Kunden trycker på print och Movaco sköter resten

10.06.2020

Mårten Snellman, Alexandra Nivukoski, Outi Barysheva.Movacos företagare Mårten Snellman och kundansvariga Alexandra Nivukoski och Outi Barysheva vill underlätta kundens vardag genom att hitta lösningar som är effektiva och verkligen uppfyller kundens behov.

Movaco, specialist inom utskrift och dokumenthantering, betjänar företagen i Vasaregionen som auktoriserad Canon Business Center-återförsäljare. Företagets mål är att effektivera kundens verksamhet genom att erbjuda mångsidiga lösningar inom dokumenthantering, med allt från utskrift eller skanning till dokumentets datasäkra överföring och lagring.

I början av 2020 anslöt sig Movaco till Nyföretagscentrum Startias nätverk av sakkunnigpartners för att allt bättre kunna nå ut till småföretagen i Vasaregionen redan i deras startskede.

– Vår uppgift är att erbjuda kunden lösningar till utskrift och dokumenthantering. Kunden behöver bara trycka på print och vi ser till att allt annat fungerar. Det är också väldigt viktigt för oss att användarna faktiskt kan använda anordningsegenskaperna som gör deras arbete mera effektivt. Man behöver alltså inte kämpa på ensam, utan kunden får koncentrera sig på sin kärnkompetens, berättar Outi Barysheva, kundansvarig på Movaco.

Alexandra Nivukoski och Outi Barysheva.

Alexandra Nivukoski och Outi Barysheva arbetar som kundansvariga på Movaco.

– Vi vill vara företagens partner. Vi värnar om goda kundrelationer, som uppstår ur förtroende. Vi vill gärna vara vid företagens sida till och med direkt från start, fortsätter hon.

Allt från små printrar till storformatskrivare

Hos Movaco kan företag alltså skaffa utskrivare enligt behov, allt från en liten printer till storformatskrivare och dessutom allt papper, alla färgkasetter och service som behövs. Var och en av kunderna betjänas alltid av en egen kontaktperson, som kan bekanta sig med företagets verksamhet och hjälpa kunden välja lösningar och tjänster som genuint underlättar dennes vardag.

Kundkretsen består huvudsakligen av sm-företag och aktörer inom den offentliga sektorn. Tjänsterna passar ändå oavsett organisationens storlek och form alla som behöver skriva ut och spara dokument.

Även för småföretagens dokumenthantering

Ibland kan flaskhalsen i kontorsarbetet vara just en utskrift: till exempel en svårtolkad blankett som är arbetsam och tidskrävande att handlägga. Då kan Movaco hjälpa till genom att ändra om datainsamlingen i elektronisk format.

Movaco9Movacos kontor ligger på Bangatan i Vasa.

– Vi vill förstå kundens affärsverksamhet och därigenom hitta lösningar som är effektiva och verkligen uppfyller kundens behov. Helhetsbetonad service är av största vikt för oss, konstaterar Barysheva.

– Fungerande maskiner gör det möjligt för företagaren att koncentrera sig på sitt eget kunnande. Movaco har en gedigen expertis inom allt som har med utskrift att göra och som en lokal aktör har de färdigheten att väldigt flexibelt betjäna företagen i vår region, säger Startias direktör Tommi Virkama.

 ‹ Gå till "Nyheter"

EnergyVaasa Talks-webbinarier presenterar energiteknologiteman hela året 2021

22.10.2020 | Nyheter
Arrangörerna för energibranschens internationella toppevenemang EnergyWeek startar i januari 2021 en ny webbinarserie: EnergyVaasa Talks. Webbinarserien sträcker sig över hela året 2021 och ämnena som behandlas har stark koppling till energiteknologin.
Läs mera

Var försiktig med företagskataloger – ta reda på vad du förbinder dig till

20.10.2020 | Nyheter
Att ingå olika slags avtal är en viktig del av företagarens vardag. Med avtalsfrågor bör man dock alltid vara försiktig så att det inte kommer några obehagliga överraskningar i efterhand. Gör aldrig något avtal muntligt eller via telefon, utan be alltid om säljarens offert minst via e-post och lova svara på det skriftligt exempelvis via e-post.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

20.10.2020 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Hur fixa läget när pengarna börjar ta slut? – Företagsrådgivarens 10 tips

15.10.2020 | Nyheter
Framförallt de rådande undantagsförhållandena under den här våren har försatt många företag i svårigheter, men motsvarande kan hända även i så kallade normala förhållanden. Om pengarna börjar ta slut och företaget har likviditetsproblem, vad ska man göra för att fixa läget?
Läs mera

Motorintresset förenar – Från sidobusiness till familjeföretag

12.10.2020 | Nyheter
Det faktum att det redan fanns fyra serviceverkstäder i byn skrämde inte Niklas Sjödahl i Molpe. För två år sedan tog han steget fullt ut och gick från fast anställd med en bisyssla till heltidsföretagare som mekaniker, plåtslagare och målare. Idag är NT-Service ett familjeföretag som förutom Niklas också sysselsätter tre personer till.
Läs mera

Första moderna tidens trähöghus i Vasa byggs upp i Melmo

08.10.2020 | Nyheter
Trä har redan i århundraden använts som byggmaterial för hus, men KL-tekniken (korslimmat trä) har ändrat spelplanen för träbyggning permanent. De hållbara och miljövänliga träbyggnaderna blir allt fler även i Vasaregionen, och regionens första trähöghus, Vaasan Viherlehto, byggs som bäst i Melmo. Lakea ansvarar för dess uppbyggnad.
Läs mera

Ägarskiftesrådgivningen lugnade inte helt ner sig ens under coronatiden

07.10.2020 | Nyheter
Till följd av coronasituationen fick VASEKs företagsrådgivning omorganisera sina företagstjänster och fokuserade på att hjälpa företag med de ekonomiska problem som orsakades av coronapandemin. Samtidigt skedde en tillfällig minskning av antalet kunder i start- och agärskiftesrådgivningen. – Under våren och sommaren främjades emellertid redan pågående ägar- eller generationsskiftesprocesser.
Läs mera

VASEK och Startia övergår tillfälligt till att betjäna sina kunder på distans

05.10.2020 | Nyheter
VASEK och Nyföretagscentrum Startia övergår som försiktighetsåtgärd från och med måndag 5 oktober att betjäna sina kunder endast på distans. Alla redan bokade möten ändras till distansmöten.
Läs mera