Effektivare företagsverksamhet med hjälp av AI

23.10.2018

Skycode Mantyla 600pxJussi Mäntylä

Vasaföretaget Skycode är den senaste förstärkningen i Nyföretagscentrum Startias expertnätverk. Jussi Mäntyläs programvaruföretag skapar program, intranät, mobilappar, nätbutiker, affärssystem och program som använder artificiell intelligens (AI) och som skräddarsys enligt kundföretagens behov. För närvarande har Skycode 10 anställda.

– Största grejen just nu är AI, säger Mäntylä. – Det talas mycket om den nu. Trots att många genast tänker på robotar när de hör förkortningen ”AI” är det bra att komma ihåg att AI egentligen betyder sannolikhetsberäkning på stora mängder data.

Hur kan företagare använda AI

Förenklat sagt handlar AI om att en dator utgående från insamlade uppgifter kan fatta beslut. Enligt företagets behov kan man skapa programvara som använder insamlade uppgifter för att till exempel kunna planera produktion, optimera utfodring av kor eller planera transportrutter. Med hjälp av AI kan man göra företagsverksamheten rationellare och höja maskiners och apparaters användningsgrad, vilket i sin tur hjälper affärsverksamheten att växa.

– Det är alltid människan som ger ramarna för hur AI används och utvecklas. Att börja använda AI betyder inte att den ska släppas lös i hallen, säger Mäntylä.

Skycode office 600pxSkycode har kontor på Strandgatan i Vasa

När man börjar bygga upp AI ska man först tänka på vilken typ av information företaget redan har samlat och vilken information man eventuellt kan börja samla. Om det redan finns dokumentation till exempel på inköp eller leverantörernas leveranssäkerhet, kodas uppgifterna i rätt format och matas in i AI-programmet. AI analyserar datamängden och hjälper optimera inköpen. Företagaren kan på det här sättet påverka storleken på företagets lager.

AI-programmet integreras i företagets existerande programvara eller så bygger man upp ett helt nytt system.

Svar utgående från inmatade data

Mäntylä säger att användning av AI uppfattas fortfarande som dyrt. Det råder också en uppfattning om att man ska berätta för artificiell intelligens hur den ska fatta beslut.

– Insamlade uppgifter matas in i programmet och sedan ställer man en fråga. Programmet sammanställer svaret utgående från de uppgifter som det har fått. Det som AI däremot inte berättar är motiveringar.

Den vanligaste utmaningen för företagare som använder AI är att data saknas. Om maskinen eller utrustningen av någon orsak inte har varit på, har den inte kunnat spara några uppgifter.Skycode paivajohtajana Jaakkola

Jonna Jaakkola, som studerar datateknik vid Vasa yrkeshögskola, deltog i Ledare för en dag-kampanjen och var på Skycode för att följa Jussi Mäntyläs arbete för en dag.   

Startias direktör Tommi Virkama påminner om att nyttan med AI är att den hjälper företag effektivera och rationalisera verksamheten.

– AI ger information för beslutsfattande, rätta uppgifter om rätta saker och dessutom i rätt tid. Det är bra att veta att tillämpning av AI-lösningar i företagets processer inte ens kostar mycket, fortsätter han.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Koll på kosmetikareglerna och dina skyldigheter

21.05.2024 | Nyheter
I Finland behöver du inget förhandstillstånd för att sälja kosmetikaprodukter men när produkten väl är till salu övervakas försäljningen av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Därför är det viktigt att du på förhand har koll på din roll och dina skyldigheter, som du hittar via Tukes hemsida.
Läs mera

Renergi Kick-off: Mot en hållbarare framtid med hjälp av cirkulär ekonomi

17.05.2024 | Nyheter
Det var stor förväntan i luften när över 30 experter och representanter för intressegrupper samlades för Renergis kick-off -evenemang i fågelbergets nya restaurang HÖK den 14.5. Evenemanget fungerade som en språngbräda till nytt tänkande och befrämjande av cirkulär ekonomi och stort intresse väcktes hos de deltagande företagarna, läroanstalterna och de övriga intressegrupperna.
Läs mera

En mer strategisk hamn

16.05.2024 | Nyheter
För närvarande pågår stora utvecklingsprojekt i Vasa hamn, och samtidigt pågår hela tiden planeringen för de kommande åren. Aktörerna inom projektet Framtidens hållbara och smarta hamn från VASEK och Kvarken Ports ordnade den 14 maj en hamnworkshop för att få största möjliga underlag för utvecklingen från branschens aktörer.
Läs mera

Synergifördelar och samarbetsplaner

15.05.2024 | Nyheter
Projektledarna för Ekosystemavtalsprojekten träffades för informationsutbyte den 14.5. Under tillfället fick ledarna för fjorton olika projekt berätta om projektets mål, framskridande, framgångar och utmaningar samt svara på frågor. Och det blev många frågor. Under förmiddagsträffen föddes såväl synergier som samarbetsplaner.
Läs mera

Företagarkassan är företagarens ekonomiska livlina

14.05.2024 | Nyheter
Hur lovande ditt företags framtid än verkar vara, har det, speciellt de senaste åren, blivit tydligt hur viktigt det är att ha något att falla tillbaka på när det oförutsedda händer. Som företagare är Företagarkassan den enda källan till inkomstrelaterad dagpenning ifall du blir arbetslös på grund av avslutad företagsverksamhet.
Läs mera

Trädgårdsintresset blev deltidssyssla

13.05.2024 | Nyheter
Efter en kylig och försenad vår är nu trädgårdssäsongen äntligen igång i Österbotten – något som Minna Saari i Tervajoki också märker som första årets företagare i just den branschen. Telefonen har gått varm de senaste veckorna och kalendern fylls med allt från beskärnings- till planteringsuppdrag.
Läs mera

Vi söker: Projektchef inom bygg- och infrasektorn

08.05.2024 | Nyheter
Vi behöver stärka våra resurser inom region- och företagsutveckling. Som projektchef kommer du att genomföra regionala utvecklingsprojekt inom bygg- och infrasektorn samt främja energieffektivitetsutvecklingen inom den byggda miljön. Det omfattar bl.a. att leda Regional Network towards Sustainable Construction 2025 -utvecklingsarbetet tillsammans med våra intressegrupper.
Läs mera

Bokföringsbyrån är fortfarande företagarens viktigaste partner

26.04.2024 | Nyheter
Nyföretagscentrum Startias expertpartner Kjell Ahläng från Convido besökte VASEK i april för att träffa företagsrådgivare. Under samtalet delade han med sig av bokföringsbyråernas hälsningar till nya företagare och andra företagskunder, samt förstås till företagsrådgivarna.Enligt Ahläng har de senaste utvecklingsstegen inom ekonomiprogram revolutionerat företagens bokföring:
Läs mera