Ett utmanande år för företagen påverkade företagsrådgivningen på VASEK

09.03.2023

483a0923Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs årsberättelse har publicerats, och enligt verkställande direktör Stefan Råback var året 2022 lyckat trots olika utmaningar i verksamhetsomgivningen:

– År 2022 var redan det tredje pandemiåret, men lyckligtvis lättade de direkta effekterna av pandemin i början av året. Efter att restriktionerna togs bort en bit in på det nya året kunde man börja arbeta mer normalt, träffas personligen och ordna olika evenemang där människor kunde mötas öga mot öga. Det blev ändå ett mycket utmanande år för många företag i olika branscher, när det direkt efter pandemin och de olika restriktionerna uppstod nya problem med anledning av det anfallskrig Ryssland inlett i Ukraina och alla dess följdeffekter. Det här ledde till ett ökat antal kundföretag som behövde rådgivning då de hamnat i en utmanande ekonomisk situation. Vårt bolags egen verksamhet – inom alla tre huvudområden – var mycket framgångsrik under 2022. Precis som under tidigare år, fortsatte grundandet av nya företag och processerna med ägarskiften i företag i en bra takt, konstaterar Råback i årsberättelsens förord.

Nyckeltal från år 2022:

  • 3 667 kundkontakter
  • 1 717 kundföretag/personkunder
  • 178 nya företag som startades med hjälp av Nyföretagscentrum Startia
  • 158 företagskunder inom ägarbytestjänsterna

Enligt VASEKs styrelseordförande Tomas Häyry har mycket gott åstadkommits, men det bästa ligger fortfarande framför oss:

– Det målmedvetna regionutvecklingsarbete som VASEK och andra aktörer i regionen tillsammans utfört har bidragit till att området uppfattas som en av de hetaste platserna i Finland. Näringslivet investerar nu på ett aldrig tidigare skådat sätt och även internationella investeringar är på väg. Resultaten och skörden av Invest in-arbetet kommer vi att kunna njuta av under de kommande åren, ännu under det här årtiondet. Det är bra att vara medveten om att det här ofta är ett väldigt osynligt arbete och den stora allmänheten kommer att få se en glimt av det först senare när bitarna börjar falla på plats, konstaterar Häyry i sin översikt i årsberättelsen.

Nyckeltal från år 2022:

  • VASEK genomförde själv totalt 15 olika utvecklingsprojekt
  • Till dessa projekt fick bolaget 360 000 euro projektfinansiering inom räkenskapsperioden
  • VASEK betalade kommunal medfinansiering eller årsavgifter för totalt 25 olika projekt/aktiviteter

Enligt Råback ser utsikterna för 2023 utmärkta ut för bolaget. Hösten 2022 beslutade ägarkommunerna att öka kommunernas finansieringsandel för det kommande året, och bolaget har många projekt med fokus på företagsutveckling på gång och i startgroparna.

Omsättningen för 2022 uppgick till 2,12 miljoner euro och det icke-vinstdrivande bolagets resultat 2022 var drygt 17 tusen euro minus.

 ‹ Gå till "Nyheter"

EnergyWeek 2023 större än någonsin – seminarierna fyllde salarna

28.03.2023 | Nyheter
Förra veckan lockade EnergyWeek 2023 ett rekordstort antal besökare till seminarierna och utställningarna i Vasa. – Också i år varade EnergyWeek hela veckan och blev mer omfattande än tidigare; vi fick fler besökare än någonsin. Vi märkte detta redan före evenemangsveckan, då det fanns 30% fler anmälda redan på måndag än tidigare år, säger Kristoffer Jansson, EnergyVaasas Communications & Brand Manager.
Läs mera

Ett företag kan säljas via flera olika kanaler

28.03.2023 | Nyheter
Webbinariet Försäljningskanaler för att sälja ett företag lockade lyssnare som antingen redan tänkte sälja sitt företag eller som hade tänkt på det. Som alltid när det gäller ägarskiften är det viktigt att börja förbereda sig i god tid, och denna gång diskuterades under webbinaret olika sätt att sälja företaget.
Läs mera

EnergyWeek arrangeras redan för elfte gången nästa vecka

13.03.2023 | Nyheter
Energibranschens toppevenemang EnergyWeek arrangeras i Vasa stadshus nästa vecka 20-24.3. Registreringen öppnades 15.1 och det ser väldigt bra ut med anmälningar. Tusentals deltagare från tiotals olika länder väntas återigen närvara på EnergyWeek och utställarna har gjort många reserveringar under alla fyra mässdagar.
Läs mera

Kvevlax Sparbank hjälper till att sätta företagarens bankärenden i ordning

09.03.2023 | Nyheter
Kvevlax Sparbank hör till Sparbanksgruppen som har varit verksam i redan 200 år. Banken är en av de lokala sparbanker som finns runtom i Finland. Här i Vasaregionen kan man sköta ärenden på kontoret i Vasa eller Kvevlax.
Läs mera

Ett utmanande år för företagen påverkade företagsrådgivningen på VASEK

09.03.2023 | Nyheter
Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs årsberättelse har publicerats, och enligt verkställande direktör Stefan Råback var året 2022 lyckat trots olika utmaningar i verksamhetsomgivningen:
Läs mera

Årets första ansökningsomgång för Vasa ekosystemavtal kommer att fokusera på hållbar stadsutveckling

08.03.2023 | Nyheter
Vid ansökningsomgången för hållbar stadsutveckling/Vasas ekosystemavtal efterlyses projekt som är förenliga med målen i ekosystemavtalet mellan Vasa stadsregion och staten. Projekten ska främja målen för åtgärdshelheterna som definierats i ekosystemavtalet.
Läs mera

Företagsmentorerna hjälper företagaren att nå sina egna mål

07.03.2023 | Nyheter
Företagsmentorstjänsten är avsedd för alla företagare som behöver en extern mentor och rådgivare för att stödja sitt företagande och nå sina egna mål.
Läs mera

Utmaningarna med pandemin ledde till utveckling och tillväxt vid Jukajan Ristikko

03.03.2023 | Nyheter
Det har gått 25 år sedan Laihela-företaget Jukajan Ristikko grundades, och 2023 är jubileumsår i företaget som sysselsätter knappt 30 anställda. När sex personer gick samman för att starta verksamheten 1998 var huvudprodukten, såsom namnet även säger, takstolar.
Läs mera