483A0923

Årsberättelse 2022

År 2022 var redan det tredje pandemiåret, men lyckligtvis lättade de direkta effekterna av pandemin redan i början av året. Efter hand som året gick kunde vi börja arbeta mer normalt, träffas personligen och ordna olika evenemang där människor kunde mötas öga mot öga. Det var ett mycket utmanande år för många företag i olika branscher, när det direkt efter pandemin och de olika restriktionerna uppstod nya problem med anledning av det anfallskrig Ryssland inlett i Ukraina.

Vårt bolags egen verksamhet –  inom alla tre huvudområden –  var mycket framgångsrik under det gångna året.

  • Läs mera om vår verksamhet 2022 via länkarna nedan

Företagstjänster

VASEK piktogrammi ihminen sydan 2 RGB
3 667
kundkontakter
VASEK piktogrammi ihminen plus RGB
1 717
kundföretag/personkunder
VASEK piktogrammi lamppu RGB
178
nya företag

Regionutveckling

Bolagets strategi uppdaterades hösten 2021, men under 2022 diskuterades fokusområdena för utvecklingsarbetet på flera av bolagets styrelsemöten. Strategin fungerar som en ledstjärna när man förbereder kommande utvecklingsprojekt och åtgärder för att utveckla företagens verksamhetsmiljö. Det är nödvändigt att kontinuerligt se över prioriteringarna, särskilt i en tid som denna då företagens verksamhetsmiljö har drabbats av stora globala omvälvningar och nationella och regionala strukturreformer genomförs samtidigt, till exempel inom välfärds- och sysselsättningstjänsterna.

VASEK piktogrammi pylvasdiagrammi RGB
360 tusen €
projektfinansiering till projekt som VASEK genomför
VASEK piktogrammi piirakkadiagrammi RGB
22,68 %
av kommunernas finansiering gick till VASEKs egna projekt
VASEK piktogrammi piirakkadiagrammi RGB
6,96 %
av kommunernas finansiering gick till andra organisationers projekt eller årsavgifter

Regionens kommunikation och marknadsföring

Ekonomiska uppgifter

VASEK piktogrammi pylvasdiagrammi RGB
2,12 milj. €
sammanlagd omsättning
VASEK piktogrammi rahasakki RGB
1,59 milj. €
ägarkommunernas finansiering till VASEK
VASEK piktogrammi rahasakki RGB
0,18 milj. €
övriga inkomster utöver kommunernas och projektfinansiering