Lämna bilen hemma och låt samåkningsapplikationen sköta transporten

13.11.2019

IMG 5619 rajattuTobias Forngren har utvecklat applikationen i Freelway-företaget som grundades för fem år sedan.

Tänk om du kunde lämna bilen hemma och i stället logga in i mobilapplikationen för att se om någon i närområdet har plats för en i sin bil eller taxi. Eller välja egen bil och kolla i appen ifall någon är på väg åt samma håll och behöver skjuts. Projektchef för cirkulär ekonomi Göran Östberg ordnade i slutet av oktober ett företagsmöte där Tobias Forngren från det svenska företaget Freelway presenterade deras mobilapp.

– Freelway är en digital plattform för att koordinera transporter av varor och personer speciellt i glest befolkade områden och på landsbygden. Applikationen för samman olika former av transportbehov. Freelway passar till exempel för användning på en liten ort eller som egen applikation på en större arbetsplats, säger Forngren.

– I Västerås kan de 4 000 anställda på ABB samordna transporter och applikationen visar hur detta påverkat bolagets koldioxidavtryck. Man sparar även in på kilometerersättningar och resekostnader när de anställda kan till exempel dela taxi när de ska åka på arbetsresa, exemplifierar Forngren.

I Skattungbyn i Sverige används Freelway-applikationen av en privat grupp. Byaföreningens aktivmedlemmar administrerar gruppen och fungerar vid behov som användarhjälp.

– Skattung ligger ungefär en timme bort från Falun. Med kollektivtrafiken tar resan tre timmar. Applikationen är till stor nytta när man behöver ta sig till sjukhuset, tågstationen eller något evenemang. När en kommuninvånare beviljats transport till exempel till läkarens mottagning, kan det av olika orsaker hända att bilen åker tillbaka till sin startplats utan passagerare. Med hjälp av applikationen kan dessa transporter erbjudas till förfogande av någon annan, berättar Forngren och fortsätter:

– Freelway är en plattform som kan användas på många olika sätt och varje grupp kan själv definiera reglerna på hur den ska användas. På orienteringsevenemanget O-ringen fick tävlarna samordna transporter till startpunkterna för olika etapper med hjälp av Freelway.

IMG 5623 rajattuMed i mötet var Peter Källberg, Göran Östberg, Kenneth Svanbäck, Matias Båsk, Tobias Forngren, Anna Måtts-Fransén, Jenny Malmsten och Patric Wiik.

Korsholms kommuns näringslivschef Matias Båsk funderade om applikationen kunde lämpa sig som komplettering för Byabussen som trafikerar från de olika byarna i Korsholm:

– Via appen kunde man få reda på om det finns plats på bussen utan att behöva ringa och fråga.

Malax kommundirektör Jenny Malmsten begrundade applikationens lämplighet för bergöbor.

– Applikationen kunde bidra till att minska på pendeltrafiken. Ofta kör grannar efter varandra mot Vasa och jobbet.

Kenneth Svanbäck från Ingves & Svanbäck och Patric Wiik från Wiik & Ström var ense om att informationen om rutter och transporter är allt för spridd och resekedjor förverkligas inte i dagsläget.

– Bekämpningen av klimatförändringen har tydligt påvisat att vi kollektivtrafikoperatörer behövs, men vi måste också kunna förändras och förnyas. Vi behöver föra diskussion om ämnet på varje nivå så att transporten blir miljövänligare. Mindre trafikerande och mera passagerare är vad som behövs!

Representanterna för busstrafiken såg inte den samåkningsfrämjande applikationen som en konkurrent:

– All samåkning bidrar till det goda, när alla inte tar egen bil. Är man öppen för samåkning, är man också öppen för kollektivtrafiken och det i sin tur gynnar oss, konstaterade Svanbäck.

Östberg, som fungerade som värd för Forngrens besök till de olika företagen i Vasaregionen, berättar att alla organisationer och företag i Vasa som hört om Freelway var utan undantag väldigt intresserade:

– Alla såg genast många möjligheter att utveckla paket- och persontransporter på landsbygden, i olika byar och framförallt i skärgården. Även anslutningstrafiken vid hamnarna i både Vasa och Umeå kunde dra nytta av Freelway-applikationen. Vi hoppas att alla dessa sammanträffanden leder till ytterligare åtgärder.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Webbinarserien Industry Insight fortsatte med offentliga direktupphandlingar

29.10.2020 | Nyheter
Offentliga upphandlingar öppnar upp för stora möjligheter för företagen men kan också kännas som en utmaning att ta sig an - hur ska små och medelstora företag ha en chans bland upphandlingsanbuden? Senast i serien Industry Insight från projektet Future Cleantech Solutions fick deltagarna insikt i tillvägagångssätt för att hitta och vinna upphandlingar.
Läs mera

Företagare tror ändå på framtiden – trots den svåra situationen

26.10.2020 | Nyheter
Coronakrisen som drabbade Finland under våren har påverkat alla företag på något sätt. Många företag har stött på stora ekonomiska svårigheter, de allra flesta kämpar framåt, vissa har dragit nytta av coronan, vissa har tvingats av krisen att söka nya möjligheter och utveckla verksamheten. Tjänstesektorerna, särskilt turistsektorn och resebranschen, har drabbats hårdast.
Läs mera

EnergyVaasa Talks-webbinarier presenterar energiteknologiteman hela året 2021

22.10.2020 | Nyheter
Arrangörerna för energibranschens internationella toppevenemang EnergyWeek startar i januari 2021 en ny webbinarserie: EnergyVaasa Talks. Webbinarserien sträcker sig över hela året 2021 och ämnena som behandlas har stark koppling till energiteknologin.
Läs mera

Var försiktig med företagskataloger – ta reda på vad du förbinder dig till

20.10.2020 | Nyheter
Att ingå olika slags avtal är en viktig del av företagarens vardag. Med avtalsfrågor bör man dock alltid vara försiktig så att det inte kommer några obehagliga överraskningar i efterhand. Gör aldrig något avtal muntligt eller via telefon, utan be alltid om säljarens offert minst via e-post och lova svara på det skriftligt exempelvis via e-post.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

20.10.2020 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Hur fixa läget när pengarna börjar ta slut? – Företagsrådgivarens 10 tips

15.10.2020 | Nyheter
Framförallt de rådande undantagsförhållandena under den här våren har försatt många företag i svårigheter, men motsvarande kan hända även i så kallade normala förhållanden. Om pengarna börjar ta slut och företaget har likviditetsproblem, vad ska man göra för att fixa läget?
Läs mera

Motorintresset förenar – Från sidobusiness till familjeföretag

12.10.2020 | Nyheter
Det faktum att det redan fanns fyra serviceverkstäder i byn skrämde inte Niklas Sjödahl i Molpe. För två år sedan tog han steget fullt ut och gick från fast anställd med en bisyssla till heltidsföretagare som mekaniker, plåtslagare och målare. Idag är NT-Service ett familjeföretag som förutom Niklas också sysselsätter tre personer till.
Läs mera

Första moderna tidens trähöghus i Vasa byggs upp i Melmo

08.10.2020 | Nyheter
Trä har redan i århundraden använts som byggmaterial för hus, men KL-tekniken (korslimmat trä) har ändrat spelplanen för träbyggning permanent. De hållbara och miljövänliga träbyggnaderna blir allt fler även i Vasaregionen, och regionens första trähöghus, Vaasan Viherlehto, byggs som bäst i Melmo. Lakea ansvarar för dess uppbyggnad.
Läs mera