Vuoskaribanneri 2020 SV

Ett arbetsfyllt år där regionens företag prioriterades

Med anledning av corona har det gångna året varit mycket exceptionellt såväl ut i världen som i vårt utvecklingsbolag och nyföretagscentrum.

Bekanta dig med vår årsberättelse och läs hur året 2020 gick hos oss.

Stefan Råback
verkställande direktör

Vasek palvelupiirrokset banner 1920x750px

Företagstjänster

Coronaåret 2020, med olika begränsningar för företagens verksamhet och nedstängningen av samhället liksom övrig social distansering, var naturligtvis utmanande för företagen och hade en stor inverkan på deras verksamhet och ekonomiska situation. Från och med mars 2020 återspeglades detta också i VASEKs företagsrådgivning. Utmaningarna som företagen stod inför, ekonomiska svårigheter och utvecklingsbehov som corona föranlett, ökade antalet företagsrådgivningsmöten avsevärt.

icon04
4 137
kundkontakter
icon05
1 804
kundföretag/personkunder
icon06
181
nya företag

Det omfattande projektarbetet fortsatte trots de utmaningar som coronan medförde

För regionalutvecklingens del var året och särskilt hösten 2020 mycket bråd med bland annat planering och intressebevakning av återhämtningsåtgärder och frambringandet av Ekosystemavtalet och till det relaterade mycket stora projekt.

I slutet av 2020 hade bolaget en mycket omfattande projektportfölj – 15 projekt – och genomförandet av dessa samt nya utvecklingsprojekt som bereddes i slutet av året kommer att fortsätta tillsammans med projektparter i den mån det är möjligt med corona som försvårar situationen.

 

icon02
353 tusen €
projektfinansiering till projekt som VASEK genomför
icon03
24 %
av kommunernas finansiering gick till VASEKs egna projekt
icon03
6,9 %
av kommunernas finansiering gick till andra organisationers projekt eller årsavgifter

Livet ska ju vara lätt

Livet ska ju vara lätt i Vasaregionen, men under 2020 var det inte lätt att marknadsföra världens lyckligaste region på grund av coronan.

EnergyWeek, som flyttades fram från mars, var det första att drabbas av stora evenemang, men strax efter besvikelsen grep arrangörerna tag i nya planer.

 

Ekonomiska uppgifter

icon01
2,0 milj. €
omsättning
icon02
1,5 milj. €
ägarkommunernas finansiering till VASEK
icon03
0,5 milj. €
övriga inkomster utöver kommunernas finansiering