Kyrolandet – resmålet med dragningskraft

24.06.2020

Kyronmaa hanke

Kyrolandet, det vill säga Storkyro, Laihela och Lillkyro, är ett potentiellt resmål för såväl inhemska som internationella turister. Laihelas omtalade snålhet är känt i hela Finland, plåtslagarkunnandet i Lillkyro är värt att beundra och tack vare Kyrö Distillery och verksamheten som byggts upp kring det är Storkyro känt även utomlands. Dessutom slingrar sig vackra Kyro älv genom området och erbjuder olika möjligheter när det kommer till upplevelser och attraktioner.

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK startar i början av september ett projekt vars mål är att öka medvetandet bland de som är knutna till turismnäringen om hur man får flera lockande turismprodukter till området.

– Området har goda förutsättningar som ett resmål, men det behövs flera konkreta produkter och produktpaket som lockar turister att stanna en längre tid. Detta kräver förstås samarbete mellan olika aktörer. Det är meningen att projektet ska hjälpa till att starta processen och skapa grund för nya partnerskap, berättar projektchef Peter Källberg på VASEK.

Allt börjar med att kartlägga nuläget

I projektet ska man allra först kartlägga lokala företagare och befintliga turismprodukter för att få en överblick över nuläget. I området finns även vandrings- och cykelleder samt paddlingsrutter som ska tas i beaktande.

– För att åstadkomma fungerande samarbete måste vi veta hurdan verksamhet och hurdana möjligheter med anknytning till resebranschen redan finns i området och vem alla som är beredda att samarbeta. Efter kartläggningen ordnar vi infotillfällen, workshopar och träning, där deltagarna får information om till exempel produktifiering av idéer, paketering av produkter samt marknadsföring och hållbar turism, räknar Källberg upp.

De deltagande företagen kan inhämta nya idéer och inspiration även på mässor och studieresor som ordnas till områden med liknande turismprofil.

– Vi hoppas att kunna nå så brett som möjligt företagare och andra parter som är involverade i turismnäringen i Kyrolandet. Genom att samarbeta har aktörerna i området möjligheter att utveckla attraktiva produktpaket som gagnar hela områdets turismnäring, förklarar Källberg.

Kyrolandets turismprojekt finansieras av Leader Yhyres och Europeiska jordbruksfonden för landsbygden.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Äppelgårdens Djurpensionat börjar sakta återhämta sig efter coronakrisen 

06.07.2020 | Nyheter
Maj-Lis Isojoki har hållit på med hundar i hela sitt liv. När hon gick i pension efter att jobbat 40 år som lektor på Handelsläroverket hade hon på klart att hon vill fortsätta jobba med något. Detta var hundar och nu har hon drivit djurpensionat i 10 år.  
Läs mera

VASEKs företagstjänster betjänar hela sommaren – över 1 000 företag redan fått hjälp i coronaläget

30.06.2020 | Nyheter
I och med att semesterperioden inleds och coronarestriktionerna lindras underlättar även företagens situation. – Det är fint att coronaläget nu är sådant att olika restriktioner redan kan börja upphävas. Detta är en välkommen nyhet för företagare, som haft en jätteutmanande vår, konstaterar VASEKs vd Stefan Råback.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

30.06.2020 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Musikern Charles Plogman väntar på att få uppträda live igen

26.06.2020 | Nyheter
Charles Plogman blev intresserad av musik redan i tonåren och har sedan dess hållit på med allt möjligt musikrelaterat. Han grundade musikförlaget Meir Music år 1997 och efter ett par år öppnades möjligheten för honom att hålla på med musik på heltid.
Läs mera

Kyrolandet – resmålet med dragningskraft

24.06.2020 | Nyheter
Kyrolandet, det vill säga Storkyro, Laihela och Lillkyro, är ett potentiellt resmål för såväl inhemska som internationella turister. Laihelas omtalade snålhet är känt i hela Finland, plåtslagarkunnandet i Lillkyro är värt att beundra och tack vare Kyrö Distillery och verksamheten som byggts upp kring det är Storkyro känt även utomlands.
Läs mera

Stöd för ensamföretagare

24.06.2020 | Nyheter
Kommunerna beviljar ensamföretagare bidrag för att stabilisera verksamheten till följd av coronaepidemin. Beslutet om bidrag för ensamföretagare fattas i den kommun som företaget i företags- och organisationsregistret har som hemkommun (Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs, Laihela eller Storkyro).
Läs mera

Ensamföretagarstödet ett hjälp i nöden för loppisföretagaren

18.06.2020 | Nyheter
Susanna Jokinen är ensamföretagare och har drivit eget lopptorg i Tervajoki i fyra år. Hennes lopptorg Susan kirppis fungerar där som ett vanligt lopptorg, men också som ett ställe där folk möter varann. Man kan inte kalla Susan kirppis endast en vanlig loppis, eftersom det utvecklats också ett café vid sidan om lopptorgsverksamheten.
Läs mera

Ny typ av båtcharter erbjuder fartfyllda upplevelser ute till havs

17.06.2020 | Nyheter
Med hemmahamn i Molpe och med den yttre skärgården bara 15 minuter bort, inleder i dagarna West Coast Rib Charter en helt ny typ av upplevelseinriktad båtcharter.
Läs mera