I generationsskiften finns alltid även känslorna på spel

20.04.2023

pexels brett sayles 3729182

Ett generationsskifte är ofta en process som involverar många olika tankar och känslor som kan påverka skiftets framgång. Osäkerhet, oro, sorg och längtan, lättnad, förtroende.

– Företagets grundare har ofta investerat mycket tid, energi och pengar i företaget och dess framgång. Att lämna ett företag kan därför vara en känslomässig och svår process som kräver att grundaren eller den långvariga ägaren ger upp sitt livsarbete hen har byggt under flera år. Det är viktigt att den som tar över tar hänsyn till detta, påminner direktör för företagstjänster Kjell Nydahl.

Till generationsskiftesprocessen hör ofta även brist på förtroende och osäkerhet om framtiden:

– Den som tar över kan misstänka att den äldre generationen eller överlåtaren inte ger upp makten och ansvaret för företagets verksamhet tillräckligt mycket, medan överlåtaren kan tvivla på den yngre generationens förmåga att framgångsrikt leda företaget. Det är i många fall svårt för en förälder att se sitt egna barn som en kompetent företagsledare och på så vis följer även förälder-barn-rollerna med in i företagsverksamhet, konstaterar Nydahl och fortsätter:

– Den som tar över kanske funderar på hur man ska lyckas fortsätta att utveckla företagets verksamhet framgångsrikt, medan överlåtaren kan oroa sig för hur det kommer att gå med företaget om den yngre generationen inte lyckas leda det effektivt.

Viktigt att fortsätta diskutera

Sorg och längtan är verkliga problem i många generationsskiften.

– Jag tycker att det bästa är att fortsätta med öppen diskussion och faktabaserat beslutsfattande. Den som tar över kan sällan fortsätta driva ett företag på samma sätt som tidigare, utan det krävs ofta stora förändringar. Det kan vara svårt för överlåtaren att acceptera dessa förändringar och hen kan lätt ta det som en kritik mot sitt eget tidigare förhållningssätt, analyserar ägarskiftesrådgivaren Antti Alasaari.

– Det är inte i någons fördel att spänningar och kommunikationssvårigheter uppstår. Det är viktigt att företagets nya ägare förstår att ett generationsskifte kan vara en utmanande process för den äldre generationen och till denna process hör många känslor och eventuella problem. Den som tar över bör visa respekt för överlåtaren och göra allt för att göra det lättare att överlämna kontrollen till en ny ägare. Likväl för företagets framgångs skull bör överlåtaren även förstå att den nya generationen kommer att leda företaget på sitt sätt och kanske även gör sina egna misstag längs vägen, påminner Alasaari.

Efter generationsskiftet är det viktigt att den förra och den nya ägaren fortsätter att kommunicera. Då är överlåtaren medveten om företagets verksamhet och eventuella förändringar som efterträdaren avser genomföra.

– Generationsskiftet är mest framgångsrikt när överlåtaren avstår från makten och ägandet i en överenskommen takt, men likväl fortfarande fungerar som ett stöd och en mentor för efterträdaren. Överlåtaren kan inte kräva att få ta beslut ifall ägandet redan har övergått till nästa generation. Den som tar över bör visa uppskattning och tacksamhet för den äldre generationens arbete och prestationer, diskutera företagets frågor och be om råd. Detta kan bidra till att överlåtaren känner att hens bidrag värderas och att hens livsarbete kommer att fortsättas, avslutar Alasaari.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Styrelsegården i Vasa – ett modernt exempel på en hållbar renovering

29.05.2023 | Nyheter
Vacker stuckatur från en svunnen tid blandas med modern färgsättning i ljusa toner, akustikdämpande fotoväggar och sofistikerade mattor i imponerande längder. Den energisnåla belysningen tänds automatiskt och steglöst vartefter vi äntrar mötesrummen, och i de som används mindre ofta noterar vi direkt en lägre temperatur. Vasa styrelsegård är ett helt nytt hus efter den omfattande renoveringen under 2020-2022.
Läs mera

Företag bör vara hållbara eftersom det är rätt sak att göra – men hur går man egentligen till väga?

17.05.2023 | Nyheter
Varför ska företag arbeta på ett ansvarsfullt sätt, samt tänka på hållbarhet och cirkulär ekonomi? Är det på grund av pengar? Eftersom det är bra för varumärket och ryktet? Eftersom det gör det lättare att rekrytera ny arbetskraft? Eller endast av den anledningen att det är den nya vägen att gå?
Läs mera

I vinnarföretaget är personalens mångfald en styrka

11.05.2023 | Nyheter
Österbottens jämställdhetsföretag 2023 är Bigro Ab från Närpes. Växthusföretaget Bigro sysselsätter cirka 70 personer, som representerar sex olika nationaliteter. Juryn motiverar sitt val med det mångsidiga arbete som gjorts i företaget för att bygga upp arbetsgemenskapens välmående och mångfald.
Läs mera

VASEK20-tidningen delas ut till varje hushåll

10.05.2023 | Nyheter
VASEK20-jubileumstidningen delades 10.5 som ett offentligt meddelande till alla hushåll i Vasaregionen. Tidningen är ett rejält paket om Vasaregionen och förstås om VASEK som firar jubileumsår.
Läs mera

Stubbtech – mer än namnet avslöjar

09.05.2023 | Nyheter
Den har varit segare än på mycket länge – våren – och tiden då högsäsongen inleds för Stubbtech och företagarna Jens Rodas och Thomas Söderlund. Men nu är den här och verksamheten, som fokuserar dels på stubbfräsning och gårdsarbeten, dels på utomhusmålning samt tak- och fasadtvätt, växer år för år. Planen är nu att omorganisera den tudelade verksamheten under separata marknadsföringsnamn.
Läs mera

”Förvänta dig inte resultat vid det första klicket” – E-handel är en gren som kräver flitighet

04.05.2023 | Nyheter
Den 26 april anordnade Viexpo och VASEK ett informationstillfälle om lanseringen av Österbottens e-handelsklubbverksamhet. På evenemanget höll Leevi Parsama, en expert inom digital handel, ett inspirerande tal om de tio viktigaste framgångspunkterna för e-handel.
Läs mera

Miljövänligt, energieffektivt och förmånligt

02.05.2023 | Nyheter
GreenStar är Finlands första koldioxidneutrala hotellkedja och allt fler väljer idag hotell utgående från hållbarhets- och miljöpolicy. Joensuubördige Kristian Ikonen var före sin tid då han grundade kedjan 2008 och skapade ett koncept som nu ligger helt rätt i tiden. Kedjans femte hotell öppnade i Vasa i november 2019, ett projekt som förverkligades av WasaGroup.
Läs mera

I generationsskiften finns alltid även känslorna på spel

20.04.2023 | Nyheter
Ett generationsskifte är ofta en process som involverar många olika tankar och känslor som kan påverka skiftets framgång. Osäkerhet, oro, sorg och längtan, lättnad, förtroende.
Läs mera