Komatsu Forest knyter kontakter i Österbotten

29.11.2019

KomatsuForest1 600pxMartin Ärlestig presenterade Komatsu Forest och svarade på frågor under tillfället som ordnades vid Wasa Innovation Center.

Komatsu Forest är en av världens största tillverkare av skogsmaskiner med två tillverkningsenheter och kontor i elva länder runtom i världen. Bolaget håller som bäst på att bygga en koldioxidneutral fabrik i Umeå och därför besökte bolagets fabrikschefer Martin Ärlestig och Krister Rosendahl Vasa – de ville träffa finländska företag för att möjligen hitta nya samarbetspartners och underleverantörer till den nya etableringen.

Dagen i Vasa inleddes med några företagsmöten och på eftermiddagen avrundades besöket med ett infotillfälle vid Wasa Innovation Center. Tillfället bestod av två delar: under den första berättade Rosendahl och Ärlestig allmänt om Komatsu Forest och den blivande fabriken och under den andra fick en del på förhand utvalda företag en personlig träff med Komatsu Forests representanter. Dryga 70 företag deltog i tillfället som arrangerades av projektet Future Cleantech Solutions (FCS).

– Vi blev överraskade över att det fanns så stort intresse för ett personligt möte med Komatsu Forest, men förstås på ett positivt sätt, säger Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs projektchef Mauritz Knuts, som är med i FCS-projektgruppen.

KomatsuForest2 600pxDryga 70 företag deltog i tillfället som arrangerades av projektet Future Cleantech Solutions (FCS).

– Dagen lyckades över förväntningarna. Komatsu Forest var väldigt nöjd med de kontakter som de skapade här, och de säger att de kommer att fortsätta diskussionerna med flera av företagen som de träffade, berättar Triinu Varblane från Teknologicentret Merinova, som fungerar som koordinator för FCS-projektet.

Fabriken som Komatsu Forest bygger blir enorm, med en fabriksyta på 40 000 kvadratmeter, vilket skulle rymma närmare sex hela fotbollsplaner. Man talar alltså om en jättesatsning, där miljöaspekterna tas i beaktande och allt ska göras så hållbart som möjligt. Enligt Ärlestig valde bolaget att investera just i Umeå tack vare det starka tillverkningskunnandet och de goda logistiska förbindelserna som finns i storområdet.

– Det gladde mig speciellt att se gränsöverskridande samarbete, för att det är precis vad vi vill nå med FCS-projektet. Av de företag som fick träffa Komatsu Forest personligen var lika delar från Österbotten, Syd- och Mellersta Österbotten samt Mellersta och Norra Finland. Det gynnar samarbetet att företagen i vårt storområde bekantar sig med varandra och tillsammans gör sitt kunnande känt. Evenemanget var alltså lyckat även som en plattform för att föra samman olika aktörer, funderar Reija Harlamow, FCS-projektgruppens representant från Karlebynejdens Utveckling Ab KOSEK.

Kontakta Future Cleantech Solutions-projektgruppen ifall det finns intresse för gränsöverskridande samarbete i ditt företag!

 

Mera information om projektet Future Cleantech Solutions‹ Gå till "Nyheter"

Nationellt företagarpris 2021 till Dermoshop

25.09.2021 | Nyheter
Dermoshops framgång bygger på ett starkt varumärke Dermosil och en webbshop. Företaget lanserade den första versionen av webbshopen redan för 25 år sedan.
Läs mera

Projektet Hållbart Österbotten medverkar på Hållbarhetsveckan måndagen 27.9.

21.09.2021 | Nyheter
Projektet Hållbart Österbotten medverkar på Hållbarhetsveckan måndagen 27.9. Under Hållbarhetsveckan i Österbotten erbjuds turismaktörerna i området ett bra tillfälle att få höra bl.a. • Varför begreppet Hållbar turism blir allt viktigare och • Om vikten av Sustainable Travel Finland (STF)-programmet för hållbar turism som konkurrensmedel.
Läs mera

Gårds Smak Ab Startias Årets 2021 nyföretagare i Vasaregionen

20.09.2021 | Nyheter
Nyföretagscentrum Startia har valt vöråföretaget Gårds Smak Ab till årets 2021 nyföretagare i Vasaregionen.
Läs mera

Hela Finland kan nu rösta på världens lyckligaste person

15.09.2021 | Nyheter
Journalisten Maria Veitola besökte Vasaregionen i augusti för att fördjupa sig i lyckan på världens lyckligaste plats. Veitola träffade tre personer som bor i Vasaregionen och som hittades genom en efterlysning och nominerades till den lyckligaste personen i världen. På basis av Maria & världens lyckligaste-videoserien, som har sammanställts från besöken, kan alla rösta på den av trion som de...
Läs mera

Energy Academy samlar Vasaregionens toppföretag och högskolor till ett unikt samarbete

13.09.2021 | Nyheter
I Nordens energihuvudstad Vasa finns ett växande energikluster och nyheterna om utvecklingen i batteriindustrin förstärker regionens goda framtidsutsikter. Med högskolornas och företagens nya gemensamma verksamhetsmodell Energy Academy förstärks regionens dragningskraft bland studerande och utexaminerade än mer.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

09.09.2021 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Med vildmarken och naturen som arbetsplats

08.09.2021 | Nyheter
För ett och ett halvt år sedan förändrades världen och många stod plötsligt inför en ny och annorlunda vardag. Under våren 2020 kom skogen och naturen därför att spela en avgörande roll för många finländares välmående, och intresset för friluftsliv har fortsatt att öka sedan dess.
Läs mera

Med hjälp av företagarens juridiska dokument undviker man konflikter

07.09.2021 | Nyheter
Delägaravtal, bolagsordning och bolagsavtal är verktyg för att hantera olika juridiska risker som realiseras ifall det uppstår konflikter mellan ägarna, påminde advokat Oskar Sundback i den andra delen i föreläsningsserien Pappren i skick!, Företagarens viktigaste juridiska dokument. Föreläsningarna ordnades i samarbete med Nyföretagscentrum Startia och Advokatbyrå Näsman & Båsk Ab.
Läs mera