I generationsskiften finns alltid även känslorna på spel

20.04.2023

pexels brett sayles 3729182

Ett generationsskifte är ofta en process som involverar många olika tankar och känslor som kan påverka skiftets framgång. Osäkerhet, oro, sorg och längtan, lättnad, förtroende.

– Företagets grundare har ofta investerat mycket tid, energi och pengar i företaget och dess framgång. Att lämna ett företag kan därför vara en känslomässig och svår process som kräver att grundaren eller den långvariga ägaren ger upp sitt livsarbete hen har byggt under flera år. Det är viktigt att den som tar över tar hänsyn till detta, påminner direktör för företagstjänster Kjell Nydahl.

Till generationsskiftesprocessen hör ofta även brist på förtroende och osäkerhet om framtiden:

– Den som tar över kan misstänka att den äldre generationen eller överlåtaren inte ger upp makten och ansvaret för företagets verksamhet tillräckligt mycket, medan överlåtaren kan tvivla på den yngre generationens förmåga att framgångsrikt leda företaget. Det är i många fall svårt för en förälder att se sitt egna barn som en kompetent företagsledare och på så vis följer även förälder-barn-rollerna med in i företagsverksamhet, konstaterar Nydahl och fortsätter:

– Den som tar över kanske funderar på hur man ska lyckas fortsätta att utveckla företagets verksamhet framgångsrikt, medan överlåtaren kan oroa sig för hur det kommer att gå med företaget om den yngre generationen inte lyckas leda det effektivt.

Viktigt att fortsätta diskutera

Sorg och längtan är verkliga problem i många generationsskiften.

– Jag tycker att det bästa är att fortsätta med öppen diskussion och faktabaserat beslutsfattande. Den som tar över kan sällan fortsätta driva ett företag på samma sätt som tidigare, utan det krävs ofta stora förändringar. Det kan vara svårt för överlåtaren att acceptera dessa förändringar och hen kan lätt ta det som en kritik mot sitt eget tidigare förhållningssätt, analyserar ägarskiftesrådgivaren Antti Alasaari.

– Det är inte i någons fördel att spänningar och kommunikationssvårigheter uppstår. Det är viktigt att företagets nya ägare förstår att ett generationsskifte kan vara en utmanande process för den äldre generationen och till denna process hör många känslor och eventuella problem. Den som tar över bör visa respekt för överlåtaren och göra allt för att göra det lättare att överlämna kontrollen till en ny ägare. Likväl för företagets framgångs skull bör överlåtaren även förstå att den nya generationen kommer att leda företaget på sitt sätt och kanske även gör sina egna misstag längs vägen, påminner Alasaari.

Efter generationsskiftet är det viktigt att den förra och den nya ägaren fortsätter att kommunicera. Då är överlåtaren medveten om företagets verksamhet och eventuella förändringar som efterträdaren avser genomföra.

– Generationsskiftet är mest framgångsrikt när överlåtaren avstår från makten och ägandet i en överenskommen takt, men likväl fortfarande fungerar som ett stöd och en mentor för efterträdaren. Överlåtaren kan inte kräva att få ta beslut ifall ägandet redan har övergått till nästa generation. Den som tar över bör visa uppskattning och tacksamhet för den äldre generationens arbete och prestationer, diskutera företagets frågor och be om råd. Detta kan bidra till att överlåtaren känner att hens bidrag värderas och att hens livsarbete kommer att fortsättas, avslutar Alasaari.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Mjöli Bakery är Startias årets nyföretagare 2024 i Vasaregionen

13.06.2024 | Nyheter
Nyföretagscentrum Startia har valt Mjöli Bakery (Bageri Eken Ab Oy) till årets nyföretagare i Vasaregionen. Företaget ägs och drivs av Eva Marttila, en målmedveten bagare och konditorimästare som vunnit medaljer för sina kreativa och ekologiska hantverksbröd. Mjöli kännetecknas av företagarens intresse att hela tiden utveckla utbudet och verksamheten.
Läs mera

Företagets ekonomi – Vikten av budgetering kan inte överskattas

11.06.2024 | Nyheter
Som företagare är ekonomiförvaltning avgörande för företagets framgång. Budgetering är ett effektivt verktyg som hjälper till att hålla ekonomin i skick och säkerställa att företaget fungerar lönsamt.
Läs mera

Företagens beredskap – hur fungerar ditt företag i undantagsförhållanden?

06.06.2024 | Nyheter
Det rådande världsläget med pandemier och krig i Europa har visat att företagare måste vara förberedda också för de mest skrämmande scenarierna.
Läs mera

Långsiktiga åtgärder för en hållbar region  

05.06.2024 | Nyheter
VASEK jobbar långsiktigt för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i Vasaregionen. För tillfället pågår tretton olika regionutvecklingsprojekt där VASEK är huvud- eller medpart. Nya projekt och åtgärder för hållbar utveckling i regionen planeras dessutom kontinuerligt.
Läs mera

VASEKs öppethållningstider på sommaren - observera pausen i TE-byråns startpengsbehandling i juli

04.06.2024 | Nyheter
VASEK har stängt i juli 8.–28.7.2022. Österbottens TE-byrå har sommaruppehåll i startpengsbehandlingen 1.7.–31.7.2024.
Läs mera

Laihian Autotarvikes verksamhet fortsätter tack vare generationsskiftet

04.06.2024 | Nyheter
Tryggheten i en fast tjänst som verkstadschef med allt vad det innebär hindrade inte Jussi Rauhala. I somras lämnade han efter 17 år livet som anställd på en av nejdens bilaffärer för att överta sin fars reservdelsbutik i Laihela. Laihian Autotarvike Oy:s verksamhet fortsätter tack vare generationsskiftet.
Läs mera

EnergyVaasa satsar på ungas intresse för matematik och naturvetenskaper 

29.05.2024 | Nyheter
EnergyVaasa delar i år för första gången ut ett stort antal stipendier som öronmärkts till elever med god framgång inom matematik och naturvetenskaper. Med stipendiet vill energiklustrets företag aktivt vara med och främja barn och ungdomars intresse för kunskap som har stor betydelse för företagen i regionen.
Läs mera

Koll på kosmetikareglerna och dina skyldigheter

21.05.2024 | Nyheter
I Finland behöver du inget förhandstillstånd för att sälja kosmetikaprodukter men när produkten väl är till salu övervakas försäljningen av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Därför är det viktigt att du på förhand har koll på din roll och dina skyldigheter, som du hittar via Tukes hemsida.
Läs mera