Kori tablettisuojaProdukter som tillverkas av återvunnet material är efterfrågade bland annat som företagspresenter.

Cirkulär ekonomi är ett hett ämne. Återvinning är redan bekant för många konsumenter liksom även att pimpa föremål. Cirkulär ekonomi gäller dock inte enbart återvinning av avfall utan det att produkterna redan i planerings- och tillverkningsskedet framställs på sådant sätt att de inte skapar avfall efter att produkten nått slutet på sin livscykel. Inom cirkulär ekonomi går inga material och komponenter till spillo, utan man gör nya produkter av dem. Därför är cirkulär ekonomi ganska närbesläktad med pimpandet, där gamla föremål och material fräschas upp och blir till nya produkter. Inom cirkulär ekonomi skapas utöver nya produkter även ny affärsverksamhet genom att utnyttja återvunnet råmaterial.

Industrin har stor betydelse för den cirkulära ekonomin, men det lönar sig även för små företagare att ta tillvara möjligheterna med cirkulär ekonomi samt beakta de fördelar som en hållbar utveckling för med sig och inte minst då de imagemässiga fördelarna.

Projektet Cirkulär ekonomi Korsholm leds av projektchef Göran Östberg vars stora dröm och mål är att kunna skapa en återbruksgalleria i Vasaregionen dvs. ett shoppingcenter där det finns endast företag som säljer återvunna och uppfixade varor eller nya produkter som tillverkats av återvunnet material.

– I det här skedet samlar vi intresserade företagare som kunde tänka sig att etablera sin affär i återbruksgallerian. Med en liten insats skulle man kunna hoppa på tåget och företagarna skulle få gratis material levererat till sina nya produkter via Stormossen.

TablettisuojaGlobe Hopes fodral för surfplatta är tillverkad av segelduk som tidigare har använts som båtsegel.

– Inom projektet med cirkulär ekonomi har vi redan kartlagt materialflödet för de stora företagen, men vi är nu intresserade av att höra mer även från mindre företag vars affärsidé är att tillverka nya och innovativa produkter av återvunnet material. Speciellt har vi letat efter företag som kunde tillverka produkter som lämpar sig som affärsgåvor och reklamprodukter. Flera företag har sagt att sådana här produkter saknas i utbudet av affärsgåvor, berättar Östberg.

Östberg uppmuntrar företagare att ta kontakt, för det är just nu som Renergi - klustret för cirkulär ekonomi - skapas. Det behövs företag av olika typer och storlekar i klustret och den gemensamma nämnaren är bara återvinningsmaterial och affärsverksamhet.

Sark kori
Vasaföretaget Verket säljer bland annat Särk-korgar som är tillverkade av gamla säkerhetsbälten.

– Vi planerar en kvällskurs för småföretagare som vill veta mer om design, tillverkning och olika säljmöjligheter för produkter tillverkade av återvunnet material. På kursen får man även mer information om hur det skulle vara att verka som företagare i den planerade återbruksgallerian, tillägger Östberg.

Tveka inte, ta kontakt!

 

Goran Ostberg
Göran Östberg
Projektchef
+358 500 366 097
Cirkulär ekonomi Korsholm

 

EU EAKR SV vertical 20mm rgbhavkraftEU 2014 2020 rgbliitonlogo kaksikielineni300RGB

‹ Gå till "Nyheter"