Inga stora förändringar till styrelsen på VASEKs bolagsstämma

15.04.2021

Bolaget har ett lyckat år bakom sig trots alla utmaningar som coronan orsakat

Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs bolagsstämma valde 15.4.2021 följande personer till bolagets styrelse:

ordinarie medlem, kommun/intressegrupp (suppleant)

 • Tomas Häyry, Vasa (Jari Karjalainen)
 • Rurik Ahlberg, Korsholm (Mikael Alaviitala)
 • Janne Laine, Laihela (Minna Niemi)
 • Jenny Malmsten, Malax (Håkan Knip)
 • Miko Heinilä, Storkyro (Pirkko Viljanmaa)
 • Christina Båssar, Korsnäs (Marcus Nordmyr)
 • Tom Holtti, Vörå (Göran Westerlund)
 • Pasi Tuominen, industrin (Juha Häkkinen)
 • Maria Norrlin-Asplund, sme-företagen (Björn Helsing)
 • Antti Holappa, sme-företagen (Antti Romu)
 • Lisbeth Fagerström, högskolorna (Annukka Jokipii)

Som ny medlem i styrelsen valdes Antti Holappa som representerar sme-företagen. Holappa är bilskoleföretagare från Laihela och fungerar även som ordförande i Laihian Yrittäjät. I övrigt förblev styrelsens sammansättning som förut.

Tomas Häyry fortsätter på sin post som styrelseordförande, och verkställande direktör Stefan Råback fungerar som föredragare och sekreterare.

Bolagets totala omsättning år 2020 var 2 042 618 euro och resultat efter skatter 61 741 euro. Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att vinsten ska bokföras på vinst-/förlustkontot och ingen dividend delas ut.

Under år 2020 använde 1 220 företag VASEKs företagstjänster, och 585 personer som planerade grundande av företag besökte Nyföretagscentrum Startia. Med dessa kunder hölls sammanlagt 4 136 möten – både personligen och på distans. Med hjälp av Nyföretagscentrum Startias rådgivning grundades 181 nya företag.

Den nya styrelsen håller sitt konstituerande möte den 6.5.2021 och väljer viceordförande för styrelsen samt sammansättningen för arbetsutskottet.

Verkställande direktör Stefan Råback är nöjd med förra årets resultat, men riktar sin blick mot det som är på kommande:

– Förra året träffade vi mer än 700 av våra kunder specifikt gällande coronautmaningar. Dessutom har vi behandlat mer än 800 ansökningar om ensamföretagarstöd. I år, efter det första kvartalet, är siffran redan 130 företag som har fått hjälp i coronarelaterade ärenden. Statskontoret kommer att inleda kostnadsstödets tredje ansökningsomgång i april. Kostnadsstödet kommer att gälla också för ensamföretagare denna gång. Vårt team av företagsrådgivare är i beredskap för att hjälpa sökande så snart stödkriterierna har publicerats och ansökningsprocessen har öppnats.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Vi söker en visstidsanställd informatör-översättare (vikariat)

12.05.2021 | Nyheter
Du behärskar finska, svenska och engelska och har erfarenhet av att översätta olika slags texter. Av din arbetstid går cirka hälften till översättnings- och språkgranskningsuppgifter, huvudsakligen finska-svenska, men även svenska-finska och finska-engelska. Du deltar i genomförandet av VASEKs och Vasaregionens kommunikation, så vi hoppas att du är bra på att skriva såväl pressmeddelanden som webbtexter och artiklar.
Läs mera

Att lyssna på ungdomar – Sökande efter attraktion och hållningskraft

07.05.2021 | Nyheter
Vasa är sett till gatubilden en ungdomlig stad och faktiskt Finlands största studentstad i relation till dess befolkning. Så många som en av fem av dem man möter på gatan är universitetsstuderande. – När man lägger till ett internationellt energiteknologikluster med 160 företag och en ständig brist på sakkunniga i ekvationen behöver man inte fundera varför ett av de viktigaste...
Läs mera

Företagarivern ökade – 56 % ökning i antalet företag som grundats med hjälp av Startia

06.05.2021 | Nyheter
Grundandet av nya företag via Nyföretagarcentralerna har varit livligare än väntat sedan förra sommaren. Under januari-mars i år grundades sammanlagt 64 nya företag via Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia, jämfört med 41 förra året. Antalet nystartade företag ökade alltså med hisnande 56 procent.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

06.05.2021 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Tredje ansökningsomgången av företagens kostnadsstöd – till vem, hur och vem hjälper till?

06.05.2021 | Nyheter
Ansökningstiden för kostnadsstöd tre börjar den 27 april. Kostnadsstödet ansöks via Statskontorets elektroniska ansökningskanal (e-tjänsten).
Läs mera

Vasa efterlyser den lyckligaste människan i världen – de tre lyckligaste får Maria Veitola på besök

05.05.2021 | Nyheter
Vasa, som strävar efter att bli världens lyckligaste stad, söker den lyckligaste människan i världen för att göra känt hemligheterna till ett lyckligt liv. Medbjuden på upptäcktsresan är även mediepersonen Maria Veitola, som kommer att fördjupa sig i kandidaternas levnadshistorier och lyckoelement i en videoserie som hon gör för Vasa.
Läs mera

Husdjursgården bjuder på mys och umgänge

04.05.2021 | Nyheter
Alla som någon gång umgåtts med djur vet hur givande och lugnande det kan vara. På Aava Kertun Kotitila, husdjursgården som Anna Salmi och hennes familj driver i Södra Vallgrund, sker umgänget med stor respekt för både djur och natur.
Läs mera

Två nya för hela Kvarkenregionen betydelsefulla projekt fick finansiering

30.04.2021 | Nyheter
Med Kvarkenrådet i spetsen har Kvarkenregionen i ett brett partnerskap beviljats finansiering för två betydelsefulla projekt som ligger i tiden i och med nyheterna som lanserats de senaste veckorna.
Läs mera