–  Digitalt ska det ju vara nuförtiden, tycker Ahlskog och fortsätter:

–  För företagaren är det viktigt att redan från första början hålla koll på sin ekonomi. Då är det behändigt att ha allt som behövs tillgängligt på telefonen och datorn. Det är också centralt att känna att man kan lita på sin bokföringsbyrå.

Vd Monika Ahlskog.Vd Monika Ahlskog uppmanar företagare att kontakta Nooga i stora som små ärenden som de vill diskutera med en konsult.

För tillfället, när vi lever under exceptionella omständigheter, kan det vara extranyttigt att kunna sköta allt som berör ekonomin digitalt. Det är också värt att fundera ifall något i det egna företagets verksamhet borde göras annorlunda på grund av de rådande förhållandena, och då kan det vara bra att diskutera saken med en expert. Nooga erbjuder företag en timmes avgiftsfri rådgivning för bland annat kassaplanering, finansiering och personalärenden fram till den 30 april, med ett begränsat antal rådgivningstillfällen. Man kan delta på distans.

–  Ta gärna kontakt om ni har små eller stora frågor ni vill diskutera med våra konsulter! uppmanar Ahlskog.

–  Även om situationen just nu ger upphov till ovisshet om framtiden, kan vi bara lita på att livet går vidare. Nu kan det vara bra läge att planera och utveckla sin verksamhet, till exempel med en partner som Nooga, säger Startias direktör Tommi Virkama.

 ‹ Gå till "Nyheter"

EnergyVaasa Talks-webbinarier presenterar energiteknologiteman hela året 2021

22.10.2020 | Nyheter
Arrangörerna för energibranschens internationella toppevenemang EnergyWeek startar i januari 2021 en ny webbinarserie: EnergyVaasa Talks. Webbinarserien sträcker sig över hela året 2021 och ämnena som behandlas har stark koppling till energiteknologin.
Läs mera

Var försiktig med företagskataloger – ta reda på vad du förbinder dig till

20.10.2020 | Nyheter
Att ingå olika slags avtal är en viktig del av företagarens vardag. Med avtalsfrågor bör man dock alltid vara försiktig så att det inte kommer några obehagliga överraskningar i efterhand. Gör aldrig något avtal muntligt eller via telefon, utan be alltid om säljarens offert minst via e-post och lova svara på det skriftligt exempelvis via e-post.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

20.10.2020 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Hur fixa läget när pengarna börjar ta slut? – Företagsrådgivarens 10 tips

15.10.2020 | Nyheter
Framförallt de rådande undantagsförhållandena under den här våren har försatt många företag i svårigheter, men motsvarande kan hända även i så kallade normala förhållanden. Om pengarna börjar ta slut och företaget har likviditetsproblem, vad ska man göra för att fixa läget?
Läs mera

Motorintresset förenar – Från sidobusiness till familjeföretag

12.10.2020 | Nyheter
Det faktum att det redan fanns fyra serviceverkstäder i byn skrämde inte Niklas Sjödahl i Molpe. För två år sedan tog han steget fullt ut och gick från fast anställd med en bisyssla till heltidsföretagare som mekaniker, plåtslagare och målare. Idag är NT-Service ett familjeföretag som förutom Niklas också sysselsätter tre personer till.
Läs mera

Första moderna tidens trähöghus i Vasa byggs upp i Melmo

08.10.2020 | Nyheter
Trä har redan i århundraden använts som byggmaterial för hus, men KL-tekniken (korslimmat trä) har ändrat spelplanen för träbyggning permanent. De hållbara och miljövänliga träbyggnaderna blir allt fler även i Vasaregionen, och regionens första trähöghus, Vaasan Viherlehto, byggs som bäst i Melmo. Lakea ansvarar för dess uppbyggnad.
Läs mera

Ägarskiftesrådgivningen lugnade inte helt ner sig ens under coronatiden

07.10.2020 | Nyheter
Till följd av coronasituationen fick VASEKs företagsrådgivning omorganisera sina företagstjänster och fokuserade på att hjälpa företag med de ekonomiska problem som orsakades av coronapandemin. Samtidigt skedde en tillfällig minskning av antalet kunder i start- och agärskiftesrådgivningen. – Under våren och sommaren främjades emellertid redan pågående ägar- eller generationsskiftesprocesser.
Läs mera

VASEK och Startia övergår tillfälligt till att betjäna sina kunder på distans

05.10.2020 | Nyheter
VASEK och Nyföretagscentrum Startia övergår som försiktighetsåtgärd från och med måndag 5 oktober att betjäna sina kunder endast på distans. Alla redan bokade möten ändras till distansmöten.
Läs mera