Kyrolandet – resmålet med dragningskraft

24.06.2020

Kyronmaa hanke

Kyrolandet, det vill säga Storkyro, Laihela och Lillkyro, är ett potentiellt resmål för såväl inhemska som internationella turister. Laihelas omtalade snålhet är känt i hela Finland, plåtslagarkunnandet i Lillkyro är värt att beundra och tack vare Kyrö Distillery och verksamheten som byggts upp kring det är Storkyro känt även utomlands. Dessutom slingrar sig vackra Kyro älv genom området och erbjuder olika möjligheter när det kommer till upplevelser och attraktioner.

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK startar i början av september ett projekt vars mål är att öka medvetandet bland de som är knutna till turismnäringen om hur man får flera lockande turismprodukter till området.

– Området har goda förutsättningar som ett resmål, men det behövs flera konkreta produkter och produktpaket som lockar turister att stanna en längre tid. Detta kräver förstås samarbete mellan olika aktörer. Det är meningen att projektet ska hjälpa till att starta processen och skapa grund för nya partnerskap, berättar projektchef Peter Källberg på VASEK.

Allt börjar med att kartlägga nuläget

I projektet ska man allra först kartlägga lokala företagare och befintliga turismprodukter för att få en överblick över nuläget. I området finns även vandrings- och cykelleder samt paddlingsrutter som ska tas i beaktande.

– För att åstadkomma fungerande samarbete måste vi veta hurdan verksamhet och hurdana möjligheter med anknytning till resebranschen redan finns i området och vem alla som är beredda att samarbeta. Efter kartläggningen ordnar vi infotillfällen, workshopar och träning, där deltagarna får information om till exempel produktifiering av idéer, paketering av produkter samt marknadsföring och hållbar turism, räknar Källberg upp.

De deltagande företagen kan inhämta nya idéer och inspiration även på mässor och studieresor som ordnas till områden med liknande turismprofil.

– Vi hoppas att kunna nå så brett som möjligt företagare och andra parter som är involverade i turismnäringen i Kyrolandet. Genom att samarbeta har aktörerna i området möjligheter att utveckla attraktiva produktpaket som gagnar hela områdets turismnäring, förklarar Källberg.

Kyrolandets turismprojekt finansieras av Leader Yhyres och Europeiska jordbruksfonden för landsbygden.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Språk-, kommunikations- och webbtjänster – allt under samma tak hos Lingvafix Communications

28.07.2021 | Nyheter
Rainer Ahlvik startade Lingvafix Communications 1992 som bisyssla, och 2011 var det dags att prova på om företagsverksamheten håller även på heltid – vilket den gjorde. År 2019 kom även frun Lilian Åstrand-Ahlvik med i företaget, med en examen i översättning samt 30 års erfarenhet av bl.a. projektadministration och förändringskommunikation i bakfickan.
Läs mera

Kajakuthyrningsföretag fick sin början av kärlek till sporten

08.07.2021 | Nyheter
Företagare Leo Tuisku grundade Vasa Kajakuthyrning i slutet av 2020, men den egentliga verksamheten startade för ett par månader sedan. Tuisku, som driver företaget som bisyssla, berättar att de första kunderna kom på Kristi himmelsfärdsdag, varefter verksamheten börjat rulla på ordentligt.
Läs mera

Avvikelser i VASEKs öppethållningstider och TE-byråns startpengsbehandling i juli

07.07.2021 | Nyheter
VASEK har stängt i juli vecka 28–29, det vill säga 12.–25.7.2021. Österbottens TE-byrå har sommarpaus i startpengsbehandlingen vecka 29, det vill säga 19.7.–25.7.2021.
Läs mera

Utnyttjande av biogas medför flera utmaningar

05.07.2021 | Nyheter
Den 18 juni diskuterades biogas vid Stormossen när CERM-projektledarna Göran Östberg, Rasmus Hautala och via distansanslutning Tomas Knuts bjöd in biogasoperatörer i Österbotten för att diskutera utveckling, framtid och framtida alternativ för utnyttjande av biogas.
Läs mera

”Ni gör ett mycket bra jobb för regionen” – skolbetyget för VASEKs verksamhet till och med 8,6

01.07.2021 | Nyheter
I maj skickade Vasaregionens Utveckling Ab VASEK sin årliga intressentenkät till cirka 180 personer. Bland dem fanns representanter för näringslivet, regionutvecklingsmyndigheter och utbildningssektorn samt genomförare av utvecklingsprojekt. Ordförandena för ägarkommunernas kommunfullmäktige samt -styrelser fick också besvara enkäten.
Läs mera

Vägkartan för koldioxidsnåla transporttjänster ökar transportens hållbarhet och användarantal

29.06.2021 | Nyheter
Inom MoveIT-projektet har man tagit fram vägkartan Koldioxidsnål transportservice i Vasaregionen 2030, som bidrar till att uppfatta de utvecklingsstigar som kan öka transportens hållbarhet och användarantalet för olika transporttjänster.
Läs mera

Tre lyckliga får Maria Veitola på besök i augusti – över hundra sökanden och anmälda

22.06.2021 | Nyheter
Vasa siktar på att bli den lyckligaste staden i världens lyckligaste land. Som en del av resan söker vi tillsamman med redaktör Maria Veitola den lyckligaste människan i Vasaregionen och samtidigt hela världen. Hela 115 personer anmälde sig själv eller blev anmälda av någon annan!
Läs mera

Ta sommarbussen ut till regionens besöksmål

22.06.2021 | Nyheter
Visit Vasas sommarbussturer inleddes i maj och i juni körs turer fyra dagar i veckan. Med sommarbussen kan man i juni besöka bland annat Södra Vallgrunds och Svedjehamns destinationer, och i juli kommer utbudet att fyllas på med flera besöksmål.
Läs mera