Future Cleantech Solutions

Kuvituskuva

Future Cleantech Solutions är ett projekt som genom att öka och förbättra den praktiska informationen om affärs- och samarbetsmöjligheter inom Kvarkenregionen, att utveckla en ny modell som stödjer konkreta gränsöverskridande affärssamarbeten och att stödja utvecklingen av nya och befintliga gränsöverskridande klustersamarbeten främjar cleantechföretagens möjligheter till konkreta affärs- och samarbetsmöjligheter på ett sätt som stärker deras förutsättningar att göra affärer på regionala, nationella och internationella marknader.

Projektet har särskilt fokus på att genom gränsöverskridande samarbete tillvarata de nya möjligheter som uppstår genom de nya etableringar, investeringar och utvecklingssatsningar som förbereds, planeras och genomförs i Kvarkenregionen. Det kommande behovet är stort och omfattar råvaror, energi, infrastruktur, hållbara tekniska lösningar, ekosystem för näringslivssamarbeten och kompetens i form av utbildad arbetskraft i hela värdekedjan från de större etableringarna till dess underleverantörer och skapar helt unika möjligheter för regionens företag till gränsöverskridande samarbeten och affärer inom bl a utvecklingsområdena energi, smarta hållbara städer, bioekonomi och kemi.

Projektet genomförs under tiden 1.1.2019 - 31.12.2021 av Kompetensspridning i Umeå AB, Skellefteå Science City, Örnsköldsviks kommun, Teknologicenter Oy Merinova Ab, Vasaregionens Utveckling Ab (VASEK) och Karlebynejdens Utveckling Ab (KOSEK) i nära samarbete med städerna Umeå, Skellefteå, Örnsköldsvik, Vasa och Karleby, och energibolagen Skellefteå Kraft och Umeå Energi vilka, tillsammans med övriga delar av Västerbotten, Västernorrland, Österbotten och Mellersta Österbotten, har tillgångar, kompetens och resurser som skapar en stor tillväxt- och utvecklingspotential inom cleantech-området.

Totalbudget: 1 920 000 EUR