Vaasan ja Uumajan välistä yhteyttä kehitetään vihreäksi kuljetuskäytäväksi

25.10.2023

IMG 9498editKuvassa toimitusjohtaja Teijo Seppelin Kvarken Ports, toimitusjohtaja Fredrik Lundberg Umeå kommunföretag, projektipäällikkö Anna Måtts-Fransén VASEK, toimitusjohtaja Peter Ståhlberg Wasaline ja kaupunginjohtaja Tomas Häyry Vaasan kaupunki

Vaasan kaupunki, Uumajan kunta, Umeå Hamn AB, Umeå Kommunföretag AB, Wasaline ja Kvarken Ports ovat tehneet aiesopimuksen vihreästä kuljetuskäytävästä Uumajan ja Vaasan välille. Sopimus merkitsee vahvaa sitoutumista kestävän liikenteen edistämiseen sekä yhteistyöhön kaupunkien ja niiden toimijoiden välillä. Yhteistyöllä tavoitellaan yhteyden ilmastoneutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.

Iso-Britannia teki syksyllä 2021 aloitteen niin sanotusta Clydebank-julistuksesta. Sen allekirjoittaneet maat sitoutuvat yhdessä työskentelemään vähintään kuuden vihreän kuljetuskäytävän perustamiseksi 2020-luvun puoliväliin mennessä. Tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä vihreiden kuljetuskäytävien määrä olisi jo huomattavasti suurempi. Julistuksen on allekirjoittanut 24 maata.

Vihreillä kuljetuskäytävillä tarkoitetaan päästöttömiä reittejä kahden tai useamman eri sataman välillä. Julistuksen mukaan tämä tarkoittaa, että polttoaineet eivät aiheuta kasvihuonekaasupäästöjä ilmakehään.

Tavoitteena on edistää yhteistyötä strategisten toimijoiden välillä, yksilöidä haasteita ja mahdollisia toimenpiteitä, sisällyttää mahdolliset toimenpiteet kansallisiin toimintasuunnitelmiin sekä ottaa huomioon, miten vihreät kuljetuskäytävät vaikuttavat ympäristöön ja sen kestävyyteen yleisellä tasolla.

Vaasa ja Uumaja pilotoimaan vihreitä kuljetuskäytäviä

IMG 9482edit

Vaasa ja Uumaja jakavat pitkän ja historiallisen yhteyden Itämeren yli. Molemmat kaupungit ovat myös asettaneet merkittäviä ympäristötavoitteita ja pyrkivät olemaan ilmastoneutraaleja kaupunkeja tulevaisuudessa.

Yhteistyön tehostamisen tavoitteena on edistää vihreitä kuljetuskäytäviä ja vähentää merenkulun hiilidioksidipäästöjä innovatiivisten ja ympäristöystävällisten ratkaisujen avulla:

  • Toimia innoittajana ja edelläkävijänä vihreässä merenkulussa.
  • Kehittää elävä laboratorio hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.
  • Stimuloida uusia logistiikkaratkaisuja ja ympäristöystävällisiä innovaatioita.
  • Kehittää täysin fossiilivapaa multimodaalinen kuljetusketju.
  • Tavoitella ilmastoneutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.

Kvarken Ports ja Wasaline ovat mukana Ruotsissa kahdessa aloitteessa, joilla on edellytyksiä antaa arvokasta tietoa työn tueksi.

Toukokuussa 2022 pohjoismaiset ympäristö- ja ilmastoministerit sopivat erityisestä vihreiden kuljetuskäytävien pilottihanketta koskevasta julkilausumasta.

Norjalaisen luokituslaitoksen DNV:n vetämä hanke kohdistuu pohjoismaiden väliseen meriliikenteeseen ja tarkoituksena tunnistaa mahdollisia reittejä ja toimijoita, jotka haluavat solmia kumppanuuksia vihreistä kuljetuskäytävistä. Kartoituksessaan DNV on tunnistanut Vaasan ja Uumajan välisen reitin olevan toinen kahdesta kiinnostavimmasta pohjoismaisesta meriliikennekäytävästä 81 reitin joukossa.

– Toukokuussa 2022 pohjoismaiset ympäristö- ja ilmastoministerit sopivat erityisestä vihreiden merikäytävien pilottihanketta koskevasta julkilausumasta. Pilottihankkeen kartoituksessa Vaasan ja Uumajan välinen reitti on tunnistettu olevan toinen kahdesta kiinnostavimmasta pohjoismaisesta meriliikennekäytävästä 81 reitin joukossa. VASEK on yksi organisaatioista, joka on ollut mukana tukemassa aiesopimuksen kumppaneiden prosessia. Vihreä merikäytävä on tärkeä palikka logistiikan kehittämis- ja ekosysteemityössä, kertoo VASEKin projektipäällikkö ja logistiikka-asiantuntija Anna Måtts-Fransén.

 ‹ Siirry "Uutiset"-sivulle

Ajankohtaista

Tilaa uutiskirje

Ensimmäinen askel oli se suurin

04.12.2023 | Uutiset
Vaikka Jukka Hämäläisellä oli 23 vuoden kokemus yrittämisestä ja takanaan muutama vuosi sitten toteutettu mittava yritysosto, hän ei ollut aiemmin hyödyntänyt VASEKin palveluja. Nyt hän on investointituen hakemisen kautta saanut paremman käsityksen kehitysyhtiön palveluista ja haluaa suositella kaikille yrittäjille aika ajoin pysähtymistä ja miettimistä, millaista apua voisi hakea yrittämisen eri tilanteisiin ja käännekohtiin.
Lue lisää

GigaVaasa-työ on ollut maratonin sijaan ultramaraton

30.11.2023 | Uutiset
GigaVaasan myynti- ja markkinointijohtaja Marko Kuokkanen Merinovalta on työskennellyt akkutehdasalueen parissa viisi vuotta. Työtä mahdollistaa osaltaan innovaatio- ja ekosysteemisopimuksen puitteissa toteutettu Älykäs ja kestävä akkuarvoketju -hanke.
Lue lisää

EnergyVaasan saama kansainvälistymispalkinto on yhteisesti ansaittu

24.11.2023 | Uutiset
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myöntänyt vuosittaisen kansainvälistymispalkinnon menestyville suomalaisyrityksille. Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinto myönnetään vuosittain tunnustuksena suomalaisille, kansainvälisesti menestyville yrityksille tai yhteisöille. Huomiota kiinnitetään erityisesti kilpailukykyyn, liiketoiminnan kansainvälisyyteen ja kannattavuuteen.
Lue lisää

Haluaako yrityksesi olla mukana bisneksessä vielä viiden vuoden kuluttua?

20.11.2023 | Uutiset
Vihreä siirtymä tuo tulleessaan vaatimuksia kaiken kokoisille yrityksille. Vaatimuksia esimerkiksi hiilijalanjäljen, jäljitettävyyden ja materiaalien suhteen voivat asettaa paitsi viranomaiset, myös asiakkaat, joten tiedon ja osaamisen puute aiheuttaa suuria riskejä tulevaisuuden liiketoimintaa ajatellen. Olemalla osa ratkaisua, samalla hyötyen muutoksen mukanaan tuomista mahdollisuuksista, voidaan luoda uusia liiketoimintamalleja, saada uusia asiakkuuksia ja löytää merkittäviä rahoituskanavia.
Lue lisää

Lankapuoti ja studio saivat parissa päivässä uudet toimitilat

13.11.2023 | Uutiset
Joskus palapelin palaset loksahtelevat paikoilleen ilman ylimääräistä pyörittelyä, ja näin kävi myös syksyllä, kun Pitkänlahdenkadun ja Konepajankadun kulmassa liiketilan omistava valokuvausalan yrittäjä Esa Siltaloppi otti yhteyttä VASEKin Stefan Råbackiin ja pyysi vinkkejä yrityksistä, joita voisi kiinnostaa edellisten vuokralaisten jälkeen vapautunut liiketila. Stefan ohjasi Esan eteenpäin VASEKilla toimitila-asioista vastaavalle yritysneuvojalle sekä nettiin tutustumaan Vaasan seudun tontti- ja toimitilarekisteriin.
Lue lisää

Tuore yrittäjä toimittaa kuituliittymiä Pohjanmaalle

07.11.2023 | Uutiset
On kulunut pian kaksi vuotta siitä, kun laihialainen Joni-Pekka Kangasmäki sai kysymyksen silloiselta työnantajaltaan, olisiko hän kiinnostunut ostamaan ja jatkamaan yrityksen toimintaa. Joni-Pekka, joka oli työskennellyt kuitukaapeleiden hitsaamisen parissa Kai Myllyniemi Oy:ssä yli viiden vuoden ajan, ei ollut koskaan harkinnut yrittäjäksi ryhtymistä. Kysymys kuitenkin istutti siemenen, ja pian omistajanvaihtoprosessi lähtikin liikkeelle.
Lue lisää

Vastuullisuus ja investoinnit puhuttivat VASEKin juhlakiertueella

31.10.2023 | Uutiset
VASEKin 20-vuotisjuhlavuoden Vastuullisuuskiertue kiersi kahdeksan tapahtuman verran kaikissa VASEKin omistajakunnissa. Syyskuun puolessa välissä alkanut kiertue saatiin päätökseen lokakuun lopulla. Yhteensä lähes 200 osallistujaa tuli mukaan verkostoitumaan sekä kuulemaan yrityksen vastuullisuustyöstä, vastuullisuusviestinnästä, saatavilla olevista yritystuista sekä valmistautumisesta Vaasan seudulle suunniteltuihin suurinvestointeihin.
Lue lisää

Vaasan ja Uumajan välistä yhteyttä kehitetään vihreäksi kuljetuskäytäväksi

25.10.2023 | Uutiset
Vaasan kaupunki, Uumajan kunta, Umeå Hamn AB, Umeå Kommunföretag AB, Wasaline ja Kvarken Ports ovat tehneet aiesopimuksen vihreästä kuljetuskäytävästä Uumajan ja Vaasan välille.
Lue lisää