Lämna bilen hemma och låt samåkningsapplikationen sköta transporten

13.11.2019

IMG 5619 rajattuTobias Forngren har utvecklat applikationen i Freelway-företaget som grundades för fem år sedan.

Tänk om du kunde lämna bilen hemma och i stället logga in i mobilapplikationen för att se om någon i närområdet har plats för en i sin bil eller taxi. Eller välja egen bil och kolla i appen ifall någon är på väg åt samma håll och behöver skjuts. Projektchef för cirkulär ekonomi Göran Östberg ordnade i slutet av oktober ett företagsmöte där Tobias Forngren från det svenska företaget Freelway presenterade deras mobilapp.

– Freelway är en digital plattform för att koordinera transporter av varor och personer speciellt i glest befolkade områden och på landsbygden. Applikationen för samman olika former av transportbehov. Freelway passar till exempel för användning på en liten ort eller som egen applikation på en större arbetsplats, säger Forngren.

– I Västerås kan de 4 000 anställda på ABB samordna transporter och applikationen visar hur detta påverkat bolagets koldioxidavtryck. Man sparar även in på kilometerersättningar och resekostnader när de anställda kan till exempel dela taxi när de ska åka på arbetsresa, exemplifierar Forngren.

I Skattungbyn i Sverige används Freelway-applikationen av en privat grupp. Byaföreningens aktivmedlemmar administrerar gruppen och fungerar vid behov som användarhjälp.

– Skattung ligger ungefär en timme bort från Falun. Med kollektivtrafiken tar resan tre timmar. Applikationen är till stor nytta när man behöver ta sig till sjukhuset, tågstationen eller något evenemang. När en kommuninvånare beviljats transport till exempel till läkarens mottagning, kan det av olika orsaker hända att bilen åker tillbaka till sin startplats utan passagerare. Med hjälp av applikationen kan dessa transporter erbjudas till förfogande av någon annan, berättar Forngren och fortsätter:

– Freelway är en plattform som kan användas på många olika sätt och varje grupp kan själv definiera reglerna på hur den ska användas. På orienteringsevenemanget O-ringen fick tävlarna samordna transporter till startpunkterna för olika etapper med hjälp av Freelway.

IMG 5623 rajattuMed i mötet var Peter Källberg, Göran Östberg, Kenneth Svanbäck, Matias Båsk, Tobias Forngren, Anna Måtts-Fransén, Jenny Malmsten och Patric Wiik.

Korsholms kommuns näringslivschef Matias Båsk funderade om applikationen kunde lämpa sig som komplettering för Byabussen som trafikerar från de olika byarna i Korsholm:

– Via appen kunde man få reda på om det finns plats på bussen utan att behöva ringa och fråga.

Malax kommundirektör Jenny Malmsten begrundade applikationens lämplighet för bergöbor.

– Applikationen kunde bidra till att minska på pendeltrafiken. Ofta kör grannar efter varandra mot Vasa och jobbet.

Kenneth Svanbäck från Ingves & Svanbäck och Patric Wiik från Wiik & Ström var ense om att informationen om rutter och transporter är allt för spridd och resekedjor förverkligas inte i dagsläget.

– Bekämpningen av klimatförändringen har tydligt påvisat att vi kollektivtrafikoperatörer behövs, men vi måste också kunna förändras och förnyas. Vi behöver föra diskussion om ämnet på varje nivå så att transporten blir miljövänligare. Mindre trafikerande och mera passagerare är vad som behövs!

Representanterna för busstrafiken såg inte den samåkningsfrämjande applikationen som en konkurrent:

– All samåkning bidrar till det goda, när alla inte tar egen bil. Är man öppen för samåkning, är man också öppen för kollektivtrafiken och det i sin tur gynnar oss, konstaterade Svanbäck.

Östberg, som fungerade som värd för Forngrens besök till de olika företagen i Vasaregionen, berättar att alla organisationer och företag i Vasa som hört om Freelway var utan undantag väldigt intresserade:

– Alla såg genast många möjligheter att utveckla paket- och persontransporter på landsbygden, i olika byar och framförallt i skärgården. Även anslutningstrafiken vid hamnarna i både Vasa och Umeå kunde dra nytta av Freelway-applikationen. Vi hoppas att alla dessa sammanträffanden leder till ytterligare åtgärder.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Karriärsitz-evenemanget som ordnades i Umeå redan för andra gången lyckades bra!

05.12.2019 | Nyheter
Rekryteringsevenemanget Karriärsitz ordnades för andra gången vid Umeå universitet fredag 22.11.2019. I evenemanget deltog från Umeå 35 studerande från följande branscher: teknik, medicin, social- och hälsosektorn, ekonomi samt media. På plats från Vasa fanns Vasa centralsjukhus, Vasa stad, Folkhälsan och KWH-koncernen.
Läs mera

Malax Bageri & Conditori förstorar

03.12.2019 | Nyheter
Ritningarna är klara, stödansökan inlämnad och alldeles strax ska utbyggnadsarbetet påbörjas vid Malax Bageri & Conditori. Ägare Mats Udd hoppas att allt ska vara klart till våren, och ser fram emot att kunna höja produktionen på konditorisidan.
Läs mera

Komatsu Forest knyter kontakter i Österbotten

29.11.2019 | Nyheter
Komatsu Forest är en av världens största tillverkare av skogsmaskiner med två tillverkningsenheter och kontor i elva länder runtom i världen. Bolaget håller som bäst på att bygga en koldioxidneutral fabrik i Umeå och därför besökte bolagets fabrikschefer Martin Ärlestig och Krister Rosendahl Vasa – de ville träffa finländska företag för att möjligen hitta nya samarbetspartners och underleverantörer till den...
Läs mera

Sättet att förflytta sig förändrar vi tillsammans – det hänger inte bara på att någon borde

27.11.2019 | Nyheter
I ett strategiseminarium arrangerat av projektet MoveIT den 21 november, diskuterades konkreta saker livligt, dvs. på vilka sätt man kan komma närmare en situation där koldioxidsnåla transporttjänster på riktigt skulle stå till buds i Vasaregionen.
Läs mera

Om tillväxtföretag

24.11.2019 | Nyheter
För att lyckas med att höja Finlands sysselsättningsgrad till 75 procent, är det väldigt viktigt att få även små och medelstora företag samt ensamföretagare att växa och sysselsätta. Företagsköp har en viktig roll även här.
Läs mera

Stefan Råback till SEKES styrelse

21.11.2019 | Nyheter
Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry valitsi vuosikokouksessaan 21.11.2019 yhdistykselle hallituksen vuodelle 2020.
Läs mera

Företagsbyn erbjuder upplevelser och stöder företagarfostran

20.11.2019 | Nyheter
Vad sysslar Nyföretagscentrum Startias företagsrådgivare med egentligen? Hurdana projekt leder Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs projektchefer? Dessa frågor får sjätteklassister i regionen svar på under det pågående skolåret när de besöker Företagsbyn för lågstadier i Österbotten, för nu kan de för första gången välja företagsrådgivare eller projektchef som yrke för en dag.
Läs mera