Företagsmentorn ger företagaren moraliskt stöd

30.10.2019

Yrityskummit2 vaakaTapani Vieri och Kirsti Melin har flera års erfarenhet av Företagsmentorverksamheten. 

Att vara egenföretagare behöver inte betyda att allt ska göras på egen hand, utan det lönar sig för företagare att stödja sig på mer erfarna företagsexperter. Att kontakta en företagsmentor är ett beaktansvärt alternativ för småföretagare som behöver en erfaren och sakkunnig mentor som stöd. Företagsmentorns uppgift är att sparra sin adept till exempel när det gäller beslutsfattande. Företagaren fattar själv sina beslut och ansvarar för genomförandet, men företagsmentorn går vid dennes sida och ger moraliskt stöd.

I Österbotten fick företagsmentorverksamheten fotfäste kring år 2005 när Tapani Vieri blev ansvarsperson för den lokala verksamheten.

– Vi funderade på ett passligt hem för Företagsmentorerna, vilket vi hittade hos Kust-Österbottens företagare. I sinom tid steg jag åt sidan från ansvarspersonens uppgifter, nuförtiden fungerar Erik Sjöberg på den posten, berättar Vieri.

Företagsmentorernas lokala avdelning fungerar som en del av Finlands Företagsmentorer rf. Föreningen består av sammanlagt mer än ett tusen frivilliga företagsmentorer. Verksamheten stöds bland annat av städer, kommuner och utvecklingsbolag, såsom Vasaregionens Utveckling Ab VASEK. Lokalavdelningarna ordnar för sina medlemmar skolningar inom aktuella ämnen och företeelser, som till exempel digital marknadsföring, så att företagsmentorerna ska ännu bättre kunna stöda sina adepter.

Yrityskummit1 300pxFöretagsmentorerna ordnar skolningar för sina medlemmar. Erik Sjöberg (längst bak) fungerar som ansvarsperson för den lokala avdelningen.

Åtminstone två saker förenar företagsmentorer: sakkunnighet inom någon del av företagsvärlden samt osjälvisk vilja att hjälpa småföretagare. Vasabon Kirsti Melin, som under sin arbetskarriär fungerade som överlärare i företagsekonomi och forskningsdirektör vid Vaasan ammattikorkeakoulu, är en av företagsmentorerna i vår region.

– Efter att ha gått i pension upplevde jag att jag ännu har energi att göra vad som helst. Jag ville rikta min energi på något nyttigt där jag även kunde utnyttja min sakkunnighet. Jag har stött mina adepter till exempel i internationaliseringsprocesser och i olika tillväxtskeden. Det är väldigt givande att hjälpa andra, beskriver Melin.

Fotografföretagaren Jonna Nygård, som vi skrev om i somras, kontaktade Företagsmentorerna strax efter att ha blivit företagare på heltid.

– Med företagsmentorn kan man diskutera allt som har med företagande att göra. När jag ansökte om en företagsmentor fick jag själv definiera inom vilka ämnen jag speciellt behöver sparring, och de sökte en företagsmentor som bäst passar mina behov, berättar Nygård.

– Jag rekommenderar Företagsmentorerna för alla företagare som upplever att de behöver hjälp i sitt företagande, som vill se saker ur en utomståendes perspektiv och som vill få goda tips till sin verksamhet. Jag blev själv taggad och motiverad redan efter första träffen med företagsmentorn och jag fick nya idéer som jag genast började förverkliga.‹ Gå till "Nyheter"

Karriärsitz-evenemanget som ordnades i Umeå redan för andra gången lyckades bra!

05.12.2019 | Nyheter
Rekryteringsevenemanget Karriärsitz ordnades för andra gången vid Umeå universitet fredag 22.11.2019. I evenemanget deltog från Umeå 35 studerande från följande branscher: teknik, medicin, social- och hälsosektorn, ekonomi samt media. På plats från Vasa fanns Vasa centralsjukhus, Vasa stad, Folkhälsan och KWH-koncernen.
Läs mera

Malax Bageri & Conditori förstorar

03.12.2019 | Nyheter
Ritningarna är klara, stödansökan inlämnad och alldeles strax ska utbyggnadsarbetet påbörjas vid Malax Bageri & Conditori. Ägare Mats Udd hoppas att allt ska vara klart till våren, och ser fram emot att kunna höja produktionen på konditorisidan.
Läs mera

Komatsu Forest knyter kontakter i Österbotten

29.11.2019 | Nyheter
Komatsu Forest är en av världens största tillverkare av skogsmaskiner med två tillverkningsenheter och kontor i elva länder runtom i världen. Bolaget håller som bäst på att bygga en koldioxidneutral fabrik i Umeå och därför besökte bolagets fabrikschefer Martin Ärlestig och Krister Rosendahl Vasa – de ville träffa finländska företag för att möjligen hitta nya samarbetspartners och underleverantörer till den...
Läs mera

Sättet att förflytta sig förändrar vi tillsammans – det hänger inte bara på att någon borde

27.11.2019 | Nyheter
I ett strategiseminarium arrangerat av projektet MoveIT den 21 november, diskuterades konkreta saker livligt, dvs. på vilka sätt man kan komma närmare en situation där koldioxidsnåla transporttjänster på riktigt skulle stå till buds i Vasaregionen.
Läs mera

Om tillväxtföretag

24.11.2019 | Nyheter
För att lyckas med att höja Finlands sysselsättningsgrad till 75 procent, är det väldigt viktigt att få även små och medelstora företag samt ensamföretagare att växa och sysselsätta. Företagsköp har en viktig roll även här.
Läs mera

Stefan Råback till SEKES styrelse

21.11.2019 | Nyheter
Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry valitsi vuosikokouksessaan 21.11.2019 yhdistykselle hallituksen vuodelle 2020.
Läs mera

Företagsbyn erbjuder upplevelser och stöder företagarfostran

20.11.2019 | Nyheter
Vad sysslar Nyföretagscentrum Startias företagsrådgivare med egentligen? Hurdana projekt leder Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs projektchefer? Dessa frågor får sjätteklassister i regionen svar på under det pågående skolåret när de besöker Företagsbyn för lågstadier i Österbotten, för nu kan de för första gången välja företagsrådgivare eller projektchef som yrke för en dag.
Läs mera