Uutiset

‹ Poista tagi-suodatus

Maria Backman r

Vaikuttavuusmalli kuvaa innovaatioekosysteemityötä

21.03.2024 | Uutiset
Vaasan ekosysteemisopimuksen toimijat ovat laatineet vaikuttavuuspolun, joka kuvaa ekosysteemisopimuksen tavoitteita, panoksia ja toimenpiteitä sekä onnistumisia ja miten niitä mitataan.
Lue lisää
IMG 9620edit

GigaVaasa-työ on ollut maratonin sijaan ultramaraton

30.11.2023 | Uutiset
GigaVaasan myynti- ja markkinointijohtaja Marko Kuokkanen Merinovalta on työskennellyt akkutehdasalueen parissa viisi vuotta. Työtä mahdollistaa osaltaan innovaatio- ja ekosysteemisopimuksen puitteissa toteutettu Älykäs ja kestävä akkuarvoketju -hanke.
Lue lisää
IMG 9498edit

Vaasan ja Uumajan välistä yhteyttä kehitetään vihreäksi kuljetuskäytäväksi

25.10.2023 | Uutiset
Vaasan kaupunki, Uumajan kunta, Umeå Hamn AB, Umeå Kommunföretag AB, Wasaline ja Kvarken Ports ovat tehneet aiesopimuksen vihreästä kuljetuskäytävästä Uumajan ja Vaasan välille.
Lue lisää
Kalaranta winter evening aerial medium

Vaasan ekosysteemisopimushaun vuoden 1. hakukierros keskittyy kestävään kaupunkikehittämiseen

08.03.2023 | Uutiset
Kestävän kaupunkikehittämisen haussa haetaan Vaasan kaupunkiseudun ja valtion välisen ekosysteemisopimuksen tavoitteiden mukaisia hankkeita. Hankkeiden on edistettävä ekosysteemisopimuksessa määriteltyjen toimenpidekokonaisuuksien tavoitteita.
Lue lisää
Hayry

Yhteistyöllä innovoimassa tulevaisuuden Vaasan seutua

15.12.2022 | Uutiset
Osana Hiilineutraalin Vaasan seudun referenssiympäristön systeeminen design -hanketta järjestettiin 28.11. Vaasan yliopistolla Vaasan kaupungin innovaatioekosysteemin tulevaisuus työpaja. Lähes 40 yritysten, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, rahoittajien ja muiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) sidosryhmien edustajaa kokoontui yhteen vaihtamaan ajatuksia ja laatimaan esityksiä Vaasan kaupunkiseudun ja valtion välillä solmitun innovaatioekosysteemisopimuksen puitteissa toteutettavista kehittämistoimista. Tavoitteena oli tuoda tätä työtä konkreettisemmalle tasolle.
Lue lisää
TomasHayry TommiAnttonen

TKI-panostusten jatkuvuuteen ja kasvattamiseen sitouduttava yli hallituskausien

07.10.2022 | Uutiset
VASEKin hallituksen puheenjohtaja, Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry on valtakunnallisen Innovoivat kaupungit ja yhteisöt -verkoston ohjausryhmän varapuheenjohtaja. Vaasan kaupunki on yksi 18 kaupungista, joka on solminut innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Sopimus koskee vuosia 2021–2027. Häyry arvioi, että ekosysteemisopimuksen pitkä aikajänne antaa mahdollisuuksia siihen, että Vaasassa päästää kehittymään sopimuksessa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti.
Lue lisää
VaasanSatama17 KatjaLosonen 2014 large 1

Ekosysteemisopimuksen toinen EAKR-hankehaku aukeaa 15.9.

06.09.2022 | Uutiset
Ensimmäinen ekosysteemisopimuksiin liittyvä EAKR-hankehaku oli toukokuussa ja nyt toinen hakukierros avautuu 15.9. Nyt jaossa on noin 565 000 euroa rahoitusta hankkeille, jotka edistävät kolmea ekosysteemisopimuksessa määriteltyä toimenpidekokonaisuustavoitetta eli Vaasan kaupungin hiilineutraaliutta 202X, satama-alueen kehittämistä ja tutkimusinfrastruktuurin kehittämistä. Haku päättyy 19.10.2022.
Lue lisää
VASEK piktogrammi kattely RGB

Vaasan ekosysteemisopimuksella edistetään niin kansallista kuin alueellistakin vihreää siirtymää

13.05.2022 | Uutiset
Vaasan seudulla on jo pitkään tehty laajaa yhteistyötä ekosysteemimallin mukaisesti, mutta nyt vuosien 2021–2027 ajalle ulottuvan Ekosysteemisopimuksen mukaisesti yliopistokaupunkien kanssa luotiin erilliset sopimukset.
Lue lisää
OS 5773

Vaasa merkittävään sopimukseen innovaatiokeskittymän kehittämisestä

09.02.2021 | Uutiset
Vaasan kaupunki on allekirjoittanut innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosille 2021-2027. Ekosysteemisopimukset ovat osa hallituksen toimia, joilla Suomesta halutaan luoda maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristö.
Lue lisää