EnergyWeek arrangeras redan för elfte gången nästa vecka

13.03.2023

VahalummukkaNet 0927

Energibranschens toppevenemang EnergyWeek arrangeras i Vasa stadshus nästa vecka 20-24.3. Registreringen öppnades 15.1 och det ser väldigt bra ut med anmälningar.  Tusentals deltagare från tiotals olika länder väntas återigen närvara på EnergyWeek och utställarna har gjort många reserveringar under alla fyra mässdagar.

Under den fem dagar långa evenemangsveckan kan man höra om de senaste nyheterna och de intressantaste nya casen inom energibranschen och innovationer kommer att presenteras för energibranschens toppexperter. EnergyWeek, som nu ordnas redan för elfte gången, är Nordens mest betydelsefulla evenemang för nätverkande och försäljning för såväl lokala, inhemska som utländska besökare.

– EnergyWeek är ett väldigt traditionellt evenemang i år. Under fem dagar bjuder evenemanget på sammanlagt 22 olika seminarier med över 100 talare. Mässevenemangen är öppna fyra dagar med närmare 200 utställare. Många internationella företag deltar också som utställare och man kommer att kunna lyssna på flera internationella talare på seminarierna. Det lönar sig alltså att bekanta sig med programmet och föranmäla sig i god tid, berättar EnergyVaasas Communications & Brand Manager Kristoffer Jansson.

Alla dagar har sitt eget tema

EnergyWeek 2023 fokuserar på fyra olika teman: energi och miljö, vind och förnybar energi, gas samt energilagring. På programmet finns även evenemang kring cirkulär ekonomi, rymdteknik, blockchain- och energiteknologi samt evenemang med anknytning till finansiering och tillväxt av förnybar energi. Från tisdag till fredag ordnas Match Making-tillfällen. Också mässevenemangen är öppna i fyra dagar från tisdag till fredag. På onsdagen delas priserna Energy & Innovation Awards ut.

EnergyWeek inleds på måndagen med ett traditionellt energi- och miljöseminarium, som till skillnad från resten av veckan är ett finskspråkigt seminarium för påverkare. Temat för årets seminarium är ”Stora investeringar möjliggör en grön övergång i Europa”. Den andra delen av seminariet kommer att fokusera på den energipolitiska partidebatten, som handlar om vikten av FoU-finansiering, söker lösningar på utmaningarna i Finlands tillståndsprocesser och överväger hur man kan säkerställa genomförandet av planerade investeringar i regionen.

– På grund av världsläget kommer klimatfrågor, elektrifiering och energilagring alldeles säkert att väcka ännu mer diskussion i år än tidigare år, även om energieffektivitet och -hållbarhet alltid har varit den röda tråden på EnergyWeek, säger Jansson.

  • Vaasa EnergyWeek är energibranschens evenemangsvecka som ordnas av ett tjugotal organisationer tillsammans. EnergyVaasa / Vasaregionens Utveckling Ab VASEK ansvarar för den huvudsakliga samordningen av arrangemangen.
  • Med undantag för måndagens energi- och miljöseminarium hålls EnergyWeek på engelska.
  • EnergyWeek 2023 är första gången fullt klimatkompenserad. Klimatkompenseringen innehåller talarnas och arrangörernas resor och logi, inköpt service och material samt evenemangslokalernas energiförbrukning.
  • EnergyVaasa är det största energiteknologiklustret i Norden. Till klustret hör företag som utvecklar hållbara, utsläppsreducerande och energibesparande teknologilösningar. EnergyVaasa består av fler än 160 företag med sammanlagt över 12 000 anställda.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Braincade vaskar fram innovationer

16.04.2024 | Nyheter
Triple Heat, Energy Oasis, Heated Match och Excess Heat Framework, fyra innovativa idéer som presenterades under Braincade där fokus låg på lågtempererad spillvärme. Ett event där kreativ brainstorming mixas med arkadspelande och som arrangerades genom projektet Bothnia Green Energy och Vasa universitet.
Läs mera

Nurminen Logistics utökar sin internationella verksamhet med en ny spårförbindelse i Sverige

15.04.2024 | Nyheter
Det finländska logistikföretaget Nurminen Logistics öppnar en ny spårförbindelse i Sverige. I samarbete med VÄTE Rail AB går den nya rutten via Haparanda och Umeå till Göteborg, Nordens största hamn.
Läs mera

Om du inte syns finns du inte – by Sand hjälper dig bygga ditt varumärke

11.04.2024 | Nyheter
För att ditt företag ska sticka ut i mängden och fånga intresse hos potentiella kunder behöver du en visuell identitet som skapar en enhetlig bild av ditt företag och ökar förtroendet för ditt varumärke. En snygg logo är en bra början men tar dig tyvärr inte så långt.
Läs mera

Nya men bekanta ansikten till VASEKs styrelse

04.04.2024 | Nyheter
Omsättningen för 2023 uppgick till 2,42 miljoner euro och det icke-vinstdrivande bolagets resultat för 2023 var drygt 12 tusen euro på plus. Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs bolagsstämma valde 3.4.2023 följande personer till bolagets styrelse:
Läs mera

Fiskare på heltid – en frihet med många utmaningar

02.04.2024 | Nyheter
Det är tidig marsmorgon och Kim Ömossa i Molpe gör sig redo för att åka ut på isen och vittja nät. Havet – oavsett om det är is eller vatten, stiltje eller storm, är hans arbetsplats sedan november 2023 då han på heltid blev yrkesfiskare under företagsnamnet K-Fishing.
Läs mera

Rekordantal besökare på EnergyWeek 2024

25.03.2024 | Nyheter
EnergyWeek 2024 lockade än en gång ett rekordantal besökare som kom till Vasa för evenemangveckans seminarier och mässor.
Läs mera

Stig för verkningsfullhet ger en helhetsbild av arbetet inom innovationsekosystemet

21.03.2024 | Nyheter
Aktörerna inom Vasas ekosystemavtal har skapat en så kallad stig för verkningsfullhet som beskriver målen, insatserna och åtgärderna som görs inom ekosystemavtalet samt belyser framgångarna och hur de mäts.
Läs mera

Serveringstillstånd kräver egenkontroll

18.03.2024 | Nyheter
Restaurang- och caféföretagare i Finland behöver flera olika tillstånd och dokument för att bedriva sin verksamhet lagligt. Om restaurangen eller caféet planerar att servera alkoholhaltiga drycker över 2,8 procent krävs ett serveringstillstånd, som ger rätt att servera alkohol.
Läs mera