Det går inte att lägga ut företagarens ansvar för företagets ekonomi

04.10.2021

pexels mikhail nilov 8297080

Bokföringsbyrå är en guldvärdig hjälp

I bästa fall är en bokföringsbyrå en guldvärdig hjälp för en företagare och särskilt för en ny företagare. Bokföringsbyrån kan bland annat utföra företagets redovisnings- och andra ekonomiförvaltningsuppgifter, så det är inte sak samma vilken bokföringsbyrå man väljer för sitt företag. Flera bokföringsbyråer erbjuder även andra tjänster än bara ekonomiförvaltning. I den här texten tipsar våra företagsrådgivare om vad man borde ta i beaktande när man väljer en bokföringsbyrå. 

– Alla bokföringsbyråer kan hantera företagets redovisning oavsett företagsform och bransch. Man måste dock komma ihåg att redovisning är desto mer komplicerad ju större företaget är, påpekar företagsrådgivare Tuija Räihä-Pundars.

Välj en byrå baserat på ditt företags behov

Som din egen bokföringsbyrå bör du välja ett företag med en bokförare med vem du kommer bra överens och som förstår affärsverksamheten i fråga. Storleken på en bokföringsbyrå gör liten skillnad, även om bokföringsbyråer av olika storlek har sina egna fördelar. Du kan få mer personlig service från en liten bokföringsbyrå, medan ett stort kontor kan ha mer resurser när det gäller extra tjänster och verktyg.

När du väljer en bokföringsbyrå, bör du tänka på dina egna och ditt företags behov – behöver du digitala verktyg eller molntjänster, till exempel för att hålla reda på företagets finansiella angelägenheter? Vill du hantera kundens fakturering själv, eller sköter bokföringsbyrån även det? Räcker det att bara hantera lagstadgad redovisning, eller behöver du finansierings- eller administrativa tjänster eller ekonomirådgivning?

– Mångsidiga tjänster och program höjer prislappen, men outsourcing av redovisningen är värt att tänka på i första hand som en investering snarare än en utgiftspost. Elektronisk redovisning och möjligheten till kontinuerlig övervakning, till exempel, minskar möjligheten till obehagliga överraskningar, säger Tommi Virkama, direktör för Nyföretagscentrum Startia.

– Det är dock viktigt att vara medveten om att ditt ansvar för ditt egna företags affärer inte kan läggas ut på en bokföringsbyrå. Den hanterar lagstadgade skatter och avgifter, men du måste också själv veta hur man tolkar siffrorna. Företagaren undertecknar till exempel bokslutet och ansvarar för den rättsliga karaktären av det, så företagaren själv också bör vara intresserad av ekonomin, fortsätter Virkama.

Det är värt att lägga ut bokföringen till en expert

– Många av de saker som ingår i bokföringen är som om man skulle titta i backspegeln – man hanterar saker som redan har hänt. En bra bokförare kan dock också förutse och bedöma framtidsutsikterna. I bästa fall kan företagaren tillsammans med bokföraren göra olika prognoser och få värdefulla råd av hen, säger Räihä-Pundars.

Varje företag är enligt lag skyldigt att ta hand om redovisning, och oavsett vilken typ av företag det är fråga om, rekommenderas det att bokföringen läggs ut till en expert. En företagare som bedriver enkel och småskalig verksamhet kan göra det själv också, men all den tid man spenderar på bokföring är borta från företagets verksamhet eller företagarens fritid.

– Den största fördelen med outsourcing av bokföringen är att företagaren kan ägna sin tid åt sitt eget företag – man kan förbättra tjänster, produkter eller försäljning eller söka nya kunder. All den tid du lägger i bokföringen är borta från företagets utvecklingsarbete, Virkama påminner.

  • Nyföretagscentrum Startia har flera bokföringsbyråer bland sina sakkunnigorganisationer. Bekanta dig med företagen och deras tjänster här

 ‹ Gå till "Nyheter"

Hållbarhetsarbete är en fortgående process i turismbranschen

29.11.2021 | Nyheter
26 företagare från hela Österbotten hade samlats 18.11 för att delta i en informationskväll på temat Vad är hållbar och ansvarsfullt utvecklande av Turismen?
Läs mera

Rekryterings- och anställningsfrågor bör hanteras sakligt och öppet

22.11.2021 | Nyheter
DKCO Advokatbyrås sakkunniga Nathalie Myrskog, Aki Aapio och Sofia Saarikko gav deltagarna en järndos av information om rekryterings- och anställningsfrågor vid evenemanget som arrangerades av VASEK och Kust-Österbottens Företagare den 18 november.
Läs mera

Vätgasnätverket knöt nya kontakter i Vasa

16.11.2021 | Nyheter
Den 11 november 2021 samlades det nationella vätgasnätverket i Vasa. Programmet för dagen inkluderade bland annat ett vätgasseminarium i Hankens auditorium som arrangerades gemensamt av Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och projektet H2 Ecosystem Roadmap. Presentationerna under seminariet gav upphov till livliga diskussioner och en hel del nya kontakter knöts.
Läs mera

Förhandlingarna om tomterna på GigaVaasa-området fortgår

12.11.2021 | Nyheter
Johnson Matthey myy akkumateriaaliliiketoimintansa, Vaasa tulee jatkamaan neuvotteluja uuden omistajan kanssa. GigaVaasa-alueen muistakin tonteista käydään keskusteluja useiden toimijoiden kanssa.
Läs mera

Prao visar arbetslivets olika möjligheter – Prao elevens tankar

12.11.2021 | Nyheter
Hej, jag är en prao elev på Vasaregionens Utveckling VASEK den här veckan.
Läs mera

Vardagslycka – medarbetarnas lycka är också viktigt för företag

11.11.2021 | Nyheter
Hur kan arbete och lycka hjälpa oss att nå framgång? Detta diskuterades på torsdag 4.11 i ett ledarskapsseminarium som anordnades i samarbete med Vasa universitetets Executive Education, Vasa stad och Vasaregionens Utveckling Ab VASEK. Evenemanget lockade representanter från företagsvärlden i Vasa, både på plats i Wasa Innovation Center och på distans.
Läs mera

Lantbruksmaskiner och -byggnader är Johans nisch

09.11.2021 | Nyheter
Det är sen höst och dimman ligger tät över Vörå när vi hälsar på i Johan Asplunds verkstad på Bergbyvägen. Sedan 2007 tillbaka driver han företaget Johans Service med fokus på service och reparationer av i huvudsak lantbruksmaskiner. Största delen av arbetstiden tillbringar han ute på fält, ofta hemma hos kunden, men för två år sedan investerade han i ett...
Läs mera

Nya företag startas aktivt – Nyföretagarcentralerna i Finland rf. uppmuntrar också till ägarskiften

08.11.2021 | Nyheter
Under perioden januari–september grundades det sammanlagt 150 nya företag med hjälp av Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia, vilket var 6 % mer än under motsvarande period i 2020. Att starta företag från noll är fortfarande det vanligaste sättet att bli företagare, men Nyföretagarcentralerna i Finland rf. uppmuntrar också att överväga som ett alternativ att ta över ett fungerande företag.
Läs mera