EnergyWeek arrangeras redan för elfte gången nästa vecka

13.03.2023

VahalummukkaNet 0927

Energibranschens toppevenemang EnergyWeek arrangeras i Vasa stadshus nästa vecka 20-24.3. Registreringen öppnades 15.1 och det ser väldigt bra ut med anmälningar.  Tusentals deltagare från tiotals olika länder väntas återigen närvara på EnergyWeek och utställarna har gjort många reserveringar under alla fyra mässdagar.

Under den fem dagar långa evenemangsveckan kan man höra om de senaste nyheterna och de intressantaste nya casen inom energibranschen och innovationer kommer att presenteras för energibranschens toppexperter. EnergyWeek, som nu ordnas redan för elfte gången, är Nordens mest betydelsefulla evenemang för nätverkande och försäljning för såväl lokala, inhemska som utländska besökare.

– EnergyWeek är ett väldigt traditionellt evenemang i år. Under fem dagar bjuder evenemanget på sammanlagt 22 olika seminarier med över 100 talare. Mässevenemangen är öppna fyra dagar med närmare 200 utställare. Många internationella företag deltar också som utställare och man kommer att kunna lyssna på flera internationella talare på seminarierna. Det lönar sig alltså att bekanta sig med programmet och föranmäla sig i god tid, berättar EnergyVaasas Communications & Brand Manager Kristoffer Jansson.

Alla dagar har sitt eget tema

EnergyWeek 2023 fokuserar på fyra olika teman: energi och miljö, vind och förnybar energi, gas samt energilagring. På programmet finns även evenemang kring cirkulär ekonomi, rymdteknik, blockchain- och energiteknologi samt evenemang med anknytning till finansiering och tillväxt av förnybar energi. Från tisdag till fredag ordnas Match Making-tillfällen. Också mässevenemangen är öppna i fyra dagar från tisdag till fredag. På onsdagen delas priserna Energy & Innovation Awards ut.

EnergyWeek inleds på måndagen med ett traditionellt energi- och miljöseminarium, som till skillnad från resten av veckan är ett finskspråkigt seminarium för påverkare. Temat för årets seminarium är ”Stora investeringar möjliggör en grön övergång i Europa”. Den andra delen av seminariet kommer att fokusera på den energipolitiska partidebatten, som handlar om vikten av FoU-finansiering, söker lösningar på utmaningarna i Finlands tillståndsprocesser och överväger hur man kan säkerställa genomförandet av planerade investeringar i regionen.

– På grund av världsläget kommer klimatfrågor, elektrifiering och energilagring alldeles säkert att väcka ännu mer diskussion i år än tidigare år, även om energieffektivitet och -hållbarhet alltid har varit den röda tråden på EnergyWeek, säger Jansson.

  • Vaasa EnergyWeek är energibranschens evenemangsvecka som ordnas av ett tjugotal organisationer tillsammans. EnergyVaasa / Vasaregionens Utveckling Ab VASEK ansvarar för den huvudsakliga samordningen av arrangemangen.
  • Med undantag för måndagens energi- och miljöseminarium hålls EnergyWeek på engelska.
  • EnergyWeek 2023 är första gången fullt klimatkompenserad. Klimatkompenseringen innehåller talarnas och arrangörernas resor och logi, inköpt service och material samt evenemangslokalernas energiförbrukning.
  • EnergyVaasa är det största energiteknologiklustret i Norden. Till klustret hör företag som utvecklar hållbara, utsläppsreducerande och energibesparande teknologilösningar. EnergyVaasa består av fler än 160 företag med sammanlagt över 12 000 anställda.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Styrelsegården i Vasa – ett modernt exempel på en hållbar renovering

29.05.2023 | Nyheter
Vacker stuckatur från en svunnen tid blandas med modern färgsättning i ljusa toner, akustikdämpande fotoväggar och sofistikerade mattor i imponerande längder. Den energisnåla belysningen tänds automatiskt och steglöst vartefter vi äntrar mötesrummen, och i de som används mindre ofta noterar vi direkt en lägre temperatur. Vasa styrelsegård är ett helt nytt hus efter den omfattande renoveringen under 2020-2022.
Läs mera

Företag bör vara hållbara eftersom det är rätt sak att göra – men hur går man egentligen till väga?

17.05.2023 | Nyheter
Varför ska företag arbeta på ett ansvarsfullt sätt, samt tänka på hållbarhet och cirkulär ekonomi? Är det på grund av pengar? Eftersom det är bra för varumärket och ryktet? Eftersom det gör det lättare att rekrytera ny arbetskraft? Eller endast av den anledningen att det är den nya vägen att gå?
Läs mera

I vinnarföretaget är personalens mångfald en styrka

11.05.2023 | Nyheter
Österbottens jämställdhetsföretag 2023 är Bigro Ab från Närpes. Växthusföretaget Bigro sysselsätter cirka 70 personer, som representerar sex olika nationaliteter. Juryn motiverar sitt val med det mångsidiga arbete som gjorts i företaget för att bygga upp arbetsgemenskapens välmående och mångfald.
Läs mera

VASEK20-tidningen delas ut till varje hushåll

10.05.2023 | Nyheter
VASEK20-jubileumstidningen delades 10.5 som ett offentligt meddelande till alla hushåll i Vasaregionen. Tidningen är ett rejält paket om Vasaregionen och förstås om VASEK som firar jubileumsår.
Läs mera

Stubbtech – mer än namnet avslöjar

09.05.2023 | Nyheter
Den har varit segare än på mycket länge – våren – och tiden då högsäsongen inleds för Stubbtech och företagarna Jens Rodas och Thomas Söderlund. Men nu är den här och verksamheten, som fokuserar dels på stubbfräsning och gårdsarbeten, dels på utomhusmålning samt tak- och fasadtvätt, växer år för år. Planen är nu att omorganisera den tudelade verksamheten under separata marknadsföringsnamn.
Läs mera

”Förvänta dig inte resultat vid det första klicket” – E-handel är en gren som kräver flitighet

04.05.2023 | Nyheter
Den 26 april anordnade Viexpo och VASEK ett informationstillfälle om lanseringen av Österbottens e-handelsklubbverksamhet. På evenemanget höll Leevi Parsama, en expert inom digital handel, ett inspirerande tal om de tio viktigaste framgångspunkterna för e-handel.
Läs mera

Miljövänligt, energieffektivt och förmånligt

02.05.2023 | Nyheter
GreenStar är Finlands första koldioxidneutrala hotellkedja och allt fler väljer idag hotell utgående från hållbarhets- och miljöpolicy. Joensuubördige Kristian Ikonen var före sin tid då han grundade kedjan 2008 och skapade ett koncept som nu ligger helt rätt i tiden. Kedjans femte hotell öppnade i Vasa i november 2019, ett projekt som förverkligades av WasaGroup.
Läs mera

I generationsskiften finns alltid även känslorna på spel

20.04.2023 | Nyheter
Ett generationsskifte är ofta en process som involverar många olika tankar och känslor som kan påverka skiftets framgång. Osäkerhet, oro, sorg och längtan, lättnad, förtroende.
Läs mera